Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.03.2021/Pykälä 71

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Vuoden 2021 kuntavaalit / Eronpyyntö vaalitoimikunnan jäsenyydestä ja täydennysvaali / Tikkanen Virva

 

KH 18.01.2021 § 11 

 

 Yleistä

 

Kuntavaalit toimitetaan vuonna 2021 seuraavan aikataulun mukaisesti:

 

  • Kotimaan ennakkoäänestys ajanjaksolla 7.-13.4.2021
  • Vaalipäivä 18.4.2021

 

Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat

 

Vaalilain (714/1998) 15 §:n (361/2016) 1 momentin mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:

 

1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä

 

2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.

 

Vaalilain 15 §:n 2 momentin mukaan sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Kuntavaaleissa jäsenten ja varajäsenten tulee kuitenkin edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.

 

Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

 

Vaalikelpoisuus ja esteellisyys

 

Vaalikelpoisuudesta vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan on säädetty kuntalain (410/2015) 71 §:ssä (yleinen vaalikelpoisuus kunnan luottamustoimeen) ja vaalilain 15 §:n 3 momentissa.

 

Vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten osalta vaalilain 15 §:n 3 momentissa on säädetty, että ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Sen sijaan esimerkiksi ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi voi olla vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ja toimia kaikissa siihen kuuluvissa tehtävissä, lukuun ottamatta äänestäjän avustamista vaalilain 73 §:n (361/2016) mukaan.

 

Vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten osalta vaalikelpoisuussääntely on tätä rajoittavampaa. Vaalilain 15 §:n 3 momentin mukaan ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

 

Vaalilain 16 §:n (361/2016) 2 momentin mukaan vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäseniin ja varajäseniin ei sovelleta hallintolain esteellisyyttä koskevia säännöksiä.

 

Vaalilautakuntien lukumäärä

 

Vaalilautakuntia on asetettava kuusi, sillä valtuuston 18.4.2016 (18 §) tekemällä päätöksellä Äänekosken kaupunki on jaettu kuuteen äänestysalueeseen. Kaupunginhallitus päätti 16.11.2020 (272 §) vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikasta kullekin äänestysalueelle.

 

Sanottujen päätösten perusteella äänestysalueet ja äänestyspaikat ovat seuraavat:

 

Äänestysalueen numero ja nimi

Vaalipäivän äänestyspaikan nimi ja osoite      

 

001 Äänekoski

Kaupungintalo, Hallintokatu 4

 

002 Markkamäki

Poken Opinahjon toimipaikka, Opinahjontie 1

 

003 Suolahti

Suolahden yhtenäiskoulu, Telakkakatu 15

 

004 Honkola

Honkolan koulu, Hujakontie 8

 

005 Konginkangas

Konginkankaan koulu, Kansakoulutie 1a

 

006 Sumiainen

Sumiaisten koulu, Koulutie 4a

 

Vaalitoimikuntien lukumäärä

 

Edellisissä vaaleissa eli vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa Äänekosken kaupungissa toimi neljä vaalitoimikuntaa.

 

Kaupunginhallitus päätti 16.11.2020 (274 §), että laitoksissa toimitettava ennakkoäänestys järjestetään pääosin entistä vastaavassa laajuudessa. Päätöksen mukaan laitosäänestyspaikkoina ovat Palvelutalo Tukipuu, Äänekosken terveysaseman sairaala, Piilolan palvelukeskus, Esperi Hoivakoti Pukkimäki, Palvelukoti Attendo Tallisaari, Hoivakoti Kotisatama, Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön Suolahden toimipiste, Konginkankaan palvelukeskus ja Sumiaiskoti.

 

Vaalitoimikuntien lukumäärää voidaan kuitenkin supistaa, sillä nykyinen määrä on peräisin ajalta, jolloin vaalitoimikuntien jäsenet huolehtivat myös kotiäänestyksestä. Tästä on kuitenkin luovuttu 1.7.2013 lukien voimaan tulleella vaalilain muutoksella (496/2013). Nykyisin kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat, jotka kunnan keskusvaalilautakunta määrää. Vaalitoimikunnan jäsen on kunnan luottamushenkilö, mutta vaalitoimitsija ei ole.

 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että vaalitoimikuntia asetettaisiin kolme.

