Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.05.2021/Pykälä 133

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Teknisen lautakunnan määrärahaesitys vuoden 2021 talousarvioon koskien investointeja, Koulunmäen yhtenäiskoulun B-rakennuksen vesikatto

 

TELA 15.04.2021 § 29 

 Äänekosken kaupungissa, kuten muissakin Suomen kunnissa, on kuntalaissa määrätty velvoite laatia talousarvio. Äänekosken kaupungissa talousarvion hyväksynnän yhteydessä myönnetty investointiosan määräraha on määritelty hankekohtaisesti sitovaksi. Sitovuus merkitsee ennen kaikkea sitä, että määräraha pitää olla investoinnille haettu sekä myönnetty, eikä määrärahaa voi ylittää ilman kunnanvaltuuston hyväksyntää. Investointien osalta sitovuus merkitsee hyväksyttyä talousarviota seuraavaksi kalenterivuodeksi ja taloussuunnitelmaa seuraaviksi kolmeksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarviossa siis esitetään toiminnan tarvitsemat määrärahat.

 

 Koulunmäen yhtenäiskoulun B-rakennus on valmistunut vuonna 1931. Nyt vesikatteessa, niihin liittyvissä rakenteissa ja kattoikkunoissa on havaittavissa vuotokohtia.

 

 Tehdyissä tutkimuksissa on havaittu, että räystäältä harjalta ja kattoikkunarakenteista pääsee pöllyämään tuiskulumi sisään yläpohjaan. Yläpohjan ja neljännen kerroksen huonetilojen välillä on havaittu ilmavuotoa käynnissä olevan korjaushankkeen työmaa-aikaisissa merkkiainetutkimuksissa. Tämä ilmavuoto on todennettu siten, että merkkiainetta on laskettu vapaasti yläpohjan puhallusvillaan ja mahdolliset vuodot ovat havainnoitu alipaineistetun luokkatilan puolelta.

 

 Kaupunkirakennepalveluiden laatiman selvityksen perusteella Koulunmäen yhtenäiskoulun B-osan vesikatto on välittömän korjauksen tarpeessa. Kohteelle ei ole myönnetty määrärahaa vuodelle 2021 kyseisen rakennusosan korjaamiseksi.

 

 Kaupunkirakennepalvelut esittävätkin, että vahinkojen minimoimiseksi ryhdytään välittömästi kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin, jotta kustannusvaikutukset voidaan minimoida. Korjaustyön mahdollistamiseksi on tehtävä investointien siirtoja vuodelta 2021 vuodelle 2022. Suurin osa investoinneista saadaan katettua Telakkakadun koulun vesijohtoihin tarkoitetuista määrärahoista. Kyseinen investointi on osoittautumassa pelättyä pienemmäksi ja siten tältä vuodelta jää käyttämättä 250 000 €. Telakkakadun koulun vesiputkien korjaamiselle on varattu taloussuunnittelussa ensi vuodelle 300 000 €, joten tältä vuodelta ei tarvitse kyseistä summaa siirtää ensi vuodelle.

 

 Vesikaton korjauksen kustannusarvio on 470 000 €, joka esitetään katettavaksi seuraavista kustannuspaikoista:

 

 

-

Rautatienkatu, uudet liikennejärjestelyt: Suunnittelumääräraha 50 000 € vuodelta 2021 siirretään Vanhan koulun katon korjaukseen.

-

Suolahden yhtenäiskoulu, vanha osa käyttövesiputkien uusiminen: siirtyy vuodelle 2022, jää 50 000 €. Vanhan koulun katon korjaukseen siirtyy 250 000 €.

-

Laajalahti, aluesuunnittelu: siirretään 40 000 € vanhan koulun katon korjaukseen. Jäljelle jää 10 000 €.

-

Satamat, kameravalvonnan toteuttaminen, Sum.: siirretään vuodelle 2022 ja vuoden 2021 määräraha 30 000 € siirretään vanhan koulun katon korjaukseen.

-

Kirjasto, Äki (IV-laitteiston korjaus): siirretään 50 000 € vanhan koulun katon korjaukseen. Jäljelle jää 50 000 €.

-

Muut talonrakennushankkeet: siirretään 50 000 € vanhan koulun katon korjaukseen. Jäljelle jää 270 000 €.

 

 Siirtojen aiheuttamat vaikutukset taloussuunniteluun käsitellään vuoden 2022 talousarvion yhteydessä.

 

Valmistelija tekninen johtaja Tommi Rautjärvi, puh. 020 632 3355

 

Esittelijä rakennuttajapäällikkö Hannu Saarela, puh. 040 760 9252

 

Päätösehdotus Koska vesikaton korjaaminen on kiireellinen ja on osoittautumassa, että rakenne on mahdollisimman nopeasti saatettava kuntoon ja koska sille ei kohdistu määrärahaa tälle vuodelle, on teknisen lautakunnan vuoden 2021 talousarvioon tehtävä investointimäärärahan siirto.

 

 Tekninen lautakunta ehdottaa yksimielisesti kaupunginhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää teknisen lautakunnan vuoden 2021 talousarvion investointiosaan 470 000 euron lisämäärärahan Äänekosken yhtenäiskoulun rakennuksen B vesikaton ja yläpohjan korjaukseen ja peltikaton uusimiseen.

 

 Lisämääräraha katetaan esittelytekstissä mainituista kustannuspaikoista.

 

Rakennuttajapäällikön muutettu päätösehdotus

 

 Koska vesikaton korjaaminen on kiireellinen ja on osoittautumassa, että rakenne on mahdollisimman nopeasti saatettava kuntoon ja koska sille ei kohdistu määrärahaa vuodelle 2021, on teknisen lautakunnan vuoden 2021 talousarvioon tehtävä investointimäärärahan siirto.

 

 Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää teknisen lautakunnan vuoden 2021 talousarvion investointiosaan 470 000 euroa investointimäärärahojen siirtona muista edellä esitetyistä kohteista. Siirretyllä investointirahalla katetaan Äänekosken Koulunmäen yhtenäiskoulun B -rakennuksen vesikaton ja yläpohjan korjaus ja peltikaton uusiminen.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 - - - - -

 

KH 03.05.2021 § 133  

781/02.02.00/2020  

 

Valmistelija Talousjohtaja Tapani Hämäläinen, puh. 020 632 2072

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Koulunmäen yhtenäiskoulun B -rakennuksen kiireelliseen korjaamiseen 470 000 euron määrärahan, joka katetaan vuoden 2021 talousarvion investointimäärärahasiirtoina seuraavasti:

 

?        Rautatienkatu, uudet liikennejärjestelyt: Suunnittelumääräraha 50 000 € vuodelta 2021 siirretään Vanhan koulun katon korjaukseen.

?        Suolahden yhtenäiskoulu, vanha osa käyttövesiputkien uusiminen: siirtyy vuodelle 2022, jää 50 000 €. Vanhan koulun katon korjaukseen siirtyy 250 000 €.

?        Laajalahti, aluesuunnittelu: siirretään 40 000 € vanhan koulun katon korjaukseen. Jäljelle jää 10 000 €.

?        Satamat, kameravalvonnan toteuttaminen, Sumiainen.: siirretään vuodelle 2022 ja vuoden 2021 määräraha 30 000 € siirretään vanhan koulun katon korjaukseen.

?        Kirjasto, Äki (IV-laitteiston korjaus): siirretään 50 000 € vanhan koulun katon korjaukseen. Jäljelle jää 50 000 €.

?        Muut talonrakennushankkeet: siirretään 50 000 € vanhan koulun katon korjaukseen. Jäljelle jää 270 000 €.

 

Päätös Keskustelun kuluessa Seppo Ruotsalainen ehdotti Kari Kiiskisen ja Tiina Liimataisen kannattamana, että kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää teknisen lautakunnan v. 2021 talousarvioon erillisen lisämäärärahan 470.000 € Äänekosken yhtenäiskoulun B-osan vesikattoremonttiin. 

 

Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka ovat kaupunginjohtajan ehdotuksen kannalla, äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat Seppo Ruotsalaisen esittämän ja Kari Kiiskisen ja Tiina Liimataisen kannattaman ehdotuksen kannalla, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

 

Puheenjohtaja esitti, että äänestys suoritetaan nimenhuudolla. Äänestystapaesitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirjanpitäjä suoritti nimenhuudon. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä ja 3 EI-ääntä. Tyhjiä ääniä ei annettu. Kaupunginhallitus oli äänestyksessä saapuvilla täysilukuisena.

 

Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa