Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://web28.aanekoski.fi:80/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://web28.aanekoski.fi:80/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 07.12.2020/Pykälä 79

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Valtuuston päätöksentekotapa, koollekutsuminen ja kokousajat v. 2021

 

KH 30.11.2020 § 299 

 

 Äänekosken kaupungin hallintosäännön 85 §:n perusteella valtuuston päätöksentekotapoja ovat varsinainen kokous, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla, ja sähköinen kokous, joka pidetään sähköisessä toimintaympäristössä ja johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla.

 

Kuntalain (410/2015) 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

 

Hallintosäännön 86 §:n mukaan valtuuston kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta.

 

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

 

Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä (4) päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle, kultakin kuntavaaleissa esiintyneeltä ehdokaslistalta valittujen valtuutettujen ensimmäiselle varavaltuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti.

 

Valtuuston kokouspäiviksi vuodelle 2021 on suunniteltu seuraavia: 29.3., 14.6., 25.10. ja 7.12.2021. Pääsääntöisesti kokouspäivänä olisi maanantai, mutta joulukuun kokous pidettäisiin poikkeuksellisesti tiistaina.

 

Kokousten ohella valtuutetuille on tarkoitus järjestää seminaari- ja iltakoulutyyppisiä tilaisuuksia. Huhtikuun 2021 kuntavaaleissa valittaville valtuutetuille ja varavaltuutetuille järjestetään myös koulutusta ja perehdytystä tehtävään.

 

Covid-19-tartuntatautiepidemian eli niin sanotun koronavirusepidemian takia tarkoituksena on, että valtuuston kokoukset pidetään pääsääntöisesti sähköisinä kokouksina ja kokoukset aloitetaan kello 18.00. Poikkeustapauksessa valtuuston puheenjohtaja voi päättää muusta päätöksentekotavasta, kokouspaikasta tai alkamisajasta.

 

Tarkoituksena on, että valtuusto päättäisi kokousajoistaan tavanomaisen käytännön mukaisesti koko kalenterivuodelle 2021. Huhtikuussa 2021 valittava uusi valtuusto voi kuitenkin ensimmäisessä kokouksessaan kesäkuussa käsitellä asian uudelleen ja halutessaan esimerkiksi muuttaa kokousaikoja oman toimikautensa osalta.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää vuonna 2021 pidettävistä valtuuston kokouksista seuraavaa:

 

1)                      valtuuston kokoukset kutsutaan koolle lähettämällä kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali kirjeitse hallintosäännön 86 §:ssä määrätyllä tavalla;

 

2)                      valtuutetun, varavaltuutetun tai muun läsnäoloon oikeutetun tai velvoitetun pyynnöstä hänelle tarkoitetut valtuuston kokouskutsut, esityslistat, liitteet ja oheismateriaalit voidaan toimittaa yksinomaan sähköisesti tallentamalla aineisto hänen saatavilleen sähköiseen työskentely-ympäristöön;

 

3)                      valtuusto kokoontuu 29.3., 14.6., 25.10. ja 7.12.2021; ja

 

4)                      valtuuston päätöksentekotapana on pääsääntöisesti sähköinen kokous ja kokoukset aloitetaan kello 18.00, jollei valtuuston puheenjohtaja poikkeuksellisesti päätä muusta päätöksentekotavasta, kokouspaikasta tai alkamisajasta.

 

Kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus

 

 Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää vuonna 2021 pidettävistä valtuuston kokouksista seuraavaa:

 

1)                      valtuuston kokoukset kutsutaan koolle lähettämällä kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali kirjeitse hallintosäännön 86 §:ssä määrätyllä tavalla;

 

2)                      valtuutetun, varavaltuutetun tai muun läsnäoloon oikeutetun tai velvoitetun pyynnöstä hänelle tarkoitetut valtuuston kokouskutsut, esityslistat, liitteet ja oheismateriaalit voidaan toimittaa yksinomaan sähköisesti tallentamalla aineisto hänen saatavilleen sähköiseen työskentely-ympäristöön;

 

3)                      valtuusto kokoontuu 22.2., 29.3., 14.6., 27.9., 25.10. ja 7.12.2021; ja

 

4)                      valtuuston päätöksentekotapana on pääsääntöisesti varsinainen kokous (huomioiden mahdolliset epidemiarajoitukset), kokouspaikkana toimii kaupungintalo ja kokoukset aloitetaan kello 18.00, jollei valtuuston puheenjohtaja poikkeuksellisesti päätä muusta päätöksentekotavasta, kokouspaikasta tai alkamisajasta.

 

Päätös Hyväksyttiin kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus.

 

  - - - - -

 

KVALT 07.12.2020 § 79  

1267/00.01.01.01/2020  

 

Kaupunginhallituksen päätösehdotus 

 

 Valtuusto päättää vuonna 2021 pidettävistä valtuuston kokouksista seuraavaa:

 

1)     valtuuston kokoukset kutsutaan koolle lähettämällä kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali kirjeitse hallintosäännön 86 §:ssä määrätyllä tavalla;

 

2)     valtuutetun, varavaltuutetun tai muun läsnäoloon oikeutetun tai velvoitetun pyynnöstä hänelle tarkoitetut valtuuston kokouskutsut, esityslistat, liitteet ja oheismateriaalit voidaan toimittaa yksinomaan sähköisesti tallentamalla aineisto hänen saatavilleen sähköiseen työskentely-ympäristöön;

 

3)     valtuusto kokoontuu 22.2., 29.3., 14.6., 27.9., 25.10. ja 7.12.2021; ja

 

4)     valtuuston päätöksentekotapana on pääsääntöisesti varsinainen kokous (huomioiden mahdolliset epidemiarajoitukset), kokouspaikkana toimii kaupungintalo ja kokoukset aloitetaan kello 18.00, jollei valtuuston puheenjohtaja poikkeuksellisesti päätä muusta päätöksentekotavasta, kokouspaikasta tai alkamisajasta.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa