Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.06.2021/Pykälä 189

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Varhaiskasvatuspalveluiden järjestäminen 1.8.2021 alkaen

 

KASVOPPI 03.06.2021 § 48 

 

Touhula päiväkodit on 20.5.2021 tulleessa tiedotteessa ilmoittanut, että Touhulan?liiketoiminta oli vuonna 2020 vaikeassa tilanteessa. Tämän johdosta Touhula hyväksyttiin yrityssaneeraukseen toukokuussa 2020. Osana yrityssaneerausta Touhula on uudelleen tarkastellut valtakunnallisesti jokaisen omistuksessaan olevan päiväkotinsa tilannetta ja edellytyksiä toimia jatkossa taloudellisesti kannattavasti.

 

Tilannearvion tuloksena Touhula on aloittanut yt-neuvottelut koskien Äänekoskella sijaitsevassa Touhula Vipellyksessä ja Uuraisten kunnan puolella sijaitsevassa Touhula Kädenjäljessä. Neuvottelujen lopputuloksena molemmat päiväkodit saatetaan sulkea. Neuvottelut päättyvät aikaisintaan 9.6.2021.

 

Äänekosken kaupungilla on lakisääteinen velvollisuus järjestää varhaiskasvatus ensisijaisesti kunnan alueella asuville perheille. Päiväkodeissa olevista äänekoskelaisista lapsista seitsemän lasta siirtyy esiopetukseen. Mikäli yksityiset päiväkodit lopetetaan, hoitopaikkaa vailla on 31.5.2021 laskennan mukaan 49 lasta.

 

Äänekosken varhaiskasvatuksessa on pohdittu eri toimintamalleja tilanteen ratkaisemiseksi. Yhteisvoimin kaupungin johtavien viranhaltijoiden kokouksissa on kartoitettu erilaisia ratkaisuja toiminnan järjestämiseksi:

 

1)     Vipellyksen ja Kädenjäljen lapset sijoitetaan kaupungin eri päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon Suolahden ja Äänekosken taajamien alueille. Vaikka joitakin paikkoja on vielä vapaana kaupungin omissa päiväkodeissa, kaikki lapset eivät mahdu olemassa oleviin päiväkoteihin. Varhaiskasvatuspaikkaa on syksyn aikana odottamassa noin 20 perhettä (syys-marraskuu). Lisäksi on huomattava, että vuosittain varhaiskasvatuksen lapsimäärä on korkeimmillaan helmi-huhtikuussa. Myös vuoden vaihteen jälkeen varhaiskasvatuspaikkaa hakeneet lapset on sijoitettava varhaiskasvatukseen joko kahden viikon tai 4 kuukauden aikana hakemuksen saapumisesta.

 

2)     Etsitään Vipellyksen ja Kädenjäljen lapsille toimitilat omista tiloista tai vuokraamalla tilat. Toimitilojen on oltava turvalliset ja terveet. Alle 2-vuotiaat lapset asettavat omia vaatimuksia toimitiloille myös väistötiloissa, jotta toiminta pystytään järjestämään varhaiskasvatuslain mukaisesti.

 

Äänekosken kaupungin alueella ei ole käytettävissä varhaiskasvatustoimintaan soveltuvia, tällä hetkellä vapaana olevia tiloja. Teknologiakeskuksen tilat ovat perusopetuksen väistötilana ja Alkulan vanhan päiväkodin tiloihin on siirtymässä Katvelan päiväkodin lapset mahdollisen talotekniikkaremontin alkaessa kesällä 2021.

 

3)     Jatketaan toimintaa Vipellyksen toimitiloissa vuokraamalla tilat 3-5 vuodeksi. Tiloissa on mahdollista järjestää 1-5-vuotiaiden varhaiskasvatusta. Tiloihin voidaan sijoittaa kolme ryhmää (yht. 54 lasta). Myös Koiviston alueen lapset siirtyisivät 1.8 tai 1.9. Vipellyksen tiloihin.

 

Liikkeen luovutuksen kriteerit täyttyvät, mikäli samaa toimintaa jatketaan samoissa tiloissa, samoilla lapsilla ja pääosin samalla henkilöstöllä. Liikkeen luovutuksessa henkilöstö siirtyy nykyisillä työhehdoilla Äänekosken kaupungin palvelukseen.

 

Päiväkoti Kädenjäljen tarjoamien varhaiskasvatuspalveluiden poistuminen vaikuttaa laajalti Koiviston alueen veto- ja pitovoimaan. Alueella tulee jatkossakin tarjota varhaiskasvatuspalveluita. Viranhaltijoiden yhteisenä tahtotilana on, että nykyisen koulun yhteyteen tai välittömään läheisyyteen on saatava toimitilat 1-6-vuotiaiden varhaiskasvatukselle. Näin mahdollistettaisiin tulevina vuosina myös esiopetuksen toteuttaminen Koiviston koululla. Uudessa hirsikoulussa on jo tällä hetkellä toimitilat esiopetukselle.

 

Koiviston koululla järjestetään keskustelutilaisuus 3.6. varhaiskasvatuksen järjestelyistä lyhyellä ja pitemmällä aikavälillä. Vipellyksen henkilöstö kutsutaan tarvittaessa erilliseen tiedotustilaisuuteen ja paikalle kutsutaan tarvittavat Äänekosken kaupungin ja Touhulan edustajat.

 

 

Valmistelija Perhepalvelujohtaja Pirjo Heinonen, puh. 020 632 2102

 

Esittelijä Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä

 

Opetus- ja kasvatusjohtajan kokouksessa tehty ehdotus 

 

 Kasvun ja oppimisen lautakunta:

 

1)     merkitsee tiedoksi edellä esittelytekstissä olevan selvityksen Touhulan päiväkotien mahdollisesta lakkauttamisesta ja sen aiheuttamasta tilanteesta;

 

2)     päättää, että Äänekosken kaupunki tarjoaa Touhulan päiväkotien lakkauttamisessa päivähoitopaikan menettäville asiakasperheille päivähoitopaikkaa Äänekosken kaupungin kunnallisesta päivähoidosta;

 

3)     ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Äänekosken kaupunki perustaa uuden 54-paikkaisen päiväkodin 1.9.2021 lukien;

 

4)     ehdottaa kaupunginhallitukselle, että jos valtuusto hyväksyy edellä kohdassa 3 tarkoitetun uuden päiväkodin perustamisen, Äänekosken kaupunki pyrkii määräaikaisesti vuokraamaan Touhulan päiväkoti Vipellyksen käytössä olevan rakennuksen kaupungin uuden päiväkodin toimitilaksi;

 

5)     ehdottaa kaupunginhallitukselle, että jos valtuusto hyväksyy edellä kohdassa 3 tarkoitetun uuden päiväkodin perustamisen, Äänekosken kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin Touhulan päiväkoti Vipellyksen henkilöstön ottamiseksi kaupungin palvelukseen liikkeen luovutuksella ja että kaupunginhallitus

 

5a.

lakkauttaa perhepäivähoidonohjaajan viran ja perustaa päiväkodin johtajan viran

5b.

perustaa viisi varhaiskasvatuksen opettajan tointa

5c.

perustaa neljä varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tointa

5d.

perustaa vastaavan ruoanjakajan toimen

 

6)     toteaa, että Koiviston alueen päivähoitopalveluiden järjestämistä tarkastellaan myöhemmin erikseen ottaen huomioon muun muassa lapsimäärän toteutuneen ja odotetun kehityksen; ja

 

7)     toteaa, että uuden päiväkodin toimintamenot katetaan kaupungin vuoden 2021 talousarviossa olevilla lasten, perheiden ja nuorten palveluiden määrärahoilla ja lisämäärärahaa muun muassa tukipalveluiden järjestämiseksi ja tilavuokraan haetaan tarvittaessa syksyn 2021 aikana.

 

 

Päätös Hyväksyttiin opetus- ja kasvatusjohtajan kokouksessa tehty ehdotus.

 

 - - - - -

 

 Merkitään, Seppo Ruotsalainen saapui kokoukseen asian esittelyn aikana.

 

 - - - - -

 

KH 07.06.2021 § 189  

723/12.06.00.00/2021  

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1) merkitsee tiedoksi kasvun ja oppimisen lautakunnan 3.6.2021 (48 §) tekemän päätöksen ja lautakunnan esittelytekstissä olevan selvityksen Touhulan päiväkotien mahdollisesta lakkauttamisesta ja sen aiheuttamasta tilanteesta;

 

2) ehdottaa valtuustolle, että Äänekosken kaupunki perustaa uuden 54-paikkaisen päiväkodin 1.9.2021 lukien;

 

3) päättää, että jos valtuusto hyväksyy edellä kohdassa 2 tarkoitetun uuden päiväkodin perustamisen, Äänekosken kaupunki pyrkii määräaikaisesti vuokraamaan Touhulan päiväkoti Vipellyksen käytössä olevan rakennuksen kaupungin uuden päiväkodin toimitilaksi; ja

 

4) päättää, että jos valtuusto hyväksyy edellä kohdassa 2 tarkoitetun uuden päiväkodin perustamisen, Äänekosken kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin Touhulan päiväkoti Vipellyksen henkilöstön ottamiseksi kaupungin palvelukseen liikkeen luovutuksella ja että kaupunginhallitus:

 

a) lakkauttaa perhepäivähoidonohjaajan viran ja perustaa päiväkodin johtajan viran;

b) perustaa viisi varhaiskasvatuksen opettajan tointa;

c) perustaa neljä varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tointa; ja

d) perustaa vastaavan ruoanjakajan toimen.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 Merkittiin, että tämä asia käsiteltiin kokouksen kahdeksantena asiana.

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa