Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.03.2021/Pykälä 100

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Vuoden 2021 kuntavaalit / Vaalipäivän äänestyspaikat

 

KH 29.03.2021 § 100  

786/00.00.00.00/2020  

 

KH 16.11.2020 § 272  Yleistä

 

Kuntavaalit toimitetaan vuonna 2021 seuraavan aikataulun mukaisesti:

 

  • Kotimaan ennakkoäänestys ajanjaksolla 7.-13.4.2021
  • Vaalipäivä 18.4.2021

 

Äänestysaluejako

 

Vaalilain (714/1998) 8 §:n 1 momentin mukaan äänestysalueena on kunta, jollei sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueista päättää valtuusto. Äänekosken kaupunki on valtuuston 18.4.2016 (18 §) tekemällä päätöksellä jaettu kuuteen äänestysalueeseen.

 

Vaalilain 8 §:n 2 momentin (muut. 1132/2019) mukaan päätös äänestysalueista tulee voimaan kalenterivuoden alussa, jos se on tehty ja siitä on ilmoitettu Digi- ja väestötietovirastolle sen määräämällä tavalla viimeistään voimaantuloa edeltävän vuoden elokuussa. Tämän säännöksen perusteella voidaan todeta, että Äänekosken kaupungin äänestysaluejakoa ei voida enää muuttaa vuoden 2021 kuntavaaleja varten.

 

Vaalilain 9 §:n 3 momentin (muut. 247/2002) mukaan jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. Erityisistä syistä äänestyspaikka voidaan sijoittaa äänestysalueen tai kunnankin ulkopuolelle, jollei siitä aiheudu äänestäjille kohtuutonta haittaa.

 

Vaalipäivän äänestyspaikat

 

Edellisissä vaaleissa eli vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa vaalipäivän äänestyspaikat olivat kaupunginhallituksen päätöksen nojalla äänestysalueittain seuraavat:

 

Äänestysalueen numero ja nimi

Vaalipäivän äänestyspaikan nimi ja osoite                

 

001 Äänekoski

Kaupungintalo, Hallintokatu 4

 

002 Markkamäki

Koulunmäen yhtenäiskoulun ruokala, Koulunmäenkatu 6

 

003 Suolahti

Asemakadun koulu, Asemakatu 16

 

004 Honkola

Honkolan koulu, Saarijärventie 25

 

005 Konginkangas

Konginkankaan koulu, Kansakoulutie 1a

 

006 Sumiainen

Sumiaisten koulu, Koulutie 4a

 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se määräisi vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikoiksi valtaosin samat paikat. Äänestysalueen 003 Suolahti äänestyspaikka siirrettäisiin kuitenkin Suolahden yhtenäiskoululle (Telakkakatu 15), sillä entisen Asemakadun koulun tilat eivät ole enää käytettävissä.

 

Lisäksi äänestysalueen 002 Markkamäki äänestyspaikka siirrettäisiin Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston (Poke) Opinahjon toimipaikan tiloihin (Opinahjontie 1, ns. vanha kauppaoppilaitos). Siirtoesityksen syynä ovat Koulunmäen yhtenäiskoulun alueella jatkuvat rakennustyöt, jotka vaikuttavat merkittävällä ja osittain hankalasti ennakoitavalla tavalla koulurakennusten tilankäyttöön ja koulualueen kulkuyhteyksiin. Vaikka äänioikeutetut voivatkin hyödyntää esimerkiksi kotiäänestysmahdollisuutta, on selvää, että vaalipäivän äänestyspaikkojen tulisi olla esteettömiä ja helposti saavutettavissa niin henkilöautolla kuin muilla liikkumismuodoilla.

 

Vaalilain tai oikeusministeriön määräysten perusteella äänestyspaikkaa ei tarvitse määrätä huonetilan tarkkuudella, mutta jos näin yksityiskohtainen päätös tehdään, sitä on noudatettava. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaiset äänestyspaikkatiedot tallennetaan sellaisenaan oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään, josta ne muun muassa tulostuvat Digi- ja väestötietoviraston äänioikeutetuille lähettämiin äänioikeusilmoituksiin (ilmoituskortteihin).

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esitteli Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2021 kuntavaaleissa vaalipäivän äänestyspaikkoina ovat äänestysalueittain seuraavat paikat:

 

Äänestysalueen numero ja nimi

Vaalipäivän äänestyspaikan nimi ja osoite                

 

001 Äänekoski

Kaupungintalo, Hallintokatu 4

 

002 Markkamäki

Poken Opinahjon toimipaikka, Opinahjontie 1

 

003 Suolahti

Suolahden yhtenäiskoulu, Telakkakatu 15

 

004 Honkola

Honkolan koulu, Saarijärventie 25

 

005 Konginkangas

Konginkankaan koulu, Kansakoulutie 1a

 

006 Sumiainen

Sumiaisten koulu, Koulutie 4a

 

  - - - - -

 

Esityslistan valmistumisen jälkeen on ilmennyt, että Honkolan koulun katuosoitteena on esityslistalla käytetty vanhentunutta osoitetietoa. Osoite Saarijärventie 25 ei ole enää käytössä. Koulun nykyinen osoite on Hujakontie 8.

 

Kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus

 

Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2021 kuntavaaleissa vaalipäivän äänestyspaikkoina ovat äänestysalueittain seuraavat paikat:

 

Äänestysalueen numero ja nimi

Vaalipäivän äänestyspaikan nimi ja osoite               

 

001 Äänekoski

Kaupungintalo, Hallintokatu 4

 

002 Markkamäki

Poken Opinahjon toimipaikka, Opinahjontie 1

 

003 Suolahti

Suolahden yhtenäiskoulu, Telakkakatu 15

 

004 Honkola

Honkolan koulu, Hujakontie 8

 

005 Konginkangas

Konginkankaan koulu, Kansakoulutie 1a

 

006 Sumiainen

Sumiaisten koulu, Koulutie 4a

 

Päätös Hyväksyttiin kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus.

  - - - - -

 

KH 29.03.2021  Johdanto

 

Oikeusministeriö julkaisi 6.3.2021 tiedotteen, jonka mukaan on tehty poliittinen linjaus vuoden 2021 kuntavaalien ajankohdan muuttamisesta niin, että vaaleja siirretään kahdella kuukaudella eteenpäin.

 

Kuntavaalien siirtäminen edellyttää asiaa koskevaa lainsäädäntöä, josta päättää eduskunta. Asiaa koskeva hallituksen esitys HE 33/2021 vp annettiin eduskunnalle 12.3.2021. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 4/2021 vp valmistui 19.3.2021. Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen ensimmäisessä käsittelyssä ehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena 23.3.2021.

 

Lakiehdotuksen toinen käsittely on määrä järjestää 26.3.2021. Esityslistan valmistumisaikana (24.3.2021) lakiehdotusta ei siis ole vielä hyväksytty eikä se ole myöskään tullut voimaan.

 

Eduskunnan ensimmäisessä käsittelyssä tekemän päätöksen perusteella siirron jälkeen kuntavaalien vaalipäivä olisi 13.6.2021. Kotimaan ennakkoäänestys toteutettaisiin ajanjaksolla 26.5.-8.6.2021 eli ennakkoäänestysaika olisi kaksi kertaa niin pitkä kuin tavanomaisesti.

 

Kaupunginhallituksen päätöksenteko

 

Oikeusministeriö toimitti 17.3.2021 kunnille ohjekirjelmän, joka on osoitettu kunnanhallituksille ja kuntien keskusvaalilautakunnille. Kirjelmässä todetaan, että "(k)unnan tulee 22.3.-8.4. välisenä aikana tehdä tarvittaessa uudet päätökset yleisistä ennakkoäänestyspaikoistaan vuoden 2021 kuntavaaleissa" ja edelleen että "kuntien keskusvaalilautakuntien tulee siis tarkistaa ja kuitata 8.4.2021 klo 12 mennessä vaalitietojärjestelmän pohjatietoihin 1) tiedot kunnan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista aukioloaikoineen".

 

Edellä tarkoitettua lainsäädäntömuutosta edeltäneen vaalilain ja myös mahdollisten muutosten jälkeisen lainsäädännön mukaan äänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista päättää kunnanhallitus. Äänekosken kaupunginhallitus ei voi tehdä touko-kesäkuussa 2021 avoinna olevista äänestyspaikoista päätöstä ennen kuin eduskunta on päättänyt mahdollisista lainmuutoksista. Kaupunginhallituksen päätöksenteolta edellytetyn lainmukaisuuden kannalta olisi erittäin ongelmallista, jos kaupunginhallitus päättäisi pitää äänestyspaikkoja avoinna päivinä, jolloin ne päätöksentekohetkellä voimassa olevan lain mukaan eivät saa olla avoinna. Vähintäänkin tällaiseen päätökseen liittyisi merkittävä riski menestyvän oikaisuvaatimus- ja valitusprosessin alkamisesta.

 

Esityslista on laadittu sellaisessa oletuksessa, että eduskunta hyväksyy edellä tarkoitetun lakiehdotuksen tämän toisessa käsittelyssä 26.3.2021, jolloin eduskunnan päätös on tiedossa kaupunginhallituksen kokouksen alkaessa 29.3.2021. Jos eduskunnan päätöksenteko viivästyy, kaupunginhallituksen lienee syytä jättää asia pöydälle tai palauttaa se valmisteltavaksi.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2021 kuntavaaleissa vaalipäivän äänestyspaikkoina ovat äänestysalueittain seuraavat paikat:

 

Äänestysalueen numero ja nimi

Vaalipäivän äänestyspaikan nimi ja osoite

 

001 Äänekoski

Kaupungintalo, Hallintokatu 4

 

002 Markkamäki

Poken Opinahjon toimipaikka, Opinahjontie 1

 

003 Suolahti

Suolahden yhtenäiskoulu, Telakkakatu 15

 

004 Honkola

Honkolan koulu, Hujakontie 8

 

005 Konginkangas

Konginkankaan koulu, Kansakoulutie 1a

 

006 Sumiainen

Sumiaisten koulu, Koulutie 4a

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että tässä asiakohdassa (pykälässä) tehdyt päätökset täytäntöönpannaan välittömästi mahdollisesta muutoksenhausta riippumatta.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa