Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.08.2021/Pykälä 237

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Sisä-Suomen poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunnan jäsenen vaali

 

KH 16.08.2021 § 237  

877/00.00.01/2021  

Poliisin hallinnosta annetun lain (110/1992) 3 §:n (860/2015) mukaan poliisilaitoksen yhteydessä toimii poliisin neuvottelukunta. Neuvottelukuntien tehtävistä ja kokoonpanosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

 

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/1996) 11 §:n (516/2009) mukaan poliisin neuvottelukunnan tehtävänä on:

 

1)                      seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toimintaa;

 

2)                      tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi;

 

3)                      antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista; sekä

 

4)                      käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäviksi toimitetaan.

 

Asetuksen 13 §:n perusteella Poliisihallitus vahvistaa poliisin neuvottelukunnan jäsenten määrän. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanvaltuusto valitsee neuvottelukunnan jäsenet toimikaudekseen. Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu poliisilaitoksen päällikkö.

 

Edelleen asetuksen 13 §:n mukaan neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Poliisin henkilöstöön kuuluva ei kuitenkaan voi toimia puheenjohtajana eikä varapuheenjohtajana.

 

Äänekosken kaupunki kuuluu Sisä-Suomen poliisilaitoksen toimialueeseen. Sisä-Suomen poliisilaitos on toimittanut alueensa kunnille 8.3.2021 päivätyn kirjeen, jossa se toteaa, että Poliisihallitus on vahvistanut laitoksen yhteydessä toimivan poliisin neuvottelukunnan jäsenmääräksi 51 jäsentä. Näistä Tampereen kaupunki valitsee viisi jäsentä, Jyväskylän kaupunki kaksi jäsentä ja kukin muu kunta yhden jäsenen.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee Sisä-Suomen poliisilaitoksen yhteydessä toimivaan poliisin neuvottelukuntaan yhden (1) jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa