Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.08.2021/Pykälä 231

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Ympäristölautakunnan jäsenten vaali ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali

 

KH 16.08.2021 § 231  

877/00.00.01/2021  

 Äänekosken kaupungin hallintosäännön 10 §:n mukaan kaupunkirakennelautakunnassa on ympäristö- ja lupajaosto. Sanotun pykälän perusteella lautakunta:

 

  • päättää jaoston toimikaudesta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudesta;
  • päättää jaoston jäsenmäärästä;
  • valitsee jaoston jäsenet ja jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen; ja
  • valitsee jaoston jäseniksi valituista jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Edelleen sanotun pykälän perusteella jaoston jäsenet ja varajäsenet valitaan toimielimen jäsenten ja varajäsenten keskuudesta.

 

Hallintosääntöön on vireillä muutoksia, joilla hallintosäännössä tarkoitettu kaupunkirakennelautakunnan ympäristö- ja lupajaosto korvattaisiin ympäristölautakunnalla. Jos valtuusto hyväksyy hallintosäännön muuttamisen valmistellulla tavalla, sen päätettäväksi tulee ympäristölautakunnan toimikausi ja tämän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi sekä lautakunnan jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta.

 

Valmistellun hallintosääntöehdotuksen mukaan ympäristölautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee lautakunnan jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Valtuusto päättää lautakunnan toimikaudesta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudesta ennen kuin se valitsee lautakunnan jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Kuntalain (410/2015) 33 §:n 1 momentin perusteella toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n (657/2021) 1 momentin mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Vähimmäisosuus lasketaan erikseen varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä. Sen sijaan toimielimen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalia säännös ei koske.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto:

 

1) valitsee ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet; ja

 

2) valitsee edellä kohdassa 1 lautakunnan jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa