Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.06.2021/Pykälä 208

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Lausunto Keski-Suomen Kuljetus Oy:n ympäristö- ja maa-aineslupahakemuksesta

 

KH 21.06.2021 § 208  

810/00.04.02/2021  

Äänekosken kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen pyytää lausuntoa kaavoitusviranomaiselta Keski-Suomen Kuljetus Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta (Drno 71/ 11.01.00.05.2021). Hakemus koskee kiinteistöä 992-454-3-258 (Ritvala) ja kyseessä on olemassa olevan toiminnan laajentaminen. Hakemuksen mukainen ottoalue sijaitsee Äänekosken Koivistossa, kyläkeskuksen ja valtatien 69 eteläpuolella. Kiinteistön pinta-ala on 10,5 ha ja suunnitelma-alue on pinta-alaltaan 7,0 ha. Tästä ottoalueen pinta-ala on 2,63 ha. Lupaa haetaan kymmenen vuoden ajaksi. Luvan aikana otettavan kalliokiviaineksen (murske, louhe) ottomäärä on 202 000 m3. Maa-aines alueella on pääosin louhittavaa kalliota.

 

Kaavoitustilanne: Keski-Suomen maakuntakaavassa koko maakunta on merkitty biotalouteen tukeutuvaksi alueeksi. Suunnitelma-alueeseen ei kohdistu muita maakuntakaavan merkintöjä. Suunnitelma-alueen tuntumassa kulkee Kulttuuriympäristön vetovoima-alueen merkinnän rajaus, jolla osoitetaan kulttuuriympäristön monimuotoiset aluekeskittymät. Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Hirvaskangas-Koiviston osayleiskaava, jonka Äänekosken kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 11.6.2018. Osayleiskaavassa hakemuksen mukaiselle alueelle on osoitettu merkintä; maa-ainesten ottoalue, joka ottamisen päätyttyä kunnostetaan maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Kaavassa alueelle on osoitettu pääsytie.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää, että se kaavoitusviranomaisena antaa seuraavan lausunnon:

 

 Toiminta vastaa osayleiskaavassa esitettyä käyttötarkoitusta. Kaupunginhallituksella ei ole kaavoitusviranomaisena huomautettavaa Keski-Suomen Kuljetus Oy:n ympäristö- ja maa-aineslupahakemuksesta (Dnro 71/ 11.01.00.05.2021).

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa