Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

http://web28.aanekoski.fi:80/uusidyna/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2019/16

Kuulutus maa‐aineslain 4 §:n mukaisesta lupahakemuksesta maa‐ainesten ottamiseen Pyhäkankaan alueella, Haapasora Oy

Asia: Maa‐aineslain 4 §:n mukainen lupahakemus maa‐ainesten ottamiseen, sekä toiminnan aloittaminen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Hakija: Haapasora Oy, Päivöläntie 6, 44420 Liimattala  

Toiminnan sijainti:  Toiminta sijaitsee Äänekoskella Pyhäkankaan alueella kiinteistöllä Jekkula 2 (992-460-4-402). Ottoalue sijaitsee Pyhäkankaan vedenottoon soveltuvalla pohjavesialueella (FI09 72951).

Hakemuksen mukainen toiminta: Haapasora Oy hakee lupaa maa-ainesten ottoon. Hakemuksen mukainen ottoalue rajautuu pohjoisesta hakijan nykyiseen ottoalueeseen. Haapasora Oy:llä on Jekkula 2 tilalle maa-ainesten ottolupa, jonka ympäristölautakunta myöntänyt 15.5.2012 ja joka on voimassa 30.6.2022 saakka. Hakemuksen ottoalueessa ja massoissa on otettu huomioon olemassa olevan luvan maisemointiin ja luiskaukseen suunniteltu alue ottoalueiden yhteisellä rajalla.  
 
Ottamisalueen pinta-ala on kokonaisuudessaan 2,97 ha. Lupaa haetaan 194 000 m3:n ktr:n otolle. Suunnitelman alimmaksi ottosyvyydeksi on määrätty +136.50 m (N2000). Lupaa haetaan 10 vuodeksi.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito: Tämä kuulutus pidetään Äänekosken kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin internetsivuilla www.aanekoski.fi ajalla 15.1.2019 - 15.2.2019. Hakemuspaperit liitteineen ovat nähtävillä mainitun ajan Äänekosken kaupungintalon 3. kerroksessa rakennusvalvonnan toimistossa, osoite Hallintokatu 4.

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen: Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen) varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite, kiinteistön nimi, RN:o, kylä ja kunta, hakijan ja toiminnan nimi.

Muistutusten ja mielipiteiden esittämisen määräpäivä: Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 15.2.2019 Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle, os. Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski tai sähköpostitse ymparisto@aanekoski.fi. Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Mari Korhonen 020 632 3317, ymparisto@aanekoski.fi

 

 

 

Lähettäjä: Ympäristötarkastaja
Julkaistu: 14.01.2019 15.54


Lisätietoja Äänekosken kaupunki
Käyntiosoite, Hallintokatu 4
kirjaamo@aanekoski.fi


Avoinna arkisin klo 9 - 15