 

Sukupuolten tasa-arvo

 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien vaalissa on otettava huomioon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:ssä tarkoitettu pääsääntö, jonka mukaan toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Osuus lasketaan erikseen jäsenistä ja varajäsenistä. Pääsääntöä ei voida noudattaa silloin, kun valitaan vain kolme jäsentä tai vain kolme varajäsentä.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)                      asettaa vuoden 2021 kuntavaaleja varten kuusi vaalilautakuntaa;

 

2)                      valitsee kuhunkin edellä kohdassa 1 asetettuun vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja viisi varajäsentä sekä tämän jälkeen valitsee jäseniksi valituista kullekin vaalilautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan;

 

3)                      asettaa vuoden 2021 kuntavaaleja varten kolme vaalitoimikuntaa; ja

 

4)                      valitsee kuhunkin edellä kohdassa 3 asetettuun vaalitoimikuntaan kolme jäsentä ja kolme varajäsentä sekä tämän jälkeen valitsee jäseniksi valituista kullekin vaalitoimikunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös Asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle.

 

  - - - - -

 

KH 01.02.2021 § 31 

 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1) asettaa vuoden 2021 kuntavaaleja varten kuusi vaalilautakuntaa;

 

2) valitsee kuhunkin edellä kohdassa 1 asetettuun vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja viisi varajäsentä sekä tämän jälkeen valitsee jäseniksi valituista kullekin vaalilautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan;

 

3) asettaa vuoden 2021 kuntavaaleja varten kolme vaalitoimikuntaa; ja

 

4) valitsee kuhunkin edellä kohdassa 3 asetettuun vaalitoimikuntaan kolme jäsentä ja kolme varajäsentä sekä tämän jälkeen valitsee jäseniksi valituista kullekin vaalitoimikunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus

 

 Kaupunginhallitus:

 

1) asettaa vuoden 2021 kuntavaaleja varten kuusi vaalilautakuntaa;

 

2) valitsee kuhunkin edellä kohdassa 1 asetettuun vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja viisi varajäsentä sekä tämän jälkeen valitsee jäseniksi valituista kullekin vaalilautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan;

 

3) asettaa vuoden 2021 kuntavaaleja varten neljä vaalitoimikuntaa; ja

 

4) valitsee kuhunkin edellä kohdassa 3 asetettuun vaalitoimikuntaan kolme jäsentä ja kolme varajäsentä sekä tämän jälkeen valitsee jäseniksi valituista kullekin vaalitoimikunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös Hyväksyttiin kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus.

 

  - - - - -

 

KESVA 09.02.2021 § 4 

 

Kaupunginhallituksen 1.2.2021 (31 §) tekemän päätöksen mukaiset vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpanot ilmenevät liitteestä.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Ei viranhaltijaesittelyä

 

Päätösehdotus Keskusvaalilautakunta merkitsee kaupunginhallituksen päätöksen tiedoksi.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KH 08.03.2021 § 71  

786/00.00.00.00/2020  

Virva Tikkanen on 22.2.2021 toimittanut kaupungille eronpyynnön vaalitoimikunnan 001 Äänekoski varapuheenjohtajan toimesta. Hän perustelee eronpyyntöä paikkakunnalta pois muutolla.

 

Kaupunginhallituksen 1.2.2021 (31 §) tekemän päätöksen perusteella sanotun vaalitoimikunnan kokoonpano on seuraava:

 

Jäsenet

Soile Liimatainen, puheenjohtaja

Virva Tikkanen, varapuheenjohtaja

Juha Korhonen

 

Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä

1. Eero Hakonen

2. Miia Huuskonen

3. Sirpa Kautto

 

Kuntalain 33 §:n 1 momentin perusteella valtuusto valitsee toimielimen jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien vaalissa on otettava huomioon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:ssä tarkoitettu pääsääntö, jonka mukaan toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Osuus lasketaan erikseen jäsenistä ja varajäsenistä. Pääsääntöä ei voida noudattaa silloin, kun valitaan vain kolme jäsentä tai vain kolme varajäsentä.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1) myöntää Virva Tikkaselle eron vaalitoimikunnan 001 Äänekoski varapuheenjohtajan toimesta ja jäsenen toimesta;

 

2) valitsee Virva Tikkasen tilalle jäsenen vaalitoimikuntaan 001 Äänekoski; ja

 

3) valitsee vaalitoimikunnan 001 Äänekoski jäsenistä sanotun vaalitoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös 

1)

Hyväksyttiin.

 

2)

Valittiin Virva Tikkasen tilalle Eila Koivumäki jäseneksi vaalitoimikuntaan 001 Äänekoski.

 

3)

Valittiin vaalitoimikunta 001 Äänekoski jäsenistä Soile Liimatainen vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi ja Eila Koivumäki varapuheenjohtajaksi.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa