Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.05.2021/Pykälä 139

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

ATK- suunnittelijan toimen perustaminen

 

KH 03.05.2021 § 139  

575/01.01.00.03/2021  

Tietohallinnossa työskentelee vakinaista henkilöstöä seuraavasti: tietohallintopäällikkö, kolme atk-suunnittelijaa ja neljä atk-tukihenkilöä (yhteensä 8 henkilöä). Henkilöstö sijoittuu keskushallintoon talous- ja tietohallintopalveluihin, mutta heidän työpanoksensa kohdentuu kaupungin eri toimialoille. Esimerkiksi perusturvan toimialalle, pääosin Mediatriin liittyviin tehtäviin kohdentuu kolmen vakinaisen henkilön työpanos.

 

Vakinaisia henkilöresursseja on vuoden 2007 kuntafuusion jälkeen lisätty perustamalla yksi atk-tukihenkilön toimi vuonna 2016. Tehtävä on suuntautunut pääosin kasvun ja oppimisen toimialalle.

 

Vakinaisen tietohallintohenkilöstön lisäksi kasvun ja oppimisen toimialalla on työskennellyt viime vuosina määräaikainen pedagoginen ict-asiantuntija. Hän on työskennellyt OVTES:n palvelusuhteen ehdoilla (opettajaviranhaltija). Lisäksi on määräaikaisia palkkatuella palkattuja henkilöitä erilaisissa atk-tuen tehtävissä.

 

Tietohallinnon tehtävät ovat lisääntyneet viime vuosina merkittävästi. Tehtävät ovat lisääntyneet erilaisten digitaalisten palvelujen, - työvälineiden ja -menetelmien käytön laajentuessa. Myös tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät tehtävät ovat nousseet keskeisesti esille.

 

Nykyisten resurssien käyttöä on tarpeen tehostaa ja lisäksi turvata jatkuvuutta nykyistä paremmin. Tämän vuoksi esitetään vakinaisen atk-suunnittelijan toimen perustamista keskushallintoon talous- ja tietohallintopalveluihin 1.8.2021 alkaen. Resurssien keskittäminen mahdollistaa tarkoituksenmukaisen työjaon ja resurssien tehokkaamman käytön. Samanaikaisesti luovutaan kasvun ja oppimisen toimialan määräaikaisesta pedagogisen ict-asiantuntijan tehtävästä, johon on palkkavaraus talousarviossa. Atk-suunnittelija työskentelee KVTES:n palvelussuhteen ehdoilla, jolloin työaikaa saadaan nykyistä enemmän tietohallinnon tehtäviin verrattuna opettajaviranhaltijaan. Pedagogisen ict-asiantuntijan tehtävään on sisältynyt 8 opetustuntia, jotka kasvun ja oppimisen toimiala järjestää uudelleen nykyisen tuntikehyksen sisällä. Vuoden 2022 talousarviokehyksissä huomioidaan henkilöresurssin ja palkkavarauksen siirtyminen kasvun ja oppimisen toimialalta keskushallintoon.

 

Lisäksi käytetään edelleen määräaikaisia palkkatukihenkilöitä atk- tuen tehtävissä.

 

Valmistelija Henkilöstöjohtaja Arja-Leena Kriivarinmäki, puh. 020 632 2045

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää perustaa atk-suunnittelijan toimen 1.8.2021 alkaen keskushallintoon talous- ja tietohallintopalveluihin. Kasvun ja oppimisen tuen toimialalle ei palkata 1.8.2021 alkaen pedagogista ict-asiantuntijaa. Muutos huomioidaan vuoden 2022 talousarviokehyksessä siirtämällä palkkavaraus kasvun ja oppimisen toimialalta keskushallintoon talous- ja tietohallintopalveluihin.

 

 Vuoden 2021 osalta määrärahasiirto kasvun ja oppimisen toimialalta keskushallintoon käsitellään syksyn talousarviomuutosten käsittelyn yhteydessä (5 kk).

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa