Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.06.2021/Pykälä 203

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Sopimus hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta ja kokoonpanosta

 

KH 21.06.2021 § 203  

818/00.04.01/2021  

 Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (HE 241/2020 vp) on paraikaa eduskunnan käsiteltävänä.

 

Sanottu hallituksen esitys sisältää myös esityksen sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettavaksi laiksi. Tämän lakiesityksen 8 §:n mukaan hyvinvointialueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen (osapuolet) on sovittava välittömästi lain voimaan tultua väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä, mikä viranomainen asettaa valmistelutoimielimen.

 

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa. Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on valittava osapuolten viranhaltijoista, joilla on hyvä asiatuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta.

 

Lakiesityksen 6 §:n mukaan Äänekoski kuuluu Keski-Suomen maakuntaan ja 7 §:n mukaan Keski-Suomen hyvinvointialue muodostuu Keski-Suomen maakunnan kunnista.

 

Lakiesitys on yhä eduskunnan käsiteltävänä eli sitä ei ole hyväksytty eikä sen voimaantulosta ole varmuutta. Tätä ennen on kuitenkin perusteltua pyrkimään tekemään tarpeellisia valmistelutoimia.

 

Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta ja kokoonpanosta sovittiin 3.6.2021 pidetyssä kuntakokouksessa. Kuntakokouksessa kuntia edustivat valtuustojen ja kunnanhallitusten puheenjohtajat sekä kunnanjohtajat.

 

Sopimuksen mukaan väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaa Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpano on seuraava (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet):

 

 • Porrasmaa Jari, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (Leikkola Päivi, shp)
 • Koponen Tiina, Hankasalmi (Oksanen Simo, Muurame)
 • Koivisto Tuija, Keuruu (Laurila Marja, Wiitaunioni)
 • Kallimo Kati, Jyväskylä (Ahoniemi Mirja, Laukaa)
 • Mensala Ville, pelastustoimi (Nurminen Pauli, pelastustoimi)
 • Suntioinen Aija, shp (Leppä Lasse, Jyväskylä)
 • Mäenpää Pauliina, shp (Okkeri Kaisa, Jyväskylä)
 • Hallberg Riitta, Saarikka (Aarnio Eeva, shp)
 • Kinnunen Juha, shp (Lundgren-Laine Heljä, shp)
 • Lukkarinen Keijo, Äänekoski (Tuukkanen Johanna, Jyväskylä)
 • Nykänen Jouko, Uurainen (Palonen Unto, Jämsä)
 • Helaste Hanna, Jämsä (Mäkinen Matti, Hankasalmi)

 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajana on Kati Kallimo, joka toimii myös vastuuvalmistelijana Keski-Suomessa. Ensimmäisenä varapuheenjohtajana on Hanna Helaste, toisena varapuheenjohtajana Tuija Koivisto ja kolmantena varapuheenjohtajana Juha Kinnunen.

 

Esityslistan liitteet:

 

 • Kuntakokouksen muistio
 • Suomen Kuntaliitto ry:n varatoimitusjohtajan Hanna Tainion tilannekatsaus sote-uudistuksesta
 • Kuntajohtajatyöryhmän esitys väliaikaisesta valmistelutoimielimestä

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamista ja kokoonpanoa koskevan asian.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa