Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.06.2021/Pykälä 181

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Määräalan myyminen kiinteistöstä 992-403-1-498 lisäalueeksi

 

KH 07.06.2021 § 181  

690/10.00.03.00/2021  

Kaupunki myy asemakaavan mukaiset teollisuustontit Onkelan alueella olevista kortteleista 1240 ja 1241 kaupunginhallituksen hyväksymin hinnoin yhdelle ostajalle. Korttelin 1240 tontit 1 ja 2 myydään hinnoin 89 720,00 € ja 80 959,00 €. Korttelin 1241 tontti myydään vahvistettuun hintaan 45 630,00 €. Tonttialueiden välittömässä läheisyydessä olevaa ulkopuolista kiinteistön osaa on kaavoitettu suojaviheralueeksi (EV-6) 28362 m2 ja osittain kiinteistön 992-403-1-498 alueelle sijoittuu korttelin 1241 viereen myös kaavoittamatonta aluetta 2623 m2. Koska kolme kaupunginhallituksen hinnoittelemaa tonttia myydään yhdelle omistajalle, on tarkoituksenmukaista myydä myös näiden tonttien välittömässä läheisyydessä oleva kiinteistön osa samalle ostajalle. Myytävän lisäalueen pinta-ala on yhteensä noin 30985 m2. Koska kaupunginhallitus ei aikaisemmin ole näitä lisäalueita hinnoitellut, esitetään niille maankäyttöpalveluiden toimesta hinnoitteluperusteet.

 

Hinnoitteluperiaate on tarkasteltu siten, että se olisi yhdenmukainen kaikille Äänekosken kaupungin alueella luovutettaville suojaviheralueen osille. Suojaviheralueen osalle muodostuu pinta-alaan perustuva hinta siten, että neliöhinta on puolet viereiselle tontille vahvistetusta hinnasta.

 

Kaupunginhallitus on vahvistanut korttelin 1240 tonteilla pinta-alaan perustuvaksi hinnaksi 2,8 €/m2 ja korttelin 1241 tontilla pinta-alaan perustuvaksi hinnaksi 1,4 €/m2. Hinnoitteluperiaatteen mukaan kiinteistön 992-403-1-498 määräalalle muodostuu korttelin 1240 kohdalla hinnaksi 24 904,60 € ja korttelin 1241 kohdalla 9 237,20 €. Näin ollen kiinteistön 992-403-1-498 määräalasta lisäalueeksi myytävälle osalle maankäyttöpalvelut esittää arvoksi 34 141,80 €. Ostaja maksaa lohkomiskustannukset.

 

Tonttialueiden ulkopuolelle sijoittuvan maa-alueen myyntiä puoltaa seikka, että alueella on luonnosvaiheessa oleva asemakaavan muutoshanke, jolle edellä kuvattu alue sijoittuu kokonaisuudessaan. Asemakaavan muutos sijoittuu kokonaisuudessaan yksityisen maanomistajan alueelle, joten kaupungin maa-alueen omistus ei jatkossa ole tarpeen.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)

päättää, että Äänekosken kaupunki myy noin 30985 m2 suuruisen määräalan lisäalueeksi kiinteistöstä 992-403-1-498 kauppahinnalla 34 141,80 euroa; ja

 

2)

valtuuttaa maankäyttöpäällikön neuvottelemaan kauppakirjan tarkemmista ehdoista ja allekirjoittamaan kauppakirjan.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa