Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.04.2021/Pykälä 126

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Valtuustoaloite kulttuuritapahtumien rahoittamisesta / Honka Pilvi ym.

 

KVALT 29.03.2021 § 40 

Pilvi Honka jätti hänen ja kymmenen muun valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen kulttuuritapahtumien rahoittamisesta.

 

Päätös Merkittiin valtuustoaloite tiedoksi ja lähetettiin se edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

  - - - - -

 

KH 12.04.2021 § 126  

438/12.03.00/2021  

Valtuutettu Pilvi Hongan ym. 29.3.2021 jättämä valtuustoaloite on liitteenä.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee valtuustoaloitteen tiedoksi ja päättää pyytää vapaa-aikalautakunnalta lausunnon aloitteesta. Lausunto on toimitettava kaupunginhallitukselle 16.7.2021 mennessä.

 

Päätös Sirpa Martins esitti Matti Virtasen kannattamana, että

 

 "kaupunginhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi ja päättää pyytää vapaa-aikalautakunnalta lausunnon aloitteesta 17.5.2021 mennessä. Näin valtuusto ehtisi käsittelemään määrärahakysymyksen kesäkuun kokouksessaan. 

 

 Rahoituksen varmistuttua, on äänekoskelaisten kulttuuritapahtumien laajan järjestäjäjoukon turvallista houkutella hienoilla, osallistavilla ja yhteisöllisillä tapahtumilla kesävieraita ja paikallisia viihtymään Äänekoskella. 

 

 Määrärahan myöntämisen edellytyksenä olisi, että Ääniä- festivaali esittää vapaa-aikatoimeen kesän 2021 tapahtuman ajantasaisen tulo- ja menoarvion.

 

 Muiden aloitteessa mainittujen osallistavien kesätapahtumien määrärahojen jakamisesta vapaa-aikalautakunta päättäisi hakemusten perusteella heti kesäkuun valtuuston kokouksen jälkeen. 

 

 Rokotukset etenevät, korona saataneen kuriin, kulttuurimäärärahat ei saa jäädä enää käyttämättä, vaan ne on suunnattava tarkoitustaan vastaavalla tavalla."

 

 Lauri Lax esitti Matti Tiusasen kannattamana, että kaupunginhallitus hylkää valtuustoaloitteen.

 

 Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kaksi kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta, joten asiasta on äänestettävä.

 

 Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ensimmäisessä äänestyksessä vastakkain ovat Sirpa Martinsin esittämä ehdotus ja Lauri Laxin esittämä ehdotus. Toisessa äänestyksessä vastakkain ovat kaupunginjohtajan ehdotus ja ensimmäisen äänestyksen voittanut ehdotus. Äänestysesitys hyväksyttiin.

 

 Puheenjohtaja esitti, että äänestykset suoritetaan nimenhuudolla. Äänestystapaesitys hyväksyttiin.

 

 Puheenjohtaja teki ensimmäiseen äänestykseen seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka ovat Sirpa Martinsin ehdotuksen kannalla, äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat Lauri Laxin ehdotuksen kannalla, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

 

 Pöytäkirjanpitäjä suoritti nimenhuudon. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä ja 7 EI-ääntä. Tyhjiä ääniä ei annettu. Kaupunginhallitus oli äänestyksessä saapuvilla täysilukuisena.

 

 Puheenjohtaja totesi Lauri Laxin ehdotuksen voittaneen ensimmäisen äänestyksen.

 

 Puheenjohtaja teki toiseen äänestykseen seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka ovat kaupunginjohtajan ehdotuksen kannalla, äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat Lauri Laxin ehdotuksen kannalla, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

 

 Pöytäkirjanpitäjä suoritti nimenhuudon. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä ja 7 EI-ääntä. Tyhjiä ääniä ei annettu. Kaupunginhallitus oli äänestyksessä saapuvilla täysilukuisena.

 

 Puheenjohtaja totesi Lauri Laxin ehdotuksen voittaneen toisen äänestyksen ja edelleen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi.

 

 Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto toteaa sanotun valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa