Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.02.2021/Pykälä 28

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Markkinointi- ja yhteistyösopimus Ääniä-festivaalin järjestämiseksi / Pukkimäki Osk

 

KH 01.02.2021 § 28  

127/00.04.02/2021  

Pukkimäki Osk on ehdottanut Äänekosken kaupungille yhteistyötä Ääniä-festivaalin järjestämiseksi kesällä 2021. Pukkimäki Osk on vuonna 2016 perustettu osuuskuntamuotoinen yritys, jonka kotipaikkana vuodesta 2020 on Äänekoski. Yritys on valmistellut ensimmäisen Ääniä-festivaalin järjestämistä Äänekosken keskusta-alueella kesällä 2021.

 

Vs. vapaa-aikajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen ja Pukkimäki Osk:n edustajat ovat neuvotelleet mahdollisen yhteistyön luonteesta ja sisällöstä. Neuvottelujen perusteella on laadittu ehdotus markkinointi- ja yhteistyösopimukseksi (jäljempänä: sopimusehdotus) sekä lisäksi erillinen asiakirja markkinointi- ja yhteistyösopimuksen perusteista ja korvauksista (jäljempänä: perusteasiakirja).

 

Sopimusehdotuksen mukaan sopimuksen ja siinä tarkoitetun yhteistyön tarkoituksena olisi markkinoinnin ja mainonnan keinoin vahvistaa positiivista kaupunkikuvaa Äänekosken kaupungista ja sitä kautta edistää muun muassa asukkaiden viihtyvyyttä sekä uusien asukkaiden ja yritysten paikkakunnalle muuttoa. Ääniä-festivaalilla tulisi olemaan merkittävä rooli kaupungin kesäkauden kulttuuritarjonnassa ja kaupungin vetovoimatekijänä. Sopimus toteuttaisi kaupungin strategia-asiakirjassa olevaa strategista päämäärää "Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski" ja kriittistä menestystekijää "Monipuoliset kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut".

 

Sopimusehdotus on laadittu niin, että sopimus olisi voimassa määräajan 31.12.2021 saakka. Sopimuksen perusteella kaupunki maksaisi kaikkien sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisestä Pukkimäki Osk:lle arvonlisäverottomana sopimushintana 20 000 euroa.

 

Liitteenä ovat seuraavat asiakirjat:

 

  • Sopimusehdotus;

 

  • Perusteasiakirja;

 

  • Festivaalin toimintasuunnitelma;

 

  • Festivaalin talousarvio (salassa pidettävä, peruste: laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 24 §:n 1 mom. 20 kohta); ja

 

  • Festivaalin työryhmän ja organisaatioiden esittely (salassa pidettävä, peruste: laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 24 §:n 1 mom. 20 kohta).

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1) päättää, että Äänekosken kaupunki tekee Pukkimäki Osk:n kanssa markkinointi- ja yhteistyösopimuksen Ääniä-festivaalin järjestämiseksi liitteenä olevien sopimusehdotuksen ja perusteasiakirjan mukaisesti ja hyväksyy sopimuksen mukaisen sopimushinnan, jonka arvonlisäveroton määrä on 20 000 euroa; ja

 

2) määrää kaupunginjohtajan ja vapaa-aikajohtajan yhdessä allekirjoittamaan edellä kohdassa 1 tarkoitetun sopimuksen kaupungin puolelta.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa