Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.03.2021/Pykälä 86

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Teknisen lautakunnan lisämäärärahaesitys vuoden 2021 talousarvioon koskien investointeja, ylipainehalli

 

TELA 11.03.2021 § 20 

 Äänekosken kaupungin investointiosassa 2020 oli varattu ylipainehallin rakentamiseen yhteensä 1 400 000 €. Hankkeen uudelleen kilpailutuksen vuoksi oli selvää, että hanke ei valmistu vuoden 2020 aikana, joten talousarviokeskusteluiden pohjalta ja perusteella Äänekosken kaupunginvaltuusto päätti 7.12.2020 § 70, että vuoden 2021 talousarviossa ja sen investointiosassa varataan hallin rakentamiseen 800 000 €. Lisäksi oli arvioitu, että kohteelle myönnetty avustus tulisi jakautumaan siten, että maksatusta vuoden 2021 puolelle jää 150 000 €.

 

 Hankeen yleissuunnittelun lisäksi valitulle urakoitsijalle kuulunut ehdotussuunnittelu ja toteutussuunnittelu niiden eri vaiheineen ja niistä johtunut varsinaisen rakentamisen aloituksen viivästyminen loppuvuodesta 2020, on aiheuttanut hankkeelle sen, että vuodenvaihteen eri puolille kaavaillut urakkasummien maksuerät sekä avustuksien maksatuksien hakemiset kaupungille eivät tarkasta koordinoinnista huolimatta onnistuneet. Hankkeen lopulliseen valmistusajankohtaan kesäkuun loppuun 2021 asioilla ei kuitenkaan ole merkitystä. Urakka-aikataulun mukainen valmistuminen toteutuu urakkajärjestyksien muuttamisella.

 

 Alla olevassa taulukossa on kuvattu lisämäärärahan tarve vuodelle 2021. Talousarvioissa hankkeelle varattu kokonaiskustannusarvio ei ole muuttunut, vaan hanke toteutuu sille myönnettyjen määrärahojen puitteissa.

 

Valmistelija tekninen johtaja Tommi Rautjärvi, puh. 020 632 3355

 

Esittelijä tekninen johtaja Tommi Rautjärvi, puh. 020 632 3355

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se myöntää Äänekosken ylipainehallin rakentamiseen lisämäärärahan 398 000 €. Samalla investointiosaan merkitään tulopuolelle lisäys 285 000€, jolloin lisämäärärahan nettotarve on 113 000 €. Johtuen lisämäärärahan hakemisen ajankohdasta, ei talousarviossa ole menokohtaa, josta lisämääräraha voidaan kattaa. Vuoden 2020 talousarvion investointiosasta kyseiset summat menokohdista jäivät käyttämättä.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 - - - - -

 

KH 22.03.2021 § 86  

781/02.02.00/2020  

Äänekosken kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9,3 miljoonan euron nettoinvestoinnit talousarviovuodelle 2021. Teknisen lautakunnan lisämäärärahaesitys lisää investointimenoja 0,4 miljoonaa ja investointituloja 0,3 miljoonaa euroa. Lisämäärärahan nettovaikutus on 0,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 hyväksytyssä talousarviossa vuosikate on 10,2 miljoonaa euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 8,6 miljoonaa euroa, joten vuosikate riittää kattamaan investointimenot.

 

Valmistelija Talousjohtaja Tapani Hämäläinen, puh. 632 2072

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää tekniselle toimialalle talousarvion investointiosaan ylipainehallin rakentamiseen menojen lisäyksenä 398 000 euroa ja tulojen lisäyksenä 285 000 euroa, joten lisämäärärahan nettovaikutus on 113 000 euroa.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa