Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.05.2021/Pykälä 161

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupungin edustajat kutsuntalautakuntiin v. 2021

 

KH 17.05.2021 § 161  

646/00.00.01/2021  

Asevelvollisten kutsunnoista säädetään asevelvollisuuslaissa (1438/2007). Lain 12 §:n mukaan kutsunnassa määritetään asevelvollisen palveluskelpoisuus ja sen perusteella päätetään palveluksesta. Lisäksi annetaan tietoa maanpuolustusvelvollisuudesta ja edistetään kansanterveystyötä.

 

Asevelvollisuuslain 19 §:n perusteella puolustusvoimien aluetoimisto asettaa kutsuntojen toimittamista varten toimialueelleen vuodeksi kerrallaan vähintään yhden kutsuntalautakunnan, jossa on puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä.

 

Kutsuntalautakunnan puheenjohtajan tulee olla asevelvollisuusasioihin perehtynyt virassa oleva upseeri, jolla on kokemusta asevelvollisuusasioiden käsittelemisestä. Muista jäsenistä toisen tulee olla asevelvollisuusasioihin perehtynyt sotilasvirassa palveleva henkilö ja toisen jäsenen sen kunnan edustaja, jonka kutsunnanalaisia kutsuntatoimitus koskee. Lisäksi jäsenistä ainakin yhden tulee olla aluetoimiston virkamies.

 

Kutsuntalautakunta on päätösvaltainen, kun läsnä ovat puheenjohtaja ja molemmat muut jäsenet.

 

Edelleen lain 20 §:n mukaan kutsuntalautakunta päättää asevelvollisen palveluskelpoisuudesta ja sen perusteella asevelvollisen palvelukseen määräämisestä, palveluksesta vapauttamisesta tai määräämisestä kutsunnassa toimitettavaan uuteen tarkastukseen. Kutsuntalautakunta hyväksyy lisäksi asevelvollisen siviilipalvelukseen.

 

Lain 22 §:n perusteella kunta nimeää kutsuntalautakuntaan kunnan edustajan ja tälle tarpeellisen määrän varahenkilöitä.

 

Puolustusvoimien Keski-Suomen aluetoimisto on toimittanut Äänekosken kaupungille 16.2.2021 päivätyn kirjeen, jossa se ilmoittaa, että vuoden 2021 kutsunnat pidetään Äänekoskella kaksipäiväisinä ajalla 5.-6.10.2021. Aluetoimisto pyytää näin ollen kaupunkia nimeämään edustajansa ja tarpeellisen määrän varahenkilöitä kahteen kutsuntalautakuntaan. Kutsuntapaikkana on kaupungintalo.

 

Kirjeessä toivotaan, että kutsuntalautakunnan jäsenillä olisi kokemusta ja näkemystä sosiaalitoimesta sekä nuorison parissa toimimisesta.

 

Esteellisyystilanteiden välttämiseksi kaupungin edustajaksi tai varahenkilöksi ei tule nimetä sellaista, joka itse tai jonka hallintolain 28 §:ssä tarkoitettu läheinen on kutsunnanalaisena.

 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n 3 momentin perusteella kaupungin tulee edustajia ja varahenkilöitä nimetessään mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.

 

Asevelvollisuuslain 24 §:n mukaan kutsuntalautakunnan jäsenenä olevalla kunnan edustajalla on oikeus saada valtion varoista palkkio osallistumisesta kutsuntalautakunnan työhön sekä korvaus matkustamiskustannuksista.

 

Lain 15 §:n perusteella kutsunnat pidetään vuosittain, ja ne aloitetaan aikaisintaan elokuun 15 päivänä ja päätetään viimeistään joulukuun 15 päivänä. Nykyisen kaupunginhallituksen toimikaudella ei enää pidetä kutsuntoja, mutta nykyisen kaupunginhallituksen on päätettävä kaupungin edustajista vuoden 2021 kutsuntoihin, sillä edustajat tulee ilmoittaa aluetoimistoon 31.5.2021 mennessä.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus nimeää kutsuntalautakuntiin vuodelle 2021 kaksi (2) Äänekosken kaupungin edustajaa ja näille neljä (4) varahenkilöä.

 

Päätös Kaupunginhallitus nimesi kutsuntalautakuntiin vuodelle 2021 Äänekosken kaupungin edustajiksi Arja Leppäsen ja Seppo Ruotsalaisen ja näille varahenkilöiksi Marko Laitisen, Tiina Liimataisen, Leila Lindellin ja Pentti Piilosen.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa