Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 17.12.2020/Pykälä 85

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Koulunmäen yhtenäiskoulun C-rakennuksen tilatarvetyöryhmän perustaminen

 

KASVOPPI 17.12.2020 § 85  

1249/00.00.01/2020  

Koulunmäen yhtenäiskoulun kunnostustyöhön on varattu investointisuunnitelmassa alustava rahoitus vuodelle 2022 ja 2023. Suunnittelu voidaan aloittaa vuoden 2021 loppupuolella.

 

C-rakennukseen on sijoitettu vuosiluokkien 7-9 opetus. Luokkatiloissa on normaaleja aineopetusluokkia ja erikoisluokkia kuten fysiikka-kemia, tekninen työ, tekstiilityö, musiikki ja kuvataide. Koulua on kunnostettu useampaan otteeseen vuoden 1998 jälkeen, jolloin myös osa talotekniikasta on uusittu

 

Äänekoskella syntyvyyden lasku aiheuttaa lukuvuoteen 2026-2027 mennessä noin 20 % vähentymisen oppilasmäärässä. Tämä negatiivinen kehitys tulee huomioida tilatarvetta selvitettäessä.

 

Tilatarvetyöryhmän tavoitteena on selvittää millä laajuudella ja korjaustasolla korjaustyöt toteutetaan. Vaihtoehdot ovat seuraavat:

 

1.

Toteutetaan vain talotekniikan uusiminen ja välttämättömät korjaus/muutostyöt

 

 

2.

Toteutetaan peruskorjaus, jossa rakennus kunnostetaan alkuperäiselle tasolle.

 

 

3.

Toteutetaan perusparannus, jossa rakennus kunnostetaan koulun alkuperäistä tasoa paremmaksi. 

 

Kaikissa vaihtoehdoissa tulee uudistaa esitystekniikka samalle tasolle kuin a- ja b-rakennuksissa huomioiden 7-9 luokkien opiskelun vaatimukset.

 

Keskeisenä asiana selvitystyössä on määrittää C-rakennuksen kunto ja arviot eri vaihtoehtojen kustannuksista ja aikatauluista.

 

Valmistelija Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä, puh. 020 632 3000

 Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi, puh 020 632 3355

 

Esittelijä Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä

 

Päätösehdotus Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää seuraavasti:

 

1)     päättää perustaa tilatarvetyöryhmän selvittämään millä laajuudella ja korjaustasolla Koulunmäen yhtenäiskoulu c-rakennuksen korjaus/muutostyöt toteutetaan,

 

2)     määrää työryhmän puheenjohtajaksi opetus- ja kasvatusjohtajan,

 

3)     määrää työryhmää jäseniksi Koulunmäen yhtenäiskoulun rehtorin ja apulaisrehtorin,

 

4)     pyytää Koulunmäen yhtenäiskoulun rehtoria nimeämään työryhmään kaksi henkilöstön edustajaa sekä edustajan oppilaskunnan hallituksesta,

 

5)     pyytää Teknistä toimea nimeämään edustajansa ja tarvittavat suunnittelijat työryhmään,

 

6)     valitsee keskuudestaan edustajan työryhmään,

 

7)     päätös saatetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja tekniselle lautakunnalle.

 

Päätös Kasvun ja oppimisen lautakunta:

 

1)     hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti; ja

 

2)     nimesi työryhmän edustajaksi yksimielisesti lautakunnan puheenjohtaja Timo Pullin.

 

 - - - - -

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa