Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.02.2021/Pykälä 30

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Tilintarkastajan väliraportti tilikauden 2020 tarkastuksesta

 

TARKLTK 19.01.2021 § 7 

 

Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

 

Tilintarkastajan tulee noudattaa valtuuston ja tarkastuslautakunnan antamia ohjeita, jolleivat ne ole ristiriidassa lain, hallintosäännön tai julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan kanssa.

 

Havaitsemistaan olennaisista epäkohdista tilintarkastajan on ilmoitettava viipymättä kunnanhallitukselle annettavassa tilintarkastuspöytä-kirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

 

Tilintarkastaja JHT, HT Lilja Koskelo raportoi tarkastuksen edistymisestä ja esittelee keskeisiä havaintoja tarkastuslautakunnalle esiteltävällä väliraportilla.

 

Puheenjohtajan päätösehdotus 

 

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan väliraportin tilikauden 2020 tilintarkastuksesta ja saattaa sen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KH 01.02.2021 § 30  

977/00.03.01/2020  

Tarkastuslautakunta on 19.1.2021 (7 §) päättänyt antaa kaupunginhallitukselle tiedoksi tilintarkastajan laatiman, 19.1.2021 päivätyn väliraportin tilikauden 2020 tilintarkastuksen työohjelman toteutumisesta.

 

Väliraportti on liitteenä. Tilintarkastajan tekemän salassapitomerkinnän mukaan väliraportti on salassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 15 kohdan perusteella.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tilintarkastajan väliraportin tilikauden 2020 tilintarkastuksesta.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa