Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.05.2021/Pykälä 136

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Omistajaohjauksen tuloksellisuuden arviointi

 

TARKLTK 20.04.2021 § 28 

 

Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä esittelee omistajaohjauksen tuloksellisuuden arviointiraporttia.

 

Puheenjohtajan päätösehdotus 

 

 Merkitään saatu esitys tiedoksi.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

KH 03.05.2021 § 136  

1009/00.01.00.03/2020  

 Äänekosken kaupungin hallintosäännön 20 §:n 1 momentin 5 kohdassa on määrätty, että kaupunginhallitus arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen sekä riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta ja teettää ulkopuolisen arvioinnin kerran valtuustokaudessa.

 

Sanottu määräys on otettu hallintosääntöön keväällä 2017 toteutetussa hallintosäännön kokonaisuudistuksessa, ja se on ollut voimassa 1.6.2017 lukien. Määräyksessä tarkoitettu ulkopuolinen arviointi on teetetty ensimmäisen kerran kevättalvella 2021.

 

Ulkopuolisen arvioinnin toteuttajana on ollut tilintarkastus- ja konsultointiyhtiö BDO, joka on toiminut Äänekosken kaupungin ja kaupunkikonsernin tilintarkastusyhteisönä useiden vuosien ajan. Valtuuston 22.2.2021 (6 §) tekemällä päätöksellä se on valittu tilintarkastusyhteisöksi myös kalenterivuosia 2021-2024 vastaaville tilikausille. Arviointi ei kuitenkaan ole tilintarkastusta, vaan konsultointia. Arvioinnin toteuttaja on valittu hallintojohtajan 26.1.2021 (1 §) tekemällä hankintapäätöksellä.

 

Arviointi valmistui siten, että BDO toimitti lopullisen arviointiraportin kaupungille 13.4.2021. Arviointiraportti oli esillä tarkastuslautakunnan kokouksessa 20.4.2021.

 

Kaupunginhallituksen tulisi käsitellä arviointiraportti ja päättää toimenpiteistä, joihin raportissa esitetyt tiedot ja näkemykset antavat aihetta.

 

Eräs merkittävimmistä arviointiraporttiin sisältyvistä havainnoista koskee Äänekosken kaupungin konserniohjeen tilannetta. Kuten raportissa tarkemmin esitetään, konserniohje on sisällöltään vanhentunut ja osittain ristiriidassa vuoden 2015 kuntalain (410/2015) säännösten kanssa.

 

Konserniohjeen uudistaminen on ollut vireillä useiden vuosien ajan ja asia on ollut kaupunginhallituksen esityslistalla kolme kertaa. Konserniohje-ehdotusta on myös työstetty kahdessa kaupunginhallituksen iltakoulussa, viimeksi 20.1.2020. Kaupunginhallitus ei kuitenkaan ole päättänyt konserniohjetta koskevasta ehdotuksesta valtuustolle eikä asian jatkovalmistelulle ole määritelty aikataulua.

 

Kuntalain 14 §:n mukaan konserniohjeesta päättää valtuusto, joten kaupunginhallituksen on annettava sitä koskeva ehdotus valtuustolle. Asian viivästyminen edelleen kasvattaa riskiä siitä, että tilintarkastaja kiinnittää tilintarkastuskertomuksessa tai -pöytäkirjassa huomiota tilanteeseen ja varsinkin voimassa olevan ohjeen osittaiseen lainvastaisuuteen.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1) merkitsee omistajaohjauksen tuloksellisuuden arviointiraportin tiedoksi; ja

 

2) päättää Äänekosken kaupungin konserniohjeen uudistamisesta seuraavaa:

 

2.1) kaupunginhallituksen kokouksen yhteydessä 17.5.2021 pidetään iltakoulu, jossa konserniohje-ehdotus muokataan sellaiseen muotoon, että se voidaan panna hyväksymiskäsittelyyn; ja

 

2.2) konserniohje-ehdotus otetaan hyväksymiskäsittelyyn niin, että se on esillä kaupunginhallituksessa 7.6.2021 ja valtuustossa 14.6.2021.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa