Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.08.2021/Pykälä 215

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Hallintosäännön muuttaminen

 

KH 16.08.2021 § 215  

1150/00.01.01.00/2020  

 Kuntalain (410/2015) 90-91 §:n perusteella toimivallan jaosta kunnassa eri toimielinten ja viranhaltijoiden kesken määrätään kunnan hallintosäännössä, josta lain 14 §:n mukaan päättää valtuusto. Äänekosken kaupungin hallintosääntöä on viimeksi muutettu valtuuston 14.6.2021 (60 §) tekemällä päätöksellä, jolla tehdyt muutokset tulivat voimaan 1.8.2021 lukien.

 

Sanotut muutokset käsittivät muun muassa ympäristölautakunnan lakkauttamisen ja kaupunkirakennelautakunnan ympäristö- ja lupajaoston perustamisen sen tilalle. Tätä perusteltiin kahdella seikalla. Ensinnäkin ympäristölautakunnan tehtävät ja toiminta poikkesivat luonteeltaan muista lautakunnista jopa oleellisesti. Ympäristölautakunta oli laillisuusvalvontaa ja lupaharkintaa tekevä lupa- ja valvontaviranomainen, kun taas tuolloisten kasvun ja oppimisen lautakunnan, perusturvalautakunnan, teknisen lautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan voidaan katsoa toteuttaneen kaupungin poliittisia päämääriä palvelujen järjestämisessä ja tuotannossa. Tässä mielessä ympäristölautakuntaa ei voitu täysin rinnastaa muihin lautakuntiin.

 

Toisena mainittavana seikkana on, että ympäristölautakunnan alaisuudessa ei ollut toimialaa, vaan ainoastaan eräs teknisen toimen vastuualueista. Kunkin muun mainitun lautakunnan alaisuudessa oli kokonainen toimiala. Ympäristölautakunnan tehtäväalue oli siis kaupungin hallinnollisessa ja taloudellisessa organisaatiossa eri asemassa kuin muiden lautakuntien tehtäväalueet. Johdonmukaisuussyistä katsottiin, että selkeintä olisi, että toimialaa johtaa lautakunta ja jos toimialan sisälle tarvitaan lisäksi vastuualuekohtainen luottamushenkilöelin, kyseeseen ei tulisi lautakunta, vaan määrätyistä tehtävistä huolehtiva lautakunnan jaosto.

 

Kaupungille on 9.8.2021 toimitettu Äänekosken kaupunginvaltuustossa edustettuna olevien valtuustoryhmien edustajien allekirjoittama sopimus, jolla valtuustoryhmät ovat keskenään sopineet luottamushenkilöpaikkojen täyttämisen periaatteista vuoden 2021 kuntavaalien jälkeen. Sopimus on päivätty 21.7.2021. Sopimus sisältää kohdan, jonka mukaan ympäristölautakuntaa koskeva päätös kumotaan ja ympäristölautakunta säilytetään.

 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja on 10.8.2021 antanut edellä olevan mukaisen valmisteluohjeen viranhaltijoille.

 

Koska ympäristölautakunta on lakkautettu hallintosäännön muutoksella, edellyttää lautakunnan palauttaminen hallintosäännön muuttamista 31.7.2021 voimassa olleeseen tai sitä asiallisesti vastaavaan muotoon.

 

Viranhaltijatyönä on valmisteltu ehdotus hallintosäännön muutoksista, joilla ympäristölautakunnan korvaaminen ympäristö- ja lupajaostolla peruuntuisi ja tältä osin osalta palautettaisiin 31.7.2021 voimassa ollut tilanne. Muutosehdotukset koskevat hallintosäännön 9-10, 17, 30-31 ja 135 §:ssä olevia määräyksiä.

 

Ehdotus hallintosäännön muutoksiksi on liitteenä. Valmistellut muutokset on korostettu siten, että lisäykset esitetään punaisella ja alleviivatulla tekstillä ja poistot punaisella ja yliviivatulla tekstillä.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto:

 

1) hyväksyy Äänekosken kaupungin hallintosäännön 9-10, 17, 30-31 ja 135 §:n muuttamisen liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti; ja

 

2) päättää, että edellä kohdassa 1 hyväksytyt muutokset ovat voimassa 23.8.2021 lukien toistaiseksi ja mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa