Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.04.2021/Pykälä 117

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Valtuustoaloite Esko Santalan elämäntyön muistamisesta / Tuominen Marke ym.

 

KVALT 22.02.2021    

Marke Tuominen jätti hänen ja kahden muun valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen Esko Santalan elämäntyön muistamisesta.

 

Päätös Merkittiin valtuustoaloite tiedoksi ja lähetettiin se edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

  - - - - -

 

KH 08.03.2021 § 73 

 Valtuutettu Marke Tuomisen ym. 22.2.2021 jättämä valtuustoaloite on liitteenä.

 

Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että kaupunki nimeäisi jonkin entisen Sumiaisten kunnan alueella sijaitsevan kaupungin katuverkkoon kuuluvan väylän Sumiaisten kunnanjohtajana vuodesta 1975 vuoteen 2006 toimineen Esko Santalan mukaan ja lisäksi asettaisi Santalasta kertovan muistolaatan entisen Sumiaisten kunnantalon seinään.

 

Ehdotusten arvioinnissa on aiheellista kiinnittää huomiota siihen, että Äänekosken kaupungilla ei ole ollut tapana nimetä katuja, puistoja tai muita paikkoja kaupungin viranhaltijoiden mukaan. Näin ei ole menetelty Äänekosken kaupungin palveluksessa olleiden osalta eikä myöskään kaupungin nykyisellä alueella aiemmin sijainneiden kuntien palveluksessa olleiden osalta.

 

Kaupunki voi harkintansa mukaan luoda uusia ja aiemmasta poikkeavia muistamis- ja nimikäytänteitä, mutta tasapuolisuussyistä käytänteiden tulisi olla sellaisia, että niitä sovelletaan ja voidaan soveltaa johdonmukaisesti. Ennen kuin kaupunki tekee päätöstä kunnanjohtaja Santalaan liittyvässä nimeämisasiassa, sen olisi hyvä määritellä periaatteet, joiden mukaisesti nimeämisasioissa toimitaan.

 

Eräs periaatteissa huomioon otettava seikka voi liittyä henkilön työn ja toiminnan vaikutusten laajuuteen ja merkittävyyteen. Kunnanjohtaja Santalalla on varmuudella ollut tärkeä asema Sumiaisten kunnassa, mutta Sumiaisten kuntaa laajempien vaikutusten arviointia voidaan tehdä myös hieman erilaisista näkökulmista. On myös mainittava, että Santala ei ole milloinkaan toiminut Äänekosken kaupungin viranhaltijana.

 

Liitteenä on Äänekosken kaupungin arkistoon kuuluvasta entisen Sumiaisten kunnan arkistosta poimittu Santalan nimikirjanote, johon on merkitty hänen työ- ja luottamustehtäviään Sumiaisten kunnan lakkaamiseen saakka ja myös jonkin aikaa sen jälkeen. Nimikirjan­ote on luonteeltaan ote henkilörekisteristä ja sisältää henkilötietoja, joten sitä ei julkaista www-sivuilla.

 

Kadun, puiston tai muun paikan nimen muuttaminen edellyttää asemakaava-alueella kaavan muuttamista, mihin kaupunginhallitus voi halutessaan päättää ryhtyä. Entinen Sumiaisten kunnantalo on kaupungin omistuksessa, joten kaupunki voi kiinnittää sinne harkintansa mukaisia muistolaattoja. Muistolaatasta hallintopäätöksen tekee Äänekosken kaupungin hallintosäännön 29 §:n 2 momentin 8 kohdan perusteella tekninen johtaja.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1) merkitsee valtuustoaloitteen tiedoksi ja käy lähetekeskustelun aloitteessa tarkoitetusta asiasta; ja

 

2) päättää pyytää kaavoituspäälliköltä ja tekniseltä johtajalta erilliset lausunnot aloitteesta. Lausunnoissa on kiinnitettävä riittävää huomiota ehdotusten mahdollisesta toteuttamisesta yksityisille ja kaupungille aiheutuviin talousvaikutuksiin. Lausunnot on toimitettava kaupunginhallitukselle 11.6.2021 mennessä.

 

Kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus

 

 Kaupunginhallitus:

 

1)     merkitsee valtuustoaloitteen tiedoksi ja käy lähetekeskustelun aloitteessa tarkoitetusta asiasta; ja

 

2)     päättää pyytää kaavoituspäälliköltä ja tekniseltä johtajalta erilliset lausunnot aloitteesta. Lausunnoissa on kiinnitettävä riittävää huomiota ehdotusten mahdollisesta toteuttamisesta yksityisille ja kaupungille aiheutuviin talousvaikutuksiin. Lausunnot on toimitettava kaupunginhallitukselle 31.3.2021 mennessä.

 

Päätös Hyväksyttiin kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus.

 

  - - - - -

 

KH 12.04.2021 § 117  

278/12.03.00/2021  

Kaavoituspäällikön ja teknisen johtajan antamat lausunnot ovat liitteinä.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)                    hyväksyy sen, että Esko Santalan elämäntyön muistaminen toteutetaan kaavoituspäällikön ja teknisen johtajan lausunnoissa tarkoitetulla muistopenkillä ja muistolaatalla, joista hallintosäännön 29 §:n 2 momentin 8 kohdan perusteella päättää tekninen johtaja. Ennen päätöksentekoa on tiedusteltava Santalan omaisten mielipidettä asiasta;

 

2)                    antaa valtuustolle tiedoksi valtuutettu Marke Tuomisen ym. 22.2.2021 tekemän valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet; ja

 

3)                    ehdottaa valtuustolle, että valtuusto toteaa sanotun valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa