Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2022/77

KUULUTUS POIKKEAMISPÄÄTÖKSESTÄ

JA SUUNNITTELUTARVERATKAISUSTA

Päätöspäivämäärä

Pykälä

Kaupunginhallitus

9.5.2022

130

 

Asia:

 

Poikkeaminen on myönnetty maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n määräyksestä asemakaavan toteuttamisesta. Kyseinen poikkeaminen on myönnetty korttelialueen kautta kulkevalle ajoyhteydelle, pengeralueelle ja vesistön yli johtavan sillan rakentamiselle.

Rakennusluvan erityiset edellytykset on tarkasteltu ja suunnittelutarveratkaisu myönnetty maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaisesti. Suunnittelutarveratkaisu on myönnetty hakemuksen mukaisen vesistön yli johtavan sillan rakentamiselle osin asemakaavoittamattomalla alueella.

 

Kohteen sijainti:

 

Hakemuksen mukainen rakennushanke sijoittuu neljän kiinteistön alueelle 992-403-26-4 (Sahalahden vesialue), 992-1-1012-5, 992-402-35-2 (Piilolanniemen vesialue) ja 992-402-35-3 (Ääne-Botnia VI) Äänekosken taajamassa. Hanke sijoittuu Äänekosken metsäteollisuuskeskittymän välittömässä läheisyydessä Piilolanniemen kärjen, Kuhnamo vesistön ja Miilunlahden itärannan alueille.

 

Päätöksen

antopäivä:

 

12.5.2022

 

Muutoksenhaku-

viranomainen:

 

 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5, 13100 Hämeenlinna

Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna

Puhelinnumero: 029 56 42200

Telekopio: 029 56 42269

Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

 

Muutoksenhakuaika:

12.5.-13.6.2022 (30 ivää)

 

Kuulutus asetettu

nähtäville:

 

11.5.2022

Asiakirjat nähtävinä:

 

Äänekosken kaupungintalo, Hallintokatu 4, 3. kerros

 

 

KAUPUNGINHALLITUS

 

Katuosoite     Puhelin   020 632  2000             www.aanekoski.fi

Hallintokatu 4                          etunimi.sukunimi@aanekoski.fi

44100 Äänekoski     

 

Julkaistu: 11.05.2022 09.37


Lisätietoja Äänekosken kaupunki
Puh. 020 632 2000
kirjaamo@aanekoski.fi