Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.05.2021/Pykälä 160

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunginhallituksen ja valtuuston kokoontuminen elo-syyskuussa 2021

 

KH 17.05.2021 § 160  

1267/00.01.01.01/2020  

 Kaupunginhallitus päätti vuoden 2021 kokousajoistaan 30.11.2020 (300 §) ja valtuusto 7.12.2020 (79 §). Päätökset tehtiin siinä käsityksessä, että vuoden 2021 kuntavaalit järjestetään vaalilain (714/1998) 144 §:n mukaisesti niin, että vaalipäivä on 18.4.2021, uusi valtuustokausi alkaa kuntalain (410/2015) 15 §:n 1 momentin mukaisesti 1.6.2021 ja kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenet valitaan kuntalain 32 §:n 2 momentin mukaisesti kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

 

Vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä annetun lain (256/2021) 1 §:n 1 momentin perusteella kuntavaalien vaalipäivä on kuitenkin 13.6.2021. Sanotun pykälän 2 momentin perusteella valtuustojen toimikausi alkaa vasta 1.8.2021, ja 3 §:n 2 momentin mukaan edellä tarkoitetut muiden toimielinten jäsenet valitaan elokuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

 

Vuonna 2020 tehtyjen päätösten mukaan kaupunginhallitus kokoontuisi elokuussa kerran, 16.8.2021, ja syyskuussa kaksi kertaa, 6.9.2021 ja 20.9.2021. Valtuusto ei kokoontuisi elokuussa lainkaan, vaan kesäkuun jälkeen ensimmäinen valtuuston kokous olisi 27.9.2021.

 

Edellä sanotun mukaisesti vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä annetun lain säännökset kuitenkin edellyttävät, että valtuusto kokoontuu myös elokuussa. Kokouspäivän valinnassa tulee kiinnittää huomiota muiden kuntien aikatauluihin, koska samassa yhteydessä tulee päättää kaupungin edustajista ja ehdokkaista kuntien yhteistoimintaan, kuten Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokuntaan, Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennelautakunnan ympäristöterveysjaostoon, Sydän-Suomen jätelautakuntaan ja kuntayhtymiin.

 

Hallintojohtaja on ollut yhteydessä Jyväskylän kaupunkiin ja eräisiin muihin kunnallisiin organisaatioihin. Saadun tiedon mukaan Jyväskylän kaupunginvaltuusto vahvistaa kuntien yhteisten toimielinten kokoonpanot 30.8.2021 pidettävässä kokouksessa. Päätöstä ei voida siirtää myöhäisemmäksi muun muassa vuoden 2022 talousarvion valmistelun takia.

 

Edellä olevan perusteella kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle ehdotetaan, että Äänekosken kaupunginvaltuuston elokuun kokous päätetään pitää 23.8.2021. Tällöin tehtävät päätökset kaupungin edustajista ja ehdokkaista ehditään toimittaa ajoissa Jyväskylän kaupungille ja muille huomion otettaville organisaatioille.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1) päättää, että kaupunginhallituksen kokouksia pidetään elo-syyskuussa 2021 seuraavasti: 16.8.2021 (kautensa päättävän kaupunginhallituksen viimeinen kokous), 6.9.2021 (uuden kaupunginhallituksen ensimmäinen kokous) ja 20.9.2021; sekä

 

2) ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää, että valtuuston kokouksia pidetään elo-syyskuussa 2021 seuraavasti: 23.8.2021 (uuden valtuuston ensimmäinen kokous) ja 27.9.2021.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa