Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.03.2021/Pykälä 85

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Teknisen lautakunnan lisämäärärahaesitys vuoden 2021 talousarvioon koskien investointeja, Alkulan päiväkoti

 

TELA 11.03.2021 § 19 

 Alkulan päiväkoti valmistui loppuvuonna 2020. Valmistuminen tapahtui kyseisen vuoden niin lopussa, että hankkeelle vuodelle 2020 kohdennettujen määrärahojen käyttäminen ei ollut toteutettavissa.

 

 Monivuotisten hankkeiden ongelmana on rakentamisaikataulujen muutokset sekä esim. yhteiskunnallisesti merkittävät tapahtumat. Alkulan päiväkoti valmistui tarkoitettuna vuotena, mutta hyväksyntävaiheen ja luovutusvaiheen toimintojen ajallinen kesto estivät kohteelle määrättyjen euromääräisten resurssien käyttämisen.

 

 Hankkeelle oli varattu teknisen lautakunnan investoinneissa määrärahaa yhteensä 2 950 000 €. Alkulan päiväkodin rakentamisen kokonaiskustannukset ovat yhteensä 2 934 000 €. Eli hanke valmistui sille myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Vuodelle 2020 hankkeeseen oli varattu 2 525 000 €, josta käyttämättä jäi 226 000 €. Vuodelle 2021 ei Alkulan päiväkodille ole varattu määrärahaa, eikä määrärahaa voida siirtää muilta hankkeilta.

 

 Työmaan korjatun aikataulun mukaan työmaan tuli valmistua syyskuussa ja aikataulun mukaisesti kohteen luovutus tuli tapahtua viikolla 39/2020. Kaikkien osapuolien kanssa sovittiin yhteisesti, että luovutusta siirretään kuukaudella eteenpäin, jolloin uusi vastaanottopäivä oli perjantai, 30.10.2020. Siirto oli hyväksyttävissä, koska se ei aiheuttanut sivu-/ aliurakoitsijaketjuissa vaateita tilaajaa kohtaan ja lisäksi rakennusurakoitsija ei tämän jälkeen esittänyt vaateita esim. COVID-19 tilanteeseen vedoten.

 

 Vastaanotto 30.10.2020

 

-

tilaisuudessa tarkastetut LVIS-urakat hyväksytään ja otetaan vastaan 30.10.2020 lähtien sillä ehdolla, että viranomaistarkastuksissa kohde hyväksytään tai on jo hyväksytty käyttöönotettavaksi

-

maanrakennus-, runko-, ja sisustusurakan eikä automaatiourakan urakkasuoritukset ole valmiit

-

maanrakennus-, runko- ja sisustusurakkaa ja automaatiourakkaa ei oteta vastaan

-

maanrakennus-, runko-, ja sisustusurakkaa ja automaatiourakan vastaanottotarkastus siirtyy päivälle 6.11.2020.

-

automaatiourakka: annetaan lisäaikaa urakkaan 6.11.2020 klo 12 asti, jonka jälkeen tilaaja alkaa perimään urakkasopimuksen mukaista viivästyssakkoa.

-

maanrakennus-, runko-, ja sisustusurakka: Annetaan lisäaikaa urakkaan 6.11.2020 klo 12 asti, jonka jälkeen tilaaja alkaa perimään urakkasopimuksen mukaista viivästyssakkoa

-

sisustusurakka: lattian korjaukset tulee suorittaa viikolla 46, 13.11.2020 klo 12 mennessä, jonka jälkeen tilaaja alkaa perimään urakkasopimuksen mukaista viivästyssakkoa

-

sisustusurakka: urakoitsijan on annettava maanantaina 2.11.2020 päivämäärä, jolloin jakoseinät ovat asennettu. Jos jakoseiniä ei ole asennettu hyväksytysti annettuun päivään mennessä, tilaaja alkaa perimään urakkasopimuksen mukaista viivästyssakkoa.

 

 Hanke valmistui näistä huolimatta vastaanottomenettelyssä sovitun aikataulun mukaisesti. Kaupungin kannalta on tärkeää, että tarkastuksessa havaitut puutteet ja virheet korjataan mitä pikimmiten. Tämän jälkeen suoritetaan vielä jälkitarkastus. Virheiden ja puutteiden korjaamiseen sovitaan aikataulu ja tehtävät tulee suorittaa sen mukaisesti. Mikäli aikataulua ei noudateta, on tilaajalla siitä huomautettua oikeus teettää havaitut puutteet urakoitsijan kustannuksella. Urakkasummien viimeiset erät ovat vasta näiden seikkojen, taloudellisten loppuselvityksien ja takuuajan toimintojen sopimisien jälkeen hyväksyttävissä. Taloudellisen loppuselvityksen tekeminen vaatii aikaa, jota ei vuoden 2020 puolella jäänyt enää riittävästi. Vastaanottomenettelyssä voi mennä sopimuksienkin mukaisesti pahimmillaan lähes kolme kuukautta.

 

Valmistelija tekninen johtaja Tommi Rautjärvi, puh. 020 632 3355

 

Esittelijä tekninen johtaja Tommi Rautjärvi, puh. 020 632 3355

 

Päätösehdotus Tekninen lauta kunta päättää, että se esittää Äänekosken kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Alkulan päiväkodille myönnetään lisämäärärahaa vuodelle 2021 yhteensä 226 000 €. Vuonna 2020 hankkeelta jäi käyttämättä kyseinen summa. Kokonaisuudessaan Alkulan päiväkoti toteutui sille myönnetyin varoin.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 - - - - -

 

KH 22.03.2021 § 85  

781/02.02.00/2020   

Äänekosken kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9,3 miljoonan euron nettoinvestoinnit talousarviovuodelle 2021. Teknisen lautakunnan lisämäärärahaesitys nostaa investointimenoja 0,2 miljoonalla eurolla. Vuoden 2021 hyväksytyssä talousarviossa vuosikate on 10,2 miljoonaa euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 8,6 miljoonaa euroa, joten vuosikate riittää kattamaan investointimenot.

 

Valmistelija Talousjohtaja Tapani Hämäläinen, puh. 020 632 2072

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää Alkulan päiväkodin investointiin 226 000 euron lisämäärärahan vuodelle 2021.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa