Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.08.2021/Pykälä 225

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Keskusvaalilautakunnan jäsenten vaali ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali

 

KH 16.08.2021 § 225  

877/00.00.01/2021  

Vaalilain (714/1998) 13 §:n (muut. 563/2015, 1132/2019) mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta.

 

Keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.

 

Äänekosken kaupungin hallintosäännössä ei ole määräyksiä keskusvaalilautakunnan varajäsenten lukumäärästä, joten valtuuston on päätettävä asiasta ennen kuin se valitsee lautakunnan jäsenet ja varajäsenet.

 

Valtuusto valitsee lautakunnan jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Kuntalain (410/2015) 33 §:n 1 momentin perusteella toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n (657/2021) 1 momentin mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Vähimmäisosuus lasketaan erikseen varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä. Sen sijaan toimielimen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalia säännös ei koske.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto:

 

1)                    valitsee keskusvaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet; ja

 

2)                    valitsee edellä kohdassa 1 lautakunnan jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa