Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.02.2021/Pykälä 36

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Eronpyyntö keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä ja täydennysvaali / Kolari Marja

 

KH 01.02.2021 § 36  

123/00.00.01/2021  

Marja Kolari on toimittanut kaupungille 26.1.2021 sähköpostiviestin, jonka mukaan hän pyytää eroa keskusvaalilautakunnan varajäsenen toimesta viitaten esteellisyyteen toimia tehtävässä valtaosassa kevään 2021 kokouksia.

 

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

 

Vaalilakiin (714/1998, muut. 741/2020) viime vuosina säädetyillä muutoksilla on supistettu vaaleissa ehdokkaana olevien ja heidän läheistensä mahdollisuuksia toimia kunnallisissa vaalitoimielimissä. Vaalilain 13 §:n 2 momentin mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa. Lain 14 §:n 2 momentin mukaan keskusvaalilautakunnan jäsenen ja varajäsenen esteellisyydestä säädetään hallintolain 27-30 §:ssä.

 

Vaalilain 13-14 §:n säännökset merkitsevät, että vuoden 2021 kunta- vaaleissa ehdokkaana oleva ei voi lainkaan osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn maalis-huhtikuussa 2021. Lisäksi sellaiset keskusvaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet, joiden läheisiä on ehdokkaana, joutuvat olemaan esteellisinä poissa ainakin ehdokashakemusten ja äänten käsittelystä eli lähes kaikesta keskusvaalilautakunnan työskentelystä maalis-huhtikuussa 2021.

 

Vaalilain 13 §:n 2 momentin perusteella keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä vähintään viisi varajäsentä, jotka asetetaan sijaantulojärjestykseen.

 

Äänekosken kaupungin hallintosäännössä ei ole määräyksiä keskusvaalilautakunnan varajäsenten lukumäärästä. Valtuusto on 12.6.2017 (68 §) päättänyt, että keskusvaalilautakunnan varajäsenten lukumäärä on kymmenen.

 

Vaalilain 14 §:n 1 momentin mukaan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä.

 

Keskusvaalilautakunnan tämänhetkinen kokoonpano on seuraava:

 

Jäsenet

Henna Penttinen, puheenjohtaja

Simo Salmelin, varapuheenjohtaja

Mervi Oksanen

Simo Räisänen

Tommi Sulkala

 

Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä

1. Mikko Somiska

2. Riitta Kinnunen

3. Maija Piitulainen

4. Tapio Heimonen

5. Seppo Rautiainen

6. Paul Lilienkampf

7. Ritva Toivainen

8. Tarja Pullinen

9. Marja Kolari

10. Pirkko-Liisa Lukkarinen

 

Myös toimielimen täydennysvaalissa on otettava huomioon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:ssä (232/2005) tarkoitettu pääsääntö, jonka mukaan toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Osuus lasketaan erikseen jäsenistä ja varajäsenistä.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto:

 

1)     myöntää Marja Kolarille eron keskusvaalilautakunnan varajäsenen toimesta; ja

 

2)     valitsee Marja Kolarin tilalle varajäsenen keskusvaalilautakuntaan (sijaantulojärjestyksessä 9. varajäseneksi) jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2017-2021.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa