Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.02.2021/Pykälä 21

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Kaavoituskatsaus 2021

 

Kaavoituskatsaus 2021

 

KH 01.02.2021 § 21  

58/10.02.02/2021  

Vuoden 2021 kaavoituskatsauksessa kaupunki tiedottaa kaupungissa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksesta tiedotetaan kaupungin kuulutuslehdessä ja kaupunginkotisivuilla. Äänekoskella kaavoituskatkauksen hyväksymisestä päättää hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus.

 

Kaavoituskatsauksessa esitetään kaavoitusohjelma vuosille 2021-2023. Kolmen vuoden jaksolle ajoittuu reilut 20 asemakaavahanketta, jotka ovat kaavoitusprosessin eri vaiheissa. Yleiskaavahankkeita kaavoituskatsauksessa esitetään kaksi, joista toinen, Liimattalan tuulivoimapuiston osayleiskaava on ehdotusvaiheessa.

 

Tämän kaavoituskatsauksen yhteydessä ei saateta uusia kaavahankkeita vireille, vaan hankkeet käynnistetään erillisin päätöksin. Tässä vaiheessa on tiedossa lähiaikoina vireille saatettavina hankkeina Äänejärven itärannan asemakaavan muutos ja laajennus sekä Mämmen osayleiskaavan muutos VT 4:n ympäristössä. Mämmen osayleiskaavan muutos liittyy ELY-keskuksen tavoitteeseen parantaa valtatien 4 liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta Kevätlahdentien ja Petomäentien välillä. Osayleiskaavan muutoshanke toteutetaan yhtäaikaisesti tiesuunnitelman laatimisen kanssa.

 

Kaavoituskatsauksen sähköinen versio löytyy kaupungin kotisivuilta osoitteesta https://www.aanekoski.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/kaavoituskatsaus. Tulosteita (taitettu A3) toimitetaan kaupungintalon aulaan ja Äänekosken pääkirjastoon.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy Kaavoituskatsauksen 2021.

 

Päätös Hyväksyttiin.

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa