Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.03.2021/Pykälä 91

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Maanteiden jalankulku- ja pyöräilyverkon täydennystarpeet / Lausunnon antaminen

 

KH 22.03.2021 § 91  

1297/08.00.03/2020  

Keski-Suomen ELY-keskus pyytää Äänekosken kaupungin lausuntoa maanteiden jalankulku- ja pyöräilyverkon täydennystarpeista. ELY-keskus on kartoittanut kunnista maanteiden jalankulku- ja pyöräilyväylien tarpeita vuonna 2012 ja täydentänyt tietoja aloitteiden ja muiden ehdotusten pohjalta. Tarpeita on tiedossa yli 260 km. Tavoitteena on päivittää näkemystä kävelyn ja pyöräilyn tärkeimmistä tarpeista Keski-Suomen alueella aluevaraus, tie- ja rakennussuunnittelutarpeiden ennakointiin sekä perusteluja hankkeiden edistämiseen pidemmällä aikavälillä.

 

Lausunnossa tulee esittää kaupungin näkökulmasta 1-3 tärkeintä kohdetta järjestykseen priorisoituna ja perusteltuna. Lisäksi tulee mainita esiin tulleita uusia tarpeita, vaikka ne eivät priorisoituisi kolmen tärkeimmän listaan. Kaupunki voi lisäksi antaa kohde-ehdotuksia ns. "kylätie" -kokeiluun. Kohteelta edellytettäviä asioita ovat päällystetty tieosuus, liikennemäärä alle 600 tai vähintään alle 1000 ajoneuvoa/vrk, alhainen nopeusrajoitus tai laskettavissa sekä vähäinen raskaan liikenteen määrä.

 

Lausuntoa on pyydetty tammikuun loppuun mennessä. Äänekosken kaupunki on pyytänyt lausunnon antamiseen lisäaikaa maaliskuun loppuun saakka.

 

Äänekosken kaupunki antaa seuraavan lausunnon:

Kaupungin kolme tärkeimmäksi katsomaansa hanketta on esitetty alla olevassa taulukossa. Priorisointiin ei sisällytetty hankkeita, joiden osalta on laadittu tiesuunnitelmat ja jotka tulevat niiden kautta toteutettavaksi omina hankkeinaan. Priorisoinnissa on keskitytty huomioimaan hankkeet, joille tuleva suunnittelu tulee harkittavaksi ja jotka ovat tarpeen turvallista kevyen liikenteen liikkumista ajatellen Äänekosken eri kylätaajamien osalta.

 

Priorisointi

1)

Kaura-aho - Valtra

Perustelu: Kevyen liikenteen yhteys palvelee laajalta alueelta Valtralle saapuvaa työpaikkaliikennettä. Tällä kevyen liikenteen väylän rakentamisella saavutetaan yhtenäinen turvallinen kevyen liikenteen yhteys Äänekoskelta saakka. Valtra on yksi Äänekosken suurimmista työllistäjistä.

 

2)

Honkola - Hirvaskangas (uusi yhteystarve)

Perustelu: Hirvaskangas on kasvava yrityskeskittymä, jonka saavutettavuus Äänekoskelta myös kevyen liikenteen osalta tulee huomioida. Turvallinen kevyen liikenteen väylä Äänekoskelta Hirvaskankaalle on toteutunut Honkolaan saakka valtatien 4 perusparantamishankkeen yhteydessä. Lyhyen puuttuvan yhteyden rakentaminen välille Honkola-Hirvaskangas parantaisi merkittävästi kevyen liikenteen yhteyksiä alemmille katuverkoille, esim. yhteys Koiviston kylälle, Hirvimäen asuinalueelle ja Hitonhaudan asuinalueelle sekä Hirvaskankaan yrityskeskittymään.

 

3)

Konginkangas - vt4 (Aet 1442)

Perustelu: Turvallinen kevyen liikenteen yhteys valtatien 4 suuntaan palvelee myös tulevaisuudessa tehtävää valtatien 4 suunnittelutilannetta, jossa valtatien perusparannuksen myötä Lintulahden saavutettavuus paranee. Tie on nykyisellään kevyen liikenteen ja ajoneuvojen yhteiskäyttöön liian kapea. Turvallisen kulun varmistamiseksi erillinen kevyen liikenteen väylä on tarpeen.

 

Priorisoinnissa ei ole huomioitu jo suunniteltuja hankkeita. Kaupungin näkökulmasta Sumiaistentien kevyen liikenteen väylän toteuttaminen on tärkeä hanke, joka odottaa ELY-keskuksen rahoituspäätöstä (Äänekoskentien ja Keiteleentien välinen yhteys).

Kylätie -kokeiluun ei tällä hetkellä ole esittää kohteita.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035 ja rakennuttajainsinööri Harri Pirhonen, puh. 040 729 8432

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää antaa edellä olevan lausunnon Keski-Suomen ELY-keskukselle maanteiden jalankulku- ja pyöräilyverkon täydennystarpeista.

 

Kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus

 

 Kaupunginhallitus päättää, että Äänekosken kaupunki antaa Keski-Suomen ELY-keskukselle maanteiden jalankulku- ja pyöräilyverkon täydennystarpeista seuraavan lausunnon:

 

Kaupungin kolme tärkeimmäksi katsomaansa hanketta on esitetty alla olevassa taulukossa. Priorisointiin ei sisällytetty hankkeita, joiden osalta on laadittu tiesuunnitelmat ja jotka tulevat niiden kautta toteutettavaksi omina hankkeinaan. Priorisoinnissa on keskitytty huomioimaan hankkeet, joille tuleva suunnittelu tulee harkittavaksi ja jotka ovat tarpeen turvallista kevyen liikenteen liikkumista ajatellen Äänekosken eri kylätaajamien osalta.

 

1)

Kaura-aho - Valtra

Perustelu: Kevyen liikenteen yhteys palvelee laajalta alueelta Valtralle saapuvaa työpaikkaliikennettä. Tällä kevyen liikenteen väylän rakentamisella saavutetaan yhtenäinen turvallinen kevyen liikenteen yhteys Äänekoskelta saakka. Valtra on Äänekosken suurin yksityinen työnantaja ja Valtran tuotantolaitoksen alue erittäin tärkeä työpaikka-alue.

 

2)

Honkola - Hirvaskangas (uusi yhteystarve)

Perustelu: Hirvaskangas on kasvava yrityskeskittymä, jonka saavutettavuus Äänekoskelta myös kevyen liikenteen osalta tulee huomioida. Turvallinen kevyen liikenteen väylä Äänekoskelta Hirvaskankaalle on toteutunut Honkolaan saakka valtatien 4 perusparantamishankkeen yhteydessä. Lyhyen puuttuvan yhteyden rakentaminen välille Honkola-Hirvaskangas parantaisi merkittävästi kevyen liikenteen yhteyksiä alemmille katuverkoille, esim. yhteys Koiviston kylälle, Hirvimäen asuinalueelle ja Hitonhaudan asuinalueelle sekä Hirvaskankaan yrityskeskittymään.

 

3)

Peräpohja - Konginkangas (tie 6456)

Perustelu: Turvallinen kevyen liikenteen yhteys palvelee myös tulevaisuudessa, kun valtatien 4 parantaminen on ajankohtaista, sillä yhteys Konginkankaalta Peräpohjalle jää olemaan palvellen laajaa asumisen aluetta myös tulevaisuudessa. Tie on nykyisellään huonokuntoinen ja liian kapea kevyen liikenteen ja moottorikäyttöisten ajoneuvojen yhteiskäyttöön. Turvallisen kulun varmistamiseksi erillinen kevyen liikenteen väylä on tarpeen.

 

Päätös Hyväksyttiin kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa