Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.02.2021/Pykälä 46

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Mämmen osayleiskaavan muutos VT4:n ympäristössä / vireilletulo

 

KH 15.02.2021 § 46  

175/10.02.03/2021  

Äänekosken kaupunginhallitus on hyväksynyt 1.2.2021 § 21 Kaavoituskatsauksen 2021, joka sisältää kaavoitusohjelman vuosille 2021 - 2023. Kaavoitusohjelmassa Mämmen osayleiskaavan muutos VT4:n ympäristössä on esitetty saatettavaksi vireille vuoden 2021 aikana.

 

Osayleiskaavamuutoksen suunnittelualueen koko on noin 75 ha. Kaavahankkeen tavoitteena on yleiskaavan muuttaminen nykyisten ja tulevien liikennetarpeiden mukaiseksi Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) esittämien tarpeiden johdosta. ELY-keskuksen esittämät tarpeet esitetään aluetta koskevassa toimenpide- ja aluevaraussuunnitelmassa ja tarkemmalla tasolla tiesuunnitelmassa. Tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä tutkitaan melualueet ja huomioidaan niiden vaikutus alueen ympäristöön sekä muut muutostarpeet maankäytön suunnitteluun.

 

ELY-keskuksen tavoitteena on hyväksyä alkuvuonna 2021 suunnittelualueelle ulottuva toimenpide- ja aluevaraussuunnitelma Valtatien 4 parantaminen välillä Äänekoski-Pihtipudas. Suunnittelualuetta koskevan tiesuunnitelman Valtatien 4 parantaminen välillä Kevätlahdentie-Petomäentie, Äänekoski valmistelun ELY-keskus on kuuluttanut vireille tammikuussa 2021. Tiesuunnitelmahankkeessa parannetaan valtatien 4 liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta toteuttamalla keskikaiteellinen ohituskaistaosuus Kevätlahdentien ja Petomäentien välille. Maantie 16803 eli Liimattalantie jatketaan valtatien rinnakkaistienä suunniteltuun Kevätlahden eritasoliittymään asti. Tieosuudelle toteutetaan myös liittymien vähentämisen myötä tarvittavat yksityistiejärjestelyt, pysäkki-, jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt, melusuojaukset ja riista-aidat.

 

Kaavahankkeen vireilletulon yhteydessä julkaistaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jonka mukaan kaavaluonnos on tavoitteena asettaa nähtäville kesällä 2021 ja kaavaehdotus syksyllä 2021. Kaavan hyväksyminen ajoittuisi loppuvuoteen 2021.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää käynnistää Mämmen osayleiskaavan muutoksen VT4:n ympäristössä ja saattaa vireille asettamalla hanketta kuvaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville MRL 63 § mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa