Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://web28.aanekoski.fi:80/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://web28.aanekoski.fi:80/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 07.12.2020/Pykälä 82

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Valtuustoaloite Äänekosken jäähallin nimestä / Holopainen Simo ym.

 

KVALT 09.11.2020 § 66 

 

Simo Holopainen jätti hänen ja yhden muun valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen Äänekosken jäähallin nimestä.

 

Päätös Merkittiin valtuustoaloite tiedoksi ja lähetettiin se edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

  - - - - -

 

KH 30.11.2020 § 305 

 Valtuutettu Simo Holopaisen ym. 9.11.2020 jättämä valtuustoaloite on liitteenä.

 

Aloitteen johdosta voidaan todeta seuraavaa:

 

Vuonna 2020 valmistunut Äänekosken jäähalli (Sumiaistentie 27, https://www.aanekoskenjaahalli.fi) ei ole Äänekosken kaupungin omistuksessa, vaan hallin omistaa kaupungin tytäryhtiö Proavera Oy. Jäähallin nimeä ei ole ratkaistu kaupungin viranomaisen tekemällä hallintopäätöksellä, ja omistussuhteet huomioon ottaen tällainen menettely ei olisi edes mahdollinen.

 

Puheena oleva Äänekosken jäähalli on ainoa Äänekosken kaupungin alueella sijaitseva jäähalli. Nimi Äänekosken jäähalli kuvaa selkeästi hallin asemaa kaupungin palvelurakenteessa. Kyseessä ei ole vain Suolahden alueen jäähalli, vaan halli palvelee yhtäläisesti kaupungin kaikkia osa-alueita ja kaikkia kaupunkilaisia.

 

Nimi Äänekosken jäähalli vastaa Äänekosken liikunta- ja urheilupaikkojen yleistä nimikäytäntöä, jossa koko kaupunkia palvelevat paikat nimetään kaupungin mukaan ja osa-alueita palvelevat osa-alueen mukaan. Esimerkiksi monitoimihalli Äänekoski Areena Pankkaria (Vanha Vaasantie 462) ei ole nimetty Kotakennään mukaan, vaikka se sijaitsee Kotakennään alueella. Sama koskee muun muassa Äänekosken liikuntapuistoa (Römminkatu 22) ja Äänekosken liikuntataloa (Koulunmäenkatu 2).

 

Toisaalta nimikäytännön mukaan koska paikkakunnalla on kaksi uimahallia, kummankaan nimenä ei ole Äänekosken uimahalli, vaan toinen on nimetty Uimahalli Vesivelhoksi (Koulunmäenkatu 2) ja toinen Suolahden uimahalliksi (Telakkakatu 15).

 

Muilla paikkakunnilla esimerkiksi Helsingin jäähalli (Nordenskiöldinkatu 11-13, https://www.helsinginjaahalli.fi) sijaitsee Taka-Töölössä, mutta nimenä on silti Helsingin jäähalli.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)                      antaa valtuustolle tiedoksi valtuutettu Simo Holopaisen ym. 9.11.2020 tekemän valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet; ja

 

2)                      ehdottaa valtuustolle, että valtuusto toteaa sanotun valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Keskustelun kuluessa Matti Virtanen esitti Sirpa Martinsin kannattamana, että kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto:

 

1)     toteaa, että Proavera Oy:n jäähallille ei ole vielä annettu nimeä ja nimeäminen kuuluu omistajalle eli Proavera Oy:lle; ja

 

2)     toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka ovat kaupunginjohtajan ehdotuksen kannalla, äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat Matti Virtasen esittämän ja Sirpa Martinsin kannattaman ehdotuksen kannalla, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

 

Puheenjohtaja esitti, että äänestys suoritetaan nimenhuudolla. Äänestystapaesitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirjanpitäjä suoritti nimenhuudon. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 5 JAA-ääntä ja 4 EI-ääntä. Tyhjiä ääniä ei annettu. Kaupunginhallitus oli äänestyksessä saapuvilla täysilukuisena.

 

Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi.

 

 - - - - -

 

KVALT 07.12.2020 § 82  

1199/12.04.00/2020  

 

Kaupunginhallituksen päätösehdotus 

 

 Valtuusto:

 

1)     merkitsee tiedoksi valtuutettu Simo Holopaisen ym. 9.11.2020 tekemän valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet; ja

 

2)     toteaa sanotun valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Keskustelun kuluessa Matti Virtanen ehdotti Kari Kiiskisen ja Pekka Oulin ym. kannattamana, että valtuusto toteaa aloitteen tekijälle vastauksena, että Proavera Oy:n jäähallille ei ole vielä annettu nimeä ja nimeäminen kuuluu omistajalle eli Proavera Oy:lle.

 

 Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä.

 

 Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka ovat kau-punginhallituksen ehdotuksen kannalla, äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat Matti Virtasen ehdotuksen kannalla, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

 

 Puheenjohtaja esitti, että äänestys suoritetaan nimenhuudolla. Ää-nestystapaesitys hyväksyttiin.

 

 Pöytäkirjanpitäjä suoritti nimenhuudon. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 20 JAA-ääntä ja 19 EI-ääntä. Tyhjiä ääniä annettiin neljä. Valtuusto oli äänestyksessä paikalla täysilukuisena.

 

 Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen valtuuston päätökseksi.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa