Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 11.11.2020/Pykälä 29

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Liittyminen Jyväskylän kaupungin kirjastoaineiston hankintarenkaaseen

 

VAPAA 11.11.2020 § 29  

1130/02.07.00/2020  

Äänekosken kaupunki on vuonna 2013 (VAPAA 19.09.2013 § 50) lähtenyt mukaan KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailutukseen kirjastokirjojen hankinnasta ja uudelleen vuonna 2017 (VAPAA 01.08.2017 § 28) hyväksynyt liittymisen Kuntahankintojen sopimukseen KLKH105 Kirjastojen kirjallisuus. Kilpailutukset ovat kuitenkin päätyneet toistuvasti markkinaoikeuteen ja kirjastokirjallisuuden kilpailutus KLKH105 on keskeytynyt. KL-Kuntahankintojen ja Hanselin fuusioiduttua vuonna 2019 Hansel linjasi strategiassaan, että kirjastokirjallisuutta ei lähdetä enää kilpailuttamaan kuntien yhteishankintana.

 

Kun yhteishankintayksikköä ei enää ole, Keski-kirjastot ovat selvittäneet kirjastokirjallisuuden hankinnan vaihtoehtoja. Jyväskylän kaupunki on ilmoittanut olevansa valmis perustamaan hankintarenkaan, johon kaikkien Keski-Suomen kuntien on mahdollista halutessaan liittyä. Yhteisellä hankintarenkaalla tavoitellaan prosessisäästöjä sekä volyymiin perustuvia hintasäästöjä.

 

Hankintarenkaaseen liittyminen edellyttää kuntien välistä sopimista valtakirjalla siitä, missä laajuudessa Jyväskylän kaupunki vastaa puheena olevasta hankinnasta. Alustavien suunnitelmien mukaan Jyväskylän kaupunki vastaisi tarjouskilpailun lisäksi koko hankintamenettelystä sekä sopimushallinnasta. Jos Jyväskylän kaupunki tekee suurimman osan hankintaan liittyvästä työstä omana työnään, laskuttaa se 1038 euroa/osallistujataho sekä mahdolliset ulkoisen konsultin käyttämisestä syntyvät kulut (arvio 8 000-12 000 €), jotka jaetaan osallistuvien kuntien asukaslukujen suhteessa. Sopimushallinta kuuluu Keski-kirjastojen hallinnointimaksuun, eikä siitä laskuteta erikseen.

 

Hankinnan lopullinen arvo riippuu hankintarenkaan koosta ja kilpailutettavista aineistoista, mutta joka tapauksessa tulossa olisi iso, EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Vielä on avoimena, kilpailutetaanko kirjastokirjallisuuden lisäksi muuta aineistoa, kuten esim. äänikirjatallenteet, musiikkiäänitteet ja nuotit. Jyväskylän kaupunki pidättää oikeuden valita, mitkä aineistot kirjallisuuden lisäksi kilpailutetaan. Äänekosken kaupungin osalta hankinnan ennakoitu arvo olisi noin 400 000 € jaettuna neljälle vuodelle. Hankintasopimuksen keston on arvioitu olevan 2 vuotta + 2 optiovuotta.

 

Kun hankinnan toteuttamistavasta ja työnjaosta on sovittu, Äänekosken kaupungin tulee antaa Jyväskylän kaupungille valtakirja, jolla Jyväskylän kaupunki saa oikeuden toimia asiassa myös Äänekosken kaupungin lukuun.

 

Valmistelijat kirjastotoimenjohtaja Päivi Heinimäki, puh. 020 632 3282 ja vs. vapaa-aikajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen puh. 020 632 3259

 

Esittelijä vs. vapaa-aikajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen

 

Päätösehdotus Vapaa-aikalautakunta päättää, että

 

  1. Äänekosken kaupunki lähtee mukaan Jyväskylän kaupungin perustamaan hankintarenkaaseen, jonka tarkoituksena on kunnallisten kirjastojen kirjastoaineiston yhteishankinta;

 

  1. Valtuuttaa vs. vapaa-aikajohtajan päättämään aineistoista, aineistoryhmistä ja aineistoon liittyvistä palveluista, joiden yhteishankintaan hankintarenkaan kautta Äänekosken kaupunki osallistuu, sekä päätöksellään hyväksymään ja yksin allekirjoittamaan Jyväskylän kaupungille annettavan valtakirjan asiasta.

 

Päätös Hyväksyttiin.

- - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa