Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.04.2021/Pykälä 115

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Lukion henkilöstörakenteen muutos

 

KH 12.04.2021 § 115  

468/01.01.00.00/2021  

Lukiossa on yksi vakinainen lukion opinto-ohjauksen lehtorin virka. Opinto-ohjaaja työskentelee muista opettajaviranhaltijoista poiketen vuosityöajassa. Työaika on 1600 tuntia vuodessa, joista 30 - 50 tuntia on sijoitettavissa koulun kesäkeskeytysaikaan.

 

Opinto-ohjauksen tarve on lisääntynyt siten, että yhden opinto-ohjaajan työpanos ei ole ollut riittävä. Myös erityisen tuen tarve lukiossa on vähitellen lisääntynyt.

 

Tarpeeseen on tähän saakka vastattu määräaikaisin henkilöstöjärjestelyin palkkaamalla päätoiminen opetusvelvollisuustyöajassa työskentelevä tuntiopettaja, jonka opetustunneista 10 on koostunut opinto-ohjauksesta ja 10 erityisopetuksesta. Lisäksi hänellä on ollut muutamia muita opetustunteja (opetusvelvollisuus 22 vuosiviikkotuntia).

 

Lainsäädännön muuttumisen myötä toisen asteen oppilaitoksille tulee 1.8.2021 alkaen laajennettu ohjauksen velvoite ja lisäksi velvoite järjestää riittävät tuen palvelut. Tämä lisää sekä opinto-ohjauksen että erityisopetuksen tarvetta lukiossa. Kummankaan osalta ei kuitenkaan erikseen täyty lehtorin tai päätoimisen tuntiopettajan opetusvelvollisuus. Lisäksi opinto-ohjaukseen kohdistuu tarve myös koulun kesäkeskeytysaikana. 

 

Lukion opinto-ohjauksen lehtorin ja lukion erityisopettajan palvelussuhteen ehdot ovat kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa yhteneväiset. Molemmissa virkasuhteissa voidaan työskennellä vuosityöajassa (ei opetusvelvollisuustyöajassa). Myös palkkaus on yhteneväinen. Tämän vuoksi on päädytty esittämään vuosityöajassa olevan yhdistelmäviran perustamista.

 

Lukiossa on avoinna lukion ja perusopetuksen lehtorin virka, joka voidaan samanaikaisesti lakkauttaa. Vakinainen henkilöstömäärä lukiossa ei siten muutu.

 

Vuosityöajassa olevan yhdistelmäviran kustannukset ovat vuodessa noin 9 000 - 10 000 euroa kalliimmat kuin nykyinen määräaikainen henkilöstöjärjestely. Kustannusten lisäys vastaa noin 3 - 4 lukiokurssin kustannuksia. Lukio on sitoutunut siihen, että henkilöstörakenteen muutos katetaan vähentämällä kurssimäärää siten, että lukion talousarviokehys ei muutoksen vuoksi kasva.

 

Valmistelija Henkilöstöjohtaja Arja-Leena Kriivarinmäki, puh. 020 632 2045

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää perustaa 1.8.2021 alkaen vuosityöajassa olevan lukion opinto-ohjauksen - erityisopetuksen lehtorin viran ja lakkauttaa 1.8.2021 alkaen lukion ja perusopetuksen lehtorin viran.

 Henkilöstörakenteen muutos ei lisää lukion talousarviokehystä. Muutoksen kustannuslisäys katetaan vähentämällä lukiokursseja vastaava määrä.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 Jaana Tani totesi olevansa esteellinen (palvelussuhdejäävi; lukion rehtori) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa