Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.03.2021/Pykälä 76

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Valtuuston päätösten täytäntöönpano, päätökset kokouksesta 22.2.2021

 

KH 08.03.2021 § 76  

580/00.01.01.03/2020  

Kuntalain nojalla kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain (410/2015) 96 §:n mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.

 

Valtuusto on 22.2.2021 (10 §) tekemällään päätöksellä myöntänyt eräälle luottamushenkilölle eron tarkastuslautakunnan jäsenen toimesta ja valinnut hänen tilalleen jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen. Päätös on tehty kaupunginhallituksen ehdotuksen perusteella. Pykälätekstin kertoelmaosassa, varsinaisessa päätösehdotuksessa ja päätöksessä tarkastuslautakunnan meneillään olevan toimikauden esitetään olevan vuodesta 2019 vuoteen 2021. Tämä tieto on virheellinen, sillä tosiasiassa toimikausi alkoi jo vuonna 2017.

 

Kesäkuussa 2017 voimassa olleen Äänekosken kaupungin hallintosäännön 8 §:n 3 momentin mukaan tarkastuslautakunnan toimikausi oli valtuuston toimikausi, jolle ajalle tarkastuslautakunnan jäsenet tuolloin valittiin. Hallintosäännön sanottua määräystä on sittemmin toukokuussa 2019 muutettu, mutta muutoksella ei tietenkään ole ollut takautuvia vaikutuksia.

 

Kaupungin viranhaltijajohto katsoo, että valtuuston pöytäkirjassa ja sitä aiemmassa kaupunginhallituksen pöytäkirjassa esiintyvä virheellinen tieto tarkastuslautakunnan meneillään olevan toimikauden alkamisajasta ei edellytä asian saattamista uudelleen käsiteltäväksi. Virheellinen tieto menneestä ajankohdasta ei vaikuta kaupungin, asianosaisten luottamushenkilöiden tai minkään muunkaan tahon asemaan, oikeuteen tai etuun.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuuston 22.2.2021 tekemät päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä päätökset ole muutenkaan lainvastaisia. Kaupunginhallitus päättää täytäntöönpanna sanotut päätökset.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa