Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2022/65

KUULUTUS POIKKEAMISPÄÄTÖKSESTÄ

Päätöspäivämäärä

Pykälä

Kaupunginhallitus

25.4.2022

116 §

 

Asia:

 

Poikkeaminen on myönnetty maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:n määräyksestä yleiskaavan toteuttamisesta (yleiskaavan määräyksistä poikkeaminen). Kyseinen poikkeaminen on myönnetty yleiskaavassa osoitetusta käyttötarkoitusmerkinnästä.

 

Kohteen sijainti:

 

Kiinteistö 992-462-3-277 (Pääskylä) sijaitsee Äänekosken Sumiaisten kylässä Pieni-Jurvo -vesistön rannalla.

 

Päätöksen

antopäivä:

 

28.4.2022

Muutoksenhaku-

viranomainen:

 

 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5, 13100 Hämeenlinna

Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna

Puhelinnumero: 029 56 42200

Telekopio: 029 56 42269

Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

 

Muutoksenhakuaika:

28.4.-30.5.2022 (30 päivää)

 

Kuulutus asetettu

nähtäville:

 

27.4.2022

Asiakirjat nähtävinä:

 

Äänekosken kaupungintalo, Hallintokatu 4, 3. kerros

 

 

KAUPUNGINHALLITUS

 

Katuosoite     Puhelin   020 632  2000             www.aanekoski.fi

Hallintokatu 4                          etunimi.sukunimi@aanekoski.fi

44100 Äänekoski     

 

Julkaistu: 27.04.2022 13.21


Lisätietoja Äänekosken kaupunki
Puh. 020 632 2000
kirjaamo@aanekoski.fi