Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.05.2021/Pykälä 140

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

DigiHubi-hanke

 

KH 03.05.2021 § 140  

550/00.01.05/2021  

Koronasta selviämiseen ja pienten yritysten liiketoiminnan elvyttämiseen tarvitaan nopeita ja ketteriä uusia työkaluja. Äänekosken kaupungin tekemän yrityskyselyn 3/2021 mukaan alueen eri alojen mikro- ja pk-yritykset haluavat lisää osaamista erityisesti digitalisiin taitoihin, myyntiin ja markkinointiin.  Tarvitaan tietoa pienyrityksille, mitkä konkreettiset kanavat ovat järkeviä yrityksen digiloikan tekemiseen myynnin, markkinoinnin ja tuotannon osalta. Miten pienillä resursseilla ja yhteistyöllä voidaan parantaa yrityksen kannattavuutta ja ottaa käyttöön uusia teknologioita.

 

Hankkeessa testataan ja luodaan mikro- ja pk-yrityksille polku, jonka avulla yritysten digiosaamisen taso sen eri osa-alueilla käytännössä kasvaa ja laajenee. Tavoitteena on, että yrityksessä syntyy ymmärrys, kuinka digitaalisia työkaluja voidaan hyödyntää uusien tuotteiden, jakelukanavien sekä palveluiden kehittämiseen eri aloilla, erityisesti palvelu- ja hyvinvointialojen yritystoiminnan kehittämisessä. Tähän pohjana toimii hankkeessa pilotoitava Yrityksen Digiloikan ABC, jossa matalalla kynnyksellä pääsee tutustumaan eri teknologioihin ja kuulemaan ammattilaisilta sekä muilta, digitaalisia palveluita tai tuotteita jo toteuttaneilta yrittäjiltä vinkkejä digiloikan tekemiseen ja uusien tuotteiden ja palveluiden toteuttamiseen digitaalisesti ja virtuaalisesti. Hankkeessa tuodaan esille digitaalisen asiakaspalvelun ja digitaalisen markkinoinnin mahdollisuuksia eri alojen pk-yrityksille. Lisäksi käydään läpi kyberturvallisuuden perusteita pk-yrityksessä. Digiloikan ABC sisältää digitaalisuuden eri osa-alueisiin liittyviä kokonaisuuksia seuraaviin teemoihin liittyen:

 

1.Digiasiakaspalvelu

?        muuttuva asiakaskäyttäytyminen, personointi

?        digitaalinen palvelumuotoilu

?        Ääni digitaalisessa kokemuksessa, esim. asiantuntijapodcastit b to b markkinoinnissa

2. Digitaalinen myynti

?        saavutettavuus: äänihaku (puhutut hakusanat, kysymyksiä), älykäs kuvahaku

?        digitaaliset myyntikanavat (Järjestetään infoa, tukea eri verkkokaupparatkaisujen miettimiseen ja kokemuksia eri verkkokaupoista yrittäjiltä, jotka ovat tehneet verkkokaupan.)

3. Digitaaliset tuotteet ja palvelut

?        tuotteistaminen

?        digitaaliset tuotekortit

4. Digimarkkinointi:

?        videot, stoorit, natiivimainonta, livelähetykset.

?        360-kuvaus / valokuvaus

?        googlenäkyvyys

?        brändäys

?        sähköpostimarkkinointi

5. Kyberturvallisuuden perusteet

?        tietoturvallisuuden seinätaulu yrittäjälle

?        tietoturvallisuuden hallinta ja johtaminen

 

Toteutustapana käytetään sekä digitaalisia ja virtuaalisia työpajoja Digihubissa, yritysklinikoita ja infotilaisuuksia että hybriditilaisuuksia, joissa osa tilaisuudesta järjestetään myös fyysisesti Äänehubin yhteisöllisessä työtilassa. Yritysten digitaalisten palvelujen ja tuotteiden kehittämisen tueksi hankkeessa pilotoidaan digiyrityskummeja, joita hanke valmentaa toimimaan yrittäjien tukena erilaisissa digitaalisiin palveluihin liittyvissä kysymyksissä. Esimerkiksi auttavat yritykset sosiaalisen median kanaville, antavat vinkkejä sosiaalisen median päivityksiin tai näkyvyyden parantamiseen digitaalisesti.

 

Hankkeen tuloksena yrityksillä on kykyjä toteuttaa uusia tuotteita ja palveluita sekä tavoittaa digitaalisesti sekä nykyisiä asiakkaita että löytää uusia asiakkaita.

 

Hankkeella luodaan mahdollisuuksia eri alojen pk-yrityksille päästä testaamaan virtuaalisia teknologioita sekä digitaalisia ympäristöjä Digihubin kautta. Digihubi on digitaalinen kokeiluympäristö, jota pilotoimalla laajennetaan nykyisen ÄäneHubin toimintaa uusille alustoille ja teemoihin. Digihubi toimii fyysisesti Äänekoskella osana Äänehubia.  Digitaalisia ympäristöjä kehitetään palvelumuotoilua huomioiden, jotta saadaan lisäarvoa teknisten toteutusten helppoudesta.  Digihubista rakennetaan innovatiivinen ympäristö ja yhteisö uusien ratkaisujen kehittämiseen. Se auttaa osana paikallista yritysten ekosysteemin rakennetta saman kulttuurin toimijoita kohtaamaan ja luomaan uusia ratkaisuja. Digihubissa kokeillaan ja pilotoidaan erilaisia digitaalisia palveluja toimijoiden tarpeeseen. Hubin toimijoiden kautta syntyy uusia ratkaisuja, innovaatioita, sekä digitaalisia palveluja.

 

Digihubi mahdollistaa digitaalisen tulevaisuuden eri toimialojen pk-yrityksille. Hankkeessa luodaan yritysten muutoskykyä parantavia käytännön työkaluja sekä ennakoimattoman tulevaisuuden johtamiseen tarvittavia ominaisuuksia, joiden avulla yritykset voivat toteuttaa liiketoimintaansa koronaepidemian jälkeen muuttuneessa ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

 

Hankkeelle palkataan fasilitaattori, joka koordinoi hankkeen toteutusta. Lisäksi osa digitalisen yritysten palveluiden ja tuotteiden kehittämisen ja Digiloikan ABC:n toteutuksesta tehdään eri asiantuntijoiden avulla ostopalveluna.  Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat Äänekoskella toimiviin mikro- ja pk-yrityksiin.

 

Hankkeessa tehdään yhteistyötä muiden digitaalisen alan ammattilaisten kuten Poken Digilabin kanssa.

 

Hanketta haetaan ajalle 1.8.2021-31.07.2023. Kokonaisbudjetti on 198 050 euroa, johon on tarkoitus hakea rahoitusta 158 440 euroa (80 %) Keski-Suomen liitolta React-rahoituksesta. Omarahoitusosuus 39 610 euroa (20 %) rahoitetaan elinvoimayksikön hankkeiden omavastuuosuuksiin varatusta määrärahasta.

 

Valmistelija Elinvoimajohtaja Sari Åkerlund, puh. 020 632 2860 ja
 yritysneuvoja, Sanna Kiuru, puh. 040 668 1978

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää, että:

 

1)     Äänekosken kaupunki hakee Keski-Suomen liitolta React-hankerahoitusta DigiHubi -hankkeeseen;

 

2)     hanketta hallinnoi Äänekosken kaupunki; ja

 

3)     Äänekosken kaupunki varaa hankkeen omarahoitusosuuden

29 686 euroa vuosien 2021 ja 2022 talousarvioihin.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 Rolf Nyholm totesi olevansa esteellinen (yhteisöjäävi; maakuntahallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

  - - - - - 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa