Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.02.2021/Pykälä 54

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilu / Henkilöstöjärjestelyt

 

KH 15.02.2021 § 54  

225/00.04.01/2021  

Kaupunginhallituksen 11.11.2019 (§283) tekemän päätöksen perusteella Äänekosken kaupunki on hakenut työllisyyden edistämisen kuntakokeiluun siten, että kaupunki kuuluu Jyväskylän kokeilualueeseen yhdessä Jyväskylän kaupungin, Laukaan kunnan ja Muuramen kunnan kanssa. Kuntakokeilu alkaa 1.3.2021 ja jatkuu 30.6.2023 saakka.

 

Työllisyyden kuntakokeilun myötä kokeilualueelle siirtyy vastuu työmarkkinatuen ja peruspäivärahan piiriin kuuluvien työttömien ja palveluissa olevien työnhakijoiden sekä kaikkien alle 30-vuotiaiden ja vieraskielisten työttömien ja palveluissa olevien työnhakijoiden työvoimapalvelujen järjestämisestä (HE 114/2020 Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta).

 

Kokeilun piiriin kuuluu n. 12000 - 14000 työnhakija-asiakasta, asiakasmäärissä on kausittaista vaihtelua. Kokeilun myötä kokeilukuntien vastuulle tulee julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain sekä työttömyysturvalain mukaiset viranomaistehtävät, joissa käytetään julkista valtaa.

 

Julkisen vallan käyttö edellyttää virkasuhdetta. Tämän vuoksi kuntakokeilun ajaksi tulee perustaa määräaikainen vastaavan valmentajan virka ja kaksi valmentajan virkaa. Virkoihin annetaan määräaikainen viranhoitomääräys nykyiselle henkilökunnalle kuntakokeilun ajaksi.

 

Kuntakokeiluun liittyviä tehtäviä hoitavat lisäksi virkasuhteessa olevat työllisyyspäällikkö ja kolme sosiaaliohjaajaa. Te - hallinnolta siirtyvät työntekijät ovat virkasuhteisia.

 

Kuntakokeilun ajaksi on lisäksi tarve perustaa työpajalle määräaikainen vastaavan valmentajan virka. Virkaan annetaan määräaikainen viranhoitomääräys valmentajan työsopimussuhteessa olevalle henkilölle. Vastaava valmentaja toimii työpajan esimiehenä. Tämä mahdollistaa työllisyysyksikön tarkoituksenmukaiset esimiesjärjestelyt kuntakokeilun ajaksi. 

 

Hallintosäännön 39 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää virkojen perustamisesta.

 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 4 §:n 1 momentin mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä. Sanotun pykälän 3 momentin nojalla virkasuhteeseen voidaan kuitenkin ottaa ilman hakumenettelyä muun muassa silloin, kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi.

 

Palvelussuhdelajin muutoksessa asianosaisia työntekijöitä on kuultu ja he ovat antaneet suostumuksensa valmisteltuihin muutoksiin.

 

Virkoihin sisältyvä toimivalta määritetään hallintosäännössä.

 

Valmistelija Henkilöstöjohtaja Arja-Leena Kriivarinmäki, puh. 020 632 2045, ja

 työllisyyspäällikkö Riikka Hytönen, puh. 040 194 6100

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää, että:

 

1)     vastaavan valmentajan työsopimussuhde työllisyysyksikön valmennustiimissä muutetaan määräaikaiseksi vastaavan valmentajan virkasuhteeksi 30.6.2023 saakka;

 

2)     kaksi valmentajan työsopimussuhdetta työllisyysyksikön valmennustiimissä muutetaan määräaikaisiksi valmentajan virkasuhteiksi 30.6.2023 saakka;

 

3)     valmentajan työsopimussuhde työpajalla muutetaan määräaikaiseksi vastaavan valmentajan virkasuhteeksi 30.6.2023 saakka. Vastaava valmentaja toimii työpajan esimiehenä; ja

 

4)     ilman hakumenettelyä tapahtuvan virkasuhteeseen ottamisen perusteena on avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa