Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.06.2021/Pykälä 205

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Äänekosken kaupungin liittyminen Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry:n jäseneksi

 

KH 21.06.2021 § 205  

847/00.04.01/2021  

 Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry (jäljempänä myös KSVY) on vuonna 2019 perustettu alueellinen vesiensuojeluyhdistys, jonka tavoitteena on edistää toimialueellaan vesienhoidollisia toimenpiteitä sekä vesistöjen suojelua. Yhdistys on yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon toimija, jonka kattojärjestönä toimii Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto.

 

 KSVY:ltä on saatavilla tukea ja asiantuntijapalvelua mm. vesienhoidollisiin hankkeisiin liittyvissä kilpailutuksissa, hankesuunnitelmien laadinnassa sekä yleisesti hankehallinnointiin liittyvissä tehtävissä. Yhdistyksen tarjoaman lisäresurssin takia jäsenkunnilla on paremmat mahdollisuudet osallistua erilaisiin vesiensuojelullisiin hankkeisiin. Tämän lisäksi yhdistys voi laatia asiantuntijatyönä erilaisia vesistöihin liittyviä selvityksiä, yhteenvetoja ja lausuntoja tukemaan kunnan toimintaa. Jäsenkuntien kuntalaiset saavat myös vesinäytteenottopalvelun yhdistykseltä alennetulla hinnalla.

 

EU:n alueelle on asetettu yhteiset tavoitteet vesien tilan parantamiseksi (2000/60/EY). Suomessa direktiivi on pantu toimeen lailla vesien- ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) ja siihen liittyvillä asetuksilla. Vesien hyvä tilatavoite voi edellyttää ulkoisen kuormituksen vähentämistä sekä vesien kunnostustoimia. Keski-Suomen ely-keskus on määrittänyt alueelliset tilatavoitteet. Kunnille kuuluu paikallinen vastuu vesiensuojelun edistämisestä ja valvonnasta.

 

Alkavalla Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmakauden 2022-2027 ehdotuksessa Äänekoskelle on esitetty kunnostustarpeita kolmelle vesimuodostumalle (Pyhäjärvi, Salakkajoki ja Häränvirta). Vesienhoidon- ja suojelutyön edistämiseksi KSVY:n tarjoamat palvelut ja verkostot ovat tärkeä lisäresurssi hankkeiden toteutuksessa. Asiantunteva paikallinen yhdistys säästää kaupungin resursseja ja voi tuoda säästöä myös kustannuksiin.

 

Äänekosken kaupungilla on hyvät edellytykset vesiensuojelutyölle. Vesistökunnostuksilla voidaan lisätä lähiympäristön viihtyisyyttä, rantakiinteistöjen arvoa, parantaa vesistön kalataloudellisia edellytyksiä sekä edistää luonnon- ja maisemansuojelua. Konneveden kunnan ja Äänekosken kaupungin yhteinen vesiensuojeluhanke, Pyhäjärven kunnostussuunnitelma, valmistui alkuvuodesta 2021. Tulevana toimenpidekautena olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa järven valuma-alueella kunnostustoimia. Yhdistys olisi kaupungille oiva ja asiantunteva kumppani vesiensuojelutyössä.

 

Kunnan jäsenmaksu määräytyy sen asukasluvun mukaan. Vuotuinen jäsenmaksu Äänekosken kaupungin osalta on 3 500 euroa.

 

Äänekosken kaupungin hallintosäännön 22 §:n 1 momentin 18 kohdan mukaan kaupungin liittymisestä yhdistyksen jäseneksi päättää kaupunginhallitus.

 

Valmistelijat Ympäristötarkastaja Hanna Ahonen, puh. 0400 893 683, ja hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1) päättää, että Äänekosken kaupunki liittyy Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry:n jäseneksi;

 

2) määrää ympäristöpäällikön yksin allekirjoittamaan jäsenhakemuksen ja muut jäsenyyden alkamisen edellyttämät asiakirjat kaupungin puolelta; ja

 

3) päättää, että yhdistyksen vuosittainen jäsenmaksu maksetaan kaupunginhallituksen määrärahoista.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa