Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.02.2021/Pykälä 27

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Keski-Suomen maakunnallinen turvallisuussuunnitelma v. 2021-2023

 

KH 01.02.2021 § 27  

126/00.04.01/2021  

Keski-Suomen liitto -kuntayhtymä on 4.12.2020 toimittanut Keski-Suomen kunnille uuden maakunnallisen turvallisuussuunnitelman. Tarkoituksena on, että suunnitelma käsiteltäisiin kunkin kunnan valtuustossa. Valtuusto voi tällöin päättää turvallisuussuunnitelman käyttöönotosta kunnassa.

 

Maakunnallisen turvallisuussuunnitelman laatimisen on järjestänyt ja sitä on rahoittanut Keski-Suomen liitto. Suunnitelman on laatinut Keski-Suomen pelastuslaitos. Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunnalla (KSTURVA) on keskeinen ohjaava rooli suunnitelman toimeenpanossa.

 

Maakunnallinen turvallisuussuunnitelma on laadittu vuosille 2021-2023. Sen tavoitteena on ottaa käyttöön tutkitusti turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä. Osa toimenpiteistä on lakisääteis, mutta osa on sellaisia, joiden on viime vuosina havaittu tuottaneen hyviä tuloksia. Aiempiin turvallisuussuunnitelmiin nähden suurimpana muutoksena on seudullinen työskentely, jolla halutaan tehostaa indikaattoriperusteista seurantaa ja yhteistyötä kuntien, viranomaistoimijoiden ja kolmannen sektorin kesken.

 

Turvallisuussuunnitelman mukaisista toimenpiteistä pääosan on arvioitu olevan kustannusneutraaleja. Suunnitelman käyttöönotto ja seuranta vaatii kuitenkin myös kunnallisten toimijoiden ajankäyttöä.

 

Maakunnallisessa turvallisuussuunnitelmassa käsitellään seuraavia aihealueita:

 

  • Nuorten rikollisuuden vähentäminen;

 

  • Ikääntyneiden asumisen turvallisuuden kehittäminen;

 

  • Lähisuhdeväkivallan vähentäminen;

 

  • Hyvien väestösuhteiden edistäminen;

 

  • Alkoholista johtuvien turvallisuushaittojen ennaltaehkäisy;

 

  • Julkisten tilojen turvallisuus; ja

 

  • Oppilaitosturvallisuus.

 

Näistä aihealueista on laadittu toimenpidekortit. Toimenpidekortit käsittävät kuvailevan alustuksen, tavoitetilan esittävän vision, seurattavat indikaattorit ja toimenpiteet vastuutahoineen. Kaikkiin aihealueisiin kuuluu myös kunnallisten viranomaisten ja asiantuntijoiden vastuulla olevia toimenpiteitä ja työmuotoja.

 

Maakunnallinen turvallisuussuunnitelma on liitteenä.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Keski-Suomen maakunnallisen turvallisuussuunnitelman vuosille 2021-2023 liitteen mukaisesti ja päättää ottaa suunnitelman käyttöön Äänekosken kaupungissa ja kaupunkikonsernissa.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa