Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.06.2021/Pykälä 194

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Paatelan Portin asemakaava / vireilletulo

 

KH 21.06.2021 § 194  

815/10.02.03/2021  

Paatelan kanavan ja sillan välittömässä läheisyydessä, Keitele -vesistön rannalla sijaitsee matkailutoimintaa palvellut kahvilarakennus, jossa on sijainnut Paatelan portti -niminen ravintola. Rakennus on rakennettu poikkeamisluvalla 1990-luvulla seututien 642 ja vesistön rajaamalle kapealle maakaistaleelle, joka on osin valtion ja osin vesialueen osakaskunnan omistuksessa. Rakennusten ja toiminnan perustana oleva sopimus on tällä hetkellä päättymässä vuonna 2024. Paatelan Portin asemakaava nousee valmisteltavaksi uutena kaavahankkeena vuosille 2021-2023 hyväksytyn kaavoitusohjelman ulkopuolelta.

 

Paatelan Portin asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa kaavallisesti matkailuun keskittyvän yritystoiminnan jatkuminen alueella ja tarkastella rakennusoikeuden määrää sekä yritysalueeseen liittyvät liikenteen aluetarpeet. Alustavasti rajatulla suunnittelualueella sijaitsee kahvilarakennus piha- ja pysäköintialueineen, vesialuetta ja kolme laituria sekä ELY-keskuksen hallinnoimaa maantien aluetta. Alue on lähes kokonaan asemakaavoittamaton. Suunnittelualue yhdistyy itäosastaan Paadentaipaleenvuoren asemakaava-alueeseen.

 

Kaavahankkeen vireilletulon yhteydessä asetetaan nähtäville hanketta kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaavaluonnos on tavoitteena asettaa nähtäville alkusyksyn 2021 aikana ja kaavaehdotus talven 2021-22 aikana. Kaavan hyväksyminen ajoittuisi alkuvuoteen 2022.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää käynnistää Paatelan portin asemakaavan ja saattaa vireille asettamalla hanketta kuvaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville MRL 63 § mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa