Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2022/72

1

   

 

Kuulutus

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI

 

10.05.2022 

 

 

KUULUTUS

 

Asia

Ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukainen ilmoitus eläinsuojan toiminnan muuttamisesta.


Dnro

225/11.01.00.07/2022

 

Hakija

Ari Rantanen

Paatelantie 32

44200 Suolahti

 

Toiminnan sijainti

Toiminta sijaitsee Äänekosken kaupungissa, Paadentaipaleen kylässä, kiinteistöllä Rantala (992-403-1-375).

 

Ilmoituksen mukainen toiminta

Ilmoitus koskee lypsykarjatoimintaa ja sen laajentamista. Ilmoituksessa on haettu lupaa poiketa eläinsuoja-asetuksen (138/2019) 2 §:n mukaisista vähimmäisetäisyyksistä. Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnan 30.8.2006 (§ 32) myöntämän ympäristöluvan mukaan eläinsuojissa voidaan pitää yhteensä enintään 98 nautaa, joista 44 lypsylehmää, 35 hiehoa sekä lisäksi nuorkarjaa (< 6 kk). Ympäristöluvan myöntämisen jälkeen toimintaa on laajennettu rakentamalla pihapiiriin nuorkarjapihatto sekä katettu kuivalantala. Rakennuslupa laajennukselle on myönnetty vuonna 2017. Eläinmäärä on kasvanut ja ylittänyt ympäristöluvan mukaisen eläinmäärän, minkä vuoksi toiminnasta on tullut tehdä YSL 115 a §:n mukainen ilmoitus.

 

Tilalla tulisi olemaan laajennuksen jälkeen kahdessa eläinsuojassa yhteensä 51 lypsylehmää, 18 hiehoa (12-24 kk), 14 lihanautaa/sonnia (12-24 kk), 23 lehmävasikkaa (6-12 kk), 14 lehmävasikkaa (< 6 kk), 8 sonnivasikkaa (6-12 kk) ja 5 sonnivasikkaa (< 6 kk). Uusia eläinsuojia ei rakenneta, eläimet sijoittuvat tilakeskuksen olemassa oleviin eläinsuojiin.

 

Eläinsuojissa syntyvä lanta käsitellään kuivikelantana. Tilakeskuksessa sijaitsee kolme katettua kuivalantalaa, joiden yhteenlaskettu tilavuus on 1 526 m3. Näiden lisäksi muualla sijaitsee 192 m3:n etälantala. Kuivalantaloiden lisäksi tilalla on 250 m3 virtsasäiliötilavuutta. Hiehopihatossa on luonnollinen ilmanvaihto ja parsinavetassa koneellinen. Tuotannosta syntyvät jätteet noudetaan (sekajäte ja muovi) ja toimitetaan Sammakkokangas Oy:n keräyspisteisiin. Eläinperäiset jätteet noutaa Honkajoki Oy.

 

 

Kuulutuksen ja ilmoitusasiakirjojen nähtävillä pitäminen

Tämä kuulutus ja ilmoituksen asiakirjat pidetään nähtävillä Äänekosken kaupungin internetsivuilla www.aanekoski.fi/kaupunki-ja-hallinto ajalla 10.5. - 16.6.2022.

 

 

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite, kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus, kunta, hakijan ja toiminnan nimi.

 

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 16.6.2022 Äänekosken kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sähköpostitse ymparisto@aanekoski.fi tai os. Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski.

 

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.

 

Lisätietoja antaa

Ympäristötarkastaja Jatta Heikkinen, 0400 545 346, ymparisto@aanekoski.fi

 

 

 

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu

 

 

 

Julkaistu: 03.05.2022 15.02Lisätietoja Äänekosken kaupunki
Puh. 020 632 2000
kirjaamo@aanekoski.fi