Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturvalautakunta
Pöytäkirja 26.05.2021/Pykälä 37

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Ilmoitusasiat

         

PETUR 26.05.2021 § 37  

524/05.00.00/2021 Perusturvalautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

 

 1. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on 16.4.2021 antanut ilmoituksen yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettamisesta: Stella Kotihoito Oy, Länsisatamankatu 16, 00180 Helsinki, Y-tunnus 2501969-9. 28.2.2021 topimintansa lopettaneita toimipaikoja on 9 kappaletta mm. Stella Kotihoito Oy, Keski-Suomi, Haavistontie 5, 41330 Vihtavuori, jonka potilasasiakirjat säilytetään Stella Kotipalvelut Oy:nn toimipaikassa Haavistontie 5, 41330 Vihtavuori.

 

 1. Työ- ja elinkainoministeriö on antanut ohjeen (VN/9190/2021-TEM-1) kotoutumisen edistämistä koskevan lain (1386/2010) mukaisten kustannusen korvaamisesta kunnille.

 

 1. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on 26.4.2021 antanut ilmoituksen ja päätöksen yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta / palvelujen  palvelujen antamiseen: Luokksesi Oy, Rauhalankatu 8, 48600 Kotka, Y.tunnus 3132714-5. Palveluja tuottava toimipaikka on Luoksesi Oy, Luoksesi liikkuva yksikköp (GNR-640) Rauhalankatu 8 A, 48600 Kotka. Palveluina optikon toiminnan harjoittaminen. Toimintakuntina kaikki Suomen kunnat lukuunottamatta Ahvenanmaan maakunnan kuntia. Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja on laillistettu optikko Linda Pauliina Paldanius.

 

 1. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA ja Aluehallintovirastot ovat lähettäneet 27.4.2021 päivätyn ohjauskirjeen: Kunta vastaa asumispalveluiden hyvästä laadusta ja perusoikeuksien toteutumisen turvaamisesta. Kirjeen keskeiset sisällöt:             

* Kunnan tulee laissa säädetyn mukaisesti järjestää iäkkäille henkilöille heidän tarpeisiinsa nähden riittäviä ja oikea-aikaisia sosiaali- ja terveyspalveluja.

* Kunta vastaa jäjestämiensä palveluiden laadusta ja riittävyydestä

* Kunnan tehtävänä on valvoa jäjestämiensä palvelujen laatua

* Päätös sosiaalipalvelujen myöntämisestä on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä

 

 1. Aluehallintovirastot ovat lähettäneet 26.4.2021 päivätyn ohjauskirjeen: Lakisääteisen henkilöstömitoituksen seuranta, THL:n kysely 45-47/2021. Aluehallintovirasto ohjaa Äänekosken kaupunkia huolehtimaan, että vanhustenhuollon ympärivuorokautisissa toimintayksiköissä on lain edellyttämä ja vanhusten palvelutarvetta vastaava määrä välitöntä asiakastyötä ja välillistä työtä tekevää henkilöstöä. Aluehallintovirasto korostaa kunnan velvollisuutta valvoa palvelujen tuottamista sekä omissa toimintayksiköissään että yksityisten palvelujentuottajien yksiköissä, joilta se palveluja ostaa tai jotka tuottavat palveluja

kunnan alueella. Kunta viimesijassa vastaa siitä, että asiakkaan hoito ja huolenpito kyetään kaikkina aikoina ja kaikissa tilanteissa toteuttamaan voimassa olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Muutokset vanhusten tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon toimintayksiköissä noudatettavasta

vähimmäishenkilöstömitoituksesta ovat tulleet voimaan 1.10.2020 alkaen.

 

 1. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on 26.4.2021 antanut ilmoituksen ja päätöksen yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta / palvelujen  palvelujen antamiseen: RENKI Konsulttipalvelut Oy, Kontionkatu 5 A 3, 24100 Salo, Y-tunnus 3155874-4. Tuotettavina palveluina koulutetun hierojen toiminta potilaan kotona/asiakkaan tiloissa. Toimintakuntina kaikki Suomen kunnat lukuunottamatta Ahvenanmaan maakunnan kuntia. Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja on nimikesuojattu koulutettu hieroja Riikka Hannele Helenius.

 

 1. Perusturvajohtaja Saara Kuusela on tehnyt päätöksen §13/2021 koronajohtoryhmän 23.4.2021 tekemän linjauksen mukaisesti: Äänekosken kaupungin perusturvan terveyspalvelut ei laskuta ulkokuntalaisten kotikuntia Covid-19 -rokotteen rokottamisesta eikä myöskään maksa muille kunnille Covid-19 -rokotteen rokottamisesta.

 

 1. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on 3.5.2021 antanut ilmoituksen yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan alaisen väliaikaisen näytteenottopisteen lisäämisestä: 9Livea Ensihoito Oy, c/o Lives Oy, Vartiokyläntie 1, 00950 Helsinki, Y-tunnus 1864320-7. Uusi väliaikainen Covid 19 näytteenottopiste toimipaikassa  9Lives Ensihoito Oy, Covid-19 näytteenottolijasto Härkävaljakontie, Härkävaljakontie 31, 00750 Helsinki on 9Lives Ensihoito Oy, Covid-a9 liikkuva näytteenottovaunu (DNN-515) Olkiluoto - teollisuudenvoima, 27160 Eurajoki. Palveluina laboratorionäytteiden otto koko Suomen alueella lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakunnan kuntia.

 

 1. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on 6.5.2021 antanut ilmoituksen ja päätöksen yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta / palvelujen  palvelujen antamiseen: Wilhealth Oy, Taulumäentie 53 D 23, 40200 Jyväskylä, Y-tunnus 3164907-2. Tuotettavina palveluina lääkärin vastaanottotoiminta 5:ssä toimipaikassa Keski-suomen alueella mm. Wilhealth Oy c/o Mehiläinen Oy, Mehiläinen Lääkärikeskus Äänekoski, Kauppakatu 1, 44100 Äänekoski. Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja on laillistettu lääkäri Maunu Wilhelm Karinpoika Nissinen.

 

 1. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on 11.5.2021 antanut ilmoituksen yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ja toimipaikan nimenmuutoksesta: Nightingale Health Oyj, Mannerheimintie 164a, 00300 Helsinki, Y-tunnus 1750524-0. Palveluntuottajan entinen nimi Nightingale Health Oy on muuttunut muotoon Nightingale Health Oyj.

 

 1. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on 12.5.2021 antanut ilmoituksen yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan alaisen väliaikaisen näytteenottopisteiden lisäämisestä: Suomen Terveystalo Oy, Jaakonkatu 3/3 krs., 00100 Helsinki, Y-tunnus 10963863-3. Palveluja tuottava toimipaikka on Suomen Terveystalo Oy, Lentokentän koronanäytteenottopiste, Helsinki Airport /2, P.O.Box 50, 01530 Vantaa, jonka uudeti väliaikaiset näytteenottopisteet ovat Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo mobiili-koronanäytteenottopiste (RTL-909) Rautatienkatu 27, 33100 Tampere ja (NLM-155) Vapaudentie 26, 60100 Seinäjoki.  Tuotettavina palveluina laboratorionäytteiden otto kaikissa Suomen kunnissa lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakunnan kuntia.

 

 1. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 14.5.2021 päätöksen yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseksi: ExDoc Oy, Tiiliniemi 14, 40800 Vaajakoski, Y-tunnus 3179189-6. Palveluja tuottava toimipaikka ExDoc Oy c/o Seppälääkärit Oy, Ahjokatu 11, 40320 Jyväskylä.Palveluina lääkärin, erikoislääkäsin ja sairaanhoitajan vastaanottotoiminta toimipaikassa ja potilaan kotona/asiakkaan tiloissa. Terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana toimii laillistettu erikoislääkäri Heikki Janhunen.

 

 1. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on 12.5.2021 antanut ilmoituksen yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan nimenmuutoksesta: Mindanna Oy, Karhunkierros 12, 40400 Jyväskylä, Y-tunnus 3170984-8. Toimipaikan Mindanna Oy c/o Psyykkisen hyvinvoinnin keskus Komppi Oy, Yliopistonkatu 28 C, 40100 Jyväskylä on nyt Mindanna Oy c/o Mehiläinen Oy, Komppi Mehiläinen Jyväskylä.

 

 

Esittelijä Perusturvajohtaja Saara Kuusela

 

Esittelijän ehdotus Perusturvalautakunta merkitsee em. ilmoitusasiat tiedokseen.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - - 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa