Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.08.2021/Pykälä 243

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Valitus ympäristölautakunnan 9.12.2020 § 47 tekemästä päätöksestä / kaavoitusviranomaisen vastine

 

KH 16.08.2021 § 243  

683/11.01.00.00/2020  

Vaasan hallinto-oikeus (asia Dnro 20111/2021) on varannut Äänekosken kaupungin kaavoitusviranomaiselle mahdollisuuden antaa kirjallinen vastine ympäristölautakunnan 9.12.2020 § 47 päätöksestä tehtyyn valitukseen. Valituksen alainen ympäristölupa on myönnetty Koukkuniemen jätteenkäsittelylaitoksen / biopolttoterminaalin toimintaan kiinteistöille 992-18-717-10 ja 992-7-719-3. Vastine pyydetään toimittamaan 31.8.2021 mennessä.

 

Kaavoitusviranomainen on lausunut ympäristölupahakemuksesta 28.8.2020. Tuolloin alueella on ollut voimassa asemakaava, jossa kiinteistöjen 992-18-717-10 ja 992-7-719-3 alueelle on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue -merkintä (TT). Alueella on lisäksi ollut vireillä asemakaavan muutos, jossa hakemuksen mukaisten kiinteistöjen alueelle on osoitettu merkintä T-7, jonka määräys; Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa teollisuus- ja varastorakennuksia sekä kiertotaloutta, energiantuotantoa ja jätehuoltoa palvelevia rakennuksia, laitoksia ja rakennelmia sekä niihin liittyvää toimintaa. Toiminnot voivat käsittää jätteen, maanrakennusaineen ja erilaisten materiaalien vastaanottoa, kierrätystä ja jatkojalostusta tai muuta näihin rinnastettavaa toimintaa sekä energiantuotantoa. Asemakaavan muutos on kuulutettu voimaan 11.8.2021.

 

Ympäristölupahakemuksen mukainen toiminta vastaa voimassa olleen ja asemakaavan muutoksessa voimaan tullutta korttelialueelle suunniteltua maankäyttöä. Asemakaavan mukaiselle teollisuusalueelle rakennettaessa tai suunniteltaessa toimintaa, joka aiheuttaa ympäristöhäiriöitä, ratkaistaan ympäristöluvassa.

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 020 632 2035

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää antaa edellä olevan kaavoituspäällikön valmisteleman vastineen Vaasan hallinto-oikeudelle.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa