Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.02.2021/Pykälä 55

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Valtuustoaloite kaupungin ostolaskujen julkaisemisesta / Tuominen Marke ym.

 

 

KVALT 30.03.2020 § 18 

Marke Tuominen jätti hänen ja kolmen muun valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen ostolaskujen julkaisemisesta.

 

Kaupunginvaltuuston päätös:

  

Merkittiin valtuustoaloite tiedoksi ja lähetettiin se edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

  - - - - -

 

KH 06.04.2020 § 89 Valtuutettu Marke Tuomisen ym. 30.3.2020 jättämä valtuustoaloite on liitteenä.

 

 (Valmistelija hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921)

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus merkitsee valtuustoaloitteen tiedoksi ja päättää pyytää talousjohtajalta lausunnon aloitteesta. Lausunto on toimitettava kaupunginhallitukselle 4.8.2020 mennessä.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

   - - - - -

 

KH 19.10.2020  Selvityksen perusteella nykyisistä tietojärjestelmistä ei voida tuottaa julkaisukelpoista materiaalia, jossa on huomioitu yleisen tietosuojalain asetuksen (GDPR) asettamat vaatimukset. Julkaisukelpoisen aineiston tuottamiseksi on erikseen tilattava työ järjestelmätoimittajalta, josta syntyy vuosittain ylimääräisiä kustannuksia. Tämän lisäksi aineiston tarkastamiseen ja validointiin sitoutuu kaupungin taloushallinnon resursseja, joita ei tällä hetkellä ole mahdollista tähän työhön kohdentaa. Työn toteuttaminen edellyttäisi henkilöresurssien lisäämistä talouspalveluihin. Kaupungin taloudellinen tilanne huomioiden ylimääräisten kustannusten lisääminen ei ole suotavaa.

 

Kuntaliiton ohjeen mukaisesti ostolaskujen avaaminen on kunnille vapaaehtoista toimintaa ja sitä ei ole laissa ädetty pakolliseksi. 

 

Valmistelija Talousjohtaja Tapani Hämäläinen, puh. 020 632 2072

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)     antaa valtuustolle tiedoksi valtuutettu Marke Tuomisen ym. 30.3.2020 tekemän valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet; ja

 

2)     ehdottaa valtuustolle, että valtuusto toteaa sanotun valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KVALT 09.11.2020 § 63 

 

Kaupunginhallituksen ehdotus 

 

Valtuusto:

 

1)     merkitsee tiedoksi valtuutettu Marke Tuomisen ym. 30.3.2020 tekemän valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet; ja

 

2)     toteaa sanotun valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Marke Tuominen ehdotti Joni Kotilaisen ja Pentti Salmisen kannattamana, että asia palautetaan valmisteltavaksi, jotta kustannuksista voidaan laatia selvitys.

 

 Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kannatettu ehdotus asian palauttamisesta valmisteltavaksi, joten asiasta on äänestettävä.

 

 Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat, että asian käsittelyä jatketaan, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Tuomisen ehdotusta asian palauttamisesta valmisteltavaksi, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

 

 Puheenjohtaja esitti, että äänestys suoritetaan nimenhuudolla. Äänestystapaesitys hyväksyttiin.

 

 Pöytäkirjanpitäjä suoritti nimenhuudon. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 17 JAA-ääntä ja 26 EI-ääntä. Tyhjiä ääniä ei annettu. Valtuusto oli paikalla täysilukuisena.

 

 Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on päättänyt palauttaa asian valmisteltavaksi.

 

  - - - - -

 

KH 30.11.2020 § 302 

 

 Valtuusto päätti 9.11.2020 (63 §) palauttaa asian valmisteltavaksi.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus käy aloitteessa tarkoitetusta asiasta lähetekeskustelun ja päättää pyytää talousjohtajalta lisälausunnon asiasta. Lisälausunto on toimitettava kaupunginhallitukselle 5.3.2021 mennessä.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KH 15.02.2021 § 55  

1083/07.02.01/2020  

 Järjestelmätoimittajan kanssa on käyty keskusteluja ostolaskujen julkaisemiseksi kaupungin verkkosivuille. Järjestelmätoimittaja voi toteuttaa ratkaisun, jolla kaupungin ostolaskutiedot toimittajittain voidaan julkaista kaupungin verkkosivuilla. Aineistossa ei ole henkilötietosuojaan luokiteltavia tietoja.

 

 Tarjouksen mukaisesti ratkaisun käyttöönoton kustannus on 2 672 euroa ja kuukausittainen ylläpitokustannus 70 euroa (840 euroa /vuosi). Tämän lisäksi kaupungin verkkosivustolle upotuksesta syntyy arviolta 1 336 euron kertakustannus. Edellä mainitut tarjoushinnat ovat verottomia hintoja (alv 0 %).

 

Valmistelija Talousjohtaja Tapani Hämäläinen, puh. 020 632 2072

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)     päättää tilata järjestelmätoimittajalta yllä mainitun ratkaisun, jolla kaupungin ostolaskut toimittajittain julkaistaan kaupungin verkkosivustolla. Kustannukset katetaan toiminnan kehittämiseen varatusta määrärahasta;

 

2)     antaa valtuustolle tiedoksi valtuutettu Marke Tuomisen ym. 30.3.2020 tekemän valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet; ja

 

3)      ehdottaa valtuustolle, että valtuusto toteaa sanotun valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa