Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.08.2021/Pykälä 228

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan jäsenten vaali ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali

 

KH 16.08.2021 § 228  

877/00.00.01/2021  

Äänekosken kaupungin hallintosäännön 9 §:n mukaan kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee lautakunnan jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Valtuusto päättää lautakunnan toimikaudesta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudesta ennen kuin se valitsee lautakunnan jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Kuntalain (410/2015) 33 §:n 1 momentin perusteella toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n (657/2021) 1 momentin mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Vähimmäisosuus lasketaan erikseen varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä. Sen sijaan toimielimen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalia säännös ei koske.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto:

 

1)                    valitsee kulttuuri- ja liikuntalautakunnan jäsenet ja varajäsenet; ja

 

2)                    valitsee edellä kohdassa 1 lautakunnan jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa