Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.02.2021/Pykälä 29

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Työllisyyden kuntakokeilu / Suostumus te-toimiston virkamiesten siirtämiseen kuntakokeilun mukaisiin tehtäviin

 

KH 01.02.2021 § 29  

102/14.07.00/2021  

Äänekosken kaupunki on hakeutunut työllisyyden kuntakokeiluun Jyväskylän kaupungin, Muuramen kunnan ja Laukaan kunnan kanssa ja nämä muodostavat yhdessä Jyväskylän seudun työllisyyskokeilualueen. Kokeilujen on suunniteltu käynnistyvän 1.3.2021 ja ne jatkuvat 30.6.2023 saakka.

 

Työllisyyden kuntakokeilun myötä kokeilualueelle siirtyy vastuu työmarkkinatuen ja peruspäivärahan piiriin kuuluvien työttömien ja palveluissa olevien työnhakijoiden sekä kaikkien alle 30-vuotiaiden ja vieraskielisten työttömien ja palveluissa olevien työnhakijoiden työvoimapalvelujen järjestämisestä (HE 114/2020 Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta).

 

Kokeilun piiriin kuuluu n. 12 000-14 000 työnhakija-asiakasta, asiakasmäärissä on kausittaista vaihtelua. Kokeilun myötä kokeilukuntien vastuulle tulee julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain sekä työttömyysturvalain mukaiset viranomaistehtävät, joissa käytetään julkista valtaa.

 

Näitä tehtäviä ovat mm:

 

-

Työnhaun käynnistäminen ja työnhakijaksi rekisteröinti, asiakkuuden päättäminen

-

Lausunto työttömyysetuuden maksajalle

-

Palvelutarpeen arviointi

-

Työllisyyssuunnitelman ja siihen rinnastettavan suunnitelman laatiminen ja sen päivittäminen

-

Velvoittavat aikavaraukset

-

Sopimusten tekeminen (esim. työkokeilusopimus)

-

Päätökset palkkatuen ja starttirahan myöntämisestä

-

Ratkaisut omaehtoisista opinnoista työttömyysetuudella

-

Päätökset harkinnanvaraisista etuuksista ja matka- ja yöpymiskustannusten korvaamisista

-

Velvoittavat työtarjoukset, velvoittavat palvelutarjoukset

-

URA-asiakastietojärjestelmän käyttö (käyttöoikeus virkamiehellä, mikäli vähintään puolet tehtävänkuvasta kohdentuu tässä laissa tarkoitettuihin palveluihin, tukiin tai asiakasprosesseihin liittyviin valvonta-, kehittämis-, seuranta-, tilastointi-, ennakointi- tai ohjaustehtäviin)

 

Työllisyyspalveluiden henkilöstö tulee tekemään kuntakokeilussa julkisen työvoimapalvelulain mukaisia viranomaistehtäviä siten kuin laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta määrittelee. TE-hallinnolta siirtyy kuntien operatiivisen työnjohdon alaisuuteen kokeilualueelle 60 virkasuhteista työntekijää.

 

Äänekosken kaupungin tulee antaa suostumuksensa siihen, että neljä Keski-Suomen TE-toimiston virkailijaa siirretään 1.3.2021 alkaen määräaikaisesti työskentelemään kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti Äänekosken kaupungin johdon ja valvonnan alaisuudessa sen toimivaltaan kuuluviin tehtäviin työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain (HE 87/2020 ja HE 114/2020) 19 §:n ja valtion virkamieslain 20 §:n perusteella.

 

Mainitut virkamiehet ovat siirron ajan virkasuhteessa TE-toimistoon eikä siirrolla ole vaikutusta virkamiesten palvelussuhteen ehtoihin. Äänekosken kaupunki ja Keski-Suomen TE-toimisto tekevät erillisen

yhteistyösopimuksen työllisyyden edistämisen kuntakokeilun toimeenpanosta Äänekosken kokeilualueella.

 

On mahdollista, että kokeilun aikana em. virkamiehissä tapahtuu henkilövaihdoksia esimerkiksi virasta irtisanoutumisen tai virkavapaan takia. Tällaisessa tilanteessa kaupungin tulisi päättää te-toimiston esittämän henkilövaihdoksen hyväksymisestä. Kaupunginhallitukselle esitetään, että tätä hyväksymistä koskeva toimivalta siirrettäisiin elinvoimajohtajalle.

 

Valmistelija Työllisyyspäällikkö Riikka Hytönen, puh. 040 823 7921, ja hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)                      päättää, että Äänekosken kaupunki hyväksyy ja antaa suostumuksen siihen, että neljä Keski-Suomen te-toimiston virkamiestä siirretään 1.3.2021 lukien määräaikaisesti työskentelemään kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti Äänekosken kaupungin johdon ja valvonnan alaisuudessa kaupungin toimivaltaan kuuluvissa tehtävissä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 19 §:n ja valtion virkamieslain 20 §:n perusteella;

 

2)                      päättää, että edellä kohdassa 1 tarkoitettu suostumus on voimassa 2.2.2021 lukien kuntakokeilun päättymiseen saakka;

 

3)                      määrää elinvoimajohtajan yksin allekirjoittamaan Äänekosken kaupungin puolelta edellä kohdassa 1 tarkoitettuun suostumukseen liittyvät sitoumukset ja sopimukset; ja

 

4)                      oikeuttaa elinvoimajohtajan päättämään Äänekosken kaupungin puolelta siirrettyjä te-toimiston virkamiehiä koskevien henkilövaihdosten hyväksymisestä kuntakokeilun aikana.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa