Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.08.2021/Pykälä 236

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupungin ehdokkaiden nimeäminen Sydän-Suomen jätelautakunnan jäseniksi ja varapuheenjohtajaksi

 

KH 16.08.2021 § 236  

877/00.00.01/2021  

Äänekosken kaupunki kuuluu jätehuollon viranomaistehtäviä koskevaan yhteistoiminta-alueeseen, jossa vastuukuntana on Saarijärven kaupunki.

 

Kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen 3 §:n perusteella Saarijärven kaupunginvaltuusto asettaa yhteisenä toimielimenä toimivan lautakunnan (Sydän-Suomen jätelautakunta) ja valitsee siihen jäsenet ja varajäsenet toimikaudekseen sopijakuntien valtuustojen nimeämistä ehdokkaista. Äänekosken kaupunginvaltuusto nimeää lautakuntaan kaksi jäsentä ja heille varajäsenet.

 

Lautakunnan puheenjohtaja valitaan Saarijärven kaupungin nimeämistä ehdokkaista ja varapuheenjohtaja Äänekosken kaupungin nimeämistä ehdokkaista.

 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n (657/2021) 1 momentin mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Vähimmäisosuus lasketaan erikseen varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä. Sen sijaan toimielimen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalia säännös ei koske.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto:

 

1)                    nimeää Sydän-Suomen jätelautakuntaan kaksi (2) jäsenehdokasta ja kummallekin henkilökohtaisen varajäsenehdokkaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025; ja

 

2)                    nimeää edellä kohdassa 1 lautakunnan jäsenehdokkaiksi nimetyistä lautakunnan varapuheenjohtajaehdokkaan.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa