Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.05.2021/Pykälä 135

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Sopimus "Äänekosken pankkisillan parantaminen, Äänekoski" -nimisen väylähankkeen toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä

 

KH 03.05.2021 § 135  

460/10.03.01.01/2021  

 Valtuusto hyväksyi 7.12.2020 (70 §) Äänekosken kaupungin vuoden 2021 talousarvion. Talousarvion investointiosassa Pankkisilta-nimisen kohteen suunnitteluun varattiin 20 000 euroa, ja peruskorjaukseen oli varauduttu taloussuunnitelmavuonna 2022.

 

Pankkisillalla tarkoitetaan Äänekosken keskustan länsipuolella Vaasantiellä sijaitsevaa vuonna 1931 rakennettua teräsristikkosiltaa, joka on nykyisin ainoastaan kevyen liikenteen käytössä. Silta on suojeltu asemakaavalla.

 

Valtuusto päätti 22.2.2021 (4 §) muuttaa vuoden 2021 talousarviota niin, että investointiosassa Pankkisillan kustannuspaikalla menoja lisättiin 430 000 euroa ja tuloja lisättiin 200 000 euroa. Muutosten jälkeen kohteen menojen yhteismäärä vuonna 2021 on siis 450 000 euroa ja nettomenojen määrä 250 000 euroa.

 

Talousarvion muuttamisen taustalla oli tieto siitä, että eduskunnan hyväksymässä valtion vuoden 2021 talousarviossa on myönnetty 200 000 euron suuruinen erillisrahoitus Pankkisillan parantamista koskevaan hankkeeseen. Tämän johdosta hankkeen toteutuksen tulee käynnistyä vuonna 2021. Tämänhetkisen käsityksen mukaan hanke saattaa myös valmistua kuluvan vuoden aikana, joskin määräaika jatkuu vuodelle 2022.

 

Pankkisilta on kaupungin omaisuutta ja hanke on luonteeltaan kaupungin hanke. Kaupunki vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä erillisrahoituksen käyttämisestä. Väylävirasto ja Keski-Suomen ely-keskus toimivat hankkeen rahoittajana.

 

Väylävirasto on toimittanut kaupungille hyväksymiskäsittelyyn ehdotuksen "Äänekosken pankkisillan parantaminen, Äänekoski" -nimisen väylähankkeen toteuttamista, yhteistyötä ja rahoitusjärjestelyitä koskevaksi sopimukseksi. Sopimuksen osapuolina ovat Äänekosken kaupunki, Väylävirasto ja Keski-Suomen ely-keskus.

 

Kaupunginhallituksen tulisi kaupungin puolelta päättää sopimuksen hyväksymisestä ja samalla sitoutua muun muassa sen mukaiseen kustannustenjakoon.

 

Liitteenä ovat sopimusehdotus ja hankesuunnitelma.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1) hyväksyy "Äänekosken pankkisillan parantaminen, Äänekoski" -nimisen väylähankkeen toteuttamista, yhteistyötä ja rahoitusjärjestelyitä koskevan sopimuksen tekemisen Äänekosken kaupungin, Väyläviraston ja Keski-Suomen ely-keskuksen kesken liitteenä olevan sopimusehdotuksen mukaisesti; ja

 

2) määrää kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolelta sekä oikeuttaa heidät hyväksymään sopimukseen ennen allekirjoitusta mahdollisesti tehtävät teknisluontoiset tarkistukset.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa