Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.03.2021/Pykälä 93

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kuntalais- ja valtuustoaloitteet ajalla 1.1.-31.12.2020

 

KH 22.03.2021 § 93  

382/00.01.01.02/2021  

Äänekosken kaupungin hallintosääntö sisältää muun ohella määräyksiä myös kaupungille saapuneiden aloitteiden käsittelystä. Aloitteet jaotellaan kunnan asukkaiden ja muiden toimijoiden tekemiin kuntalaisaloitteisiin sekä valtuutettujen tekemiin valtuustoaloitteisiin.

 

Hallintosäännön kuntalaisaloitteita koskevan 145 §:n 3-4 momentin mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty.

 

Edelleen hallintosäännön 118 §:n 3 momentin mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

 

Päätöksenteko vireillä olevien aloitteiden aiheuttamista toimenpiteistä ja kunkin aloitteen toteamisesta loppuun käsitellyksi on tarkoitus toteuttaa myöhemmin valmistelutyön etenemisen mukaan.

 

Luettelo edellä tarkoitetuista valtuustoaloitteista on liitteenä. Luettelosta ilmenee, onko valtuusto jo loppuunkäsitellyt aloitteen vai onko se yhä valmistelussa. Kuntalaisaloitteista huomioon otetaan ainoastaan valtuuston toimivaltaan kuuluvat aloitteet.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto:

 

1)                    merkitsee tiedoksi, että ajalla 1.1.-31.12.2020 ei tullut vireille valtuuston toimivaltaan kuuluvia kuntalaisaloitteita; ja

 

2)                    merkitsee tiedoksi liitteenä olevan luettelon ajalla 1.1.-31.12.2020 vireille tulleista valtuustoaloitteista.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa