Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.08.2021/Pykälä 244

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kuntalaisaloite rullalautailun ja scoottauksen talviharrastustilojen saamiseksi Äänekoskelle

 

TELA 16.06.2021 § 48 

 Äänekosken kaupungin tekninen lautakunta on saanut vetoomuksen sisätilan järjestämisestä scoottauksen ja rullalautailun harrastamiseksi Suolahteen Asemakadun koululle. Vetoomuksen on allekirjoittanut 34 henkilöä. Vetoomus käsitellään kuntalaisaloitteena.

 

 On selvää, että talvella ei skeittausta voida harrastaa, kuin sisätiloissa. On myös nähtävissä, että rullalautailun ja myös scoottauksen suosio on kasvussa. Suosio on taattu osittain myös siksi, että kyseisiä lajeja arvostetaan myös urheilulajina entistä enemmän. Skeittaus on lajina mukana Tokion vuoden 2021 olympialaisissa ja sitä seuraavassa Pariisin olympialaisissa.

 

 Vetoomuksessa esitetään, että rullalautailun ja scoottauksen harrastamiseksi Äänekosken Suolahdessa sijaitsevan Asemakadun koulun poistetut tilat soveltuisivat hyvin kyseisten lajien harrastamiseen.

 

 Suomalaiset harrastavat liikuntaa verraten paljon vapaa-ajallaan. Liikuntalain (390/2015) 5 §:n mukaan on myös Äänekosken kaupungin tehtävänä luoda edellytyksiä liikunnalle rakentamalla sekä ylläpitämällä liikuntapaikkoja. Äänekosken kaupunki pyrkii ylläpitämään ja rakentamaan ns. perusliikuntapaikkoja. Perusliikuntapaikkoja ovat laajoja käyttäjäryhmiä palvelevia kunnallisia rakenteita, kuten uimahalli, liikuntahalli, kenttä tai kuntorata. Valtion tehtävänä on tukea Suomen kuntia tässä tehtävässä. Liikuntalain 13 §:n mukaan valtion talousarvioon asetetaan joka vuosi määräraha avustuksia varten, joita kunnat voivat hakea. Avustuksia voidaan hakea myös vapaa-aikatilojen perustamishankkeisiin. Aloitteellisesti liikuntapaikkoja koskevien avustuksien hakemisesta Äänekosken kaupungissa vastaa kaupungin vapaa-aika toimi.

 

 Äänekosken kaupungin korjausvelka ja uusien investointien suuri paine rajoittaa tällä uusien ja mahdollisesti tarpeellistenkin liikuntapaikkojen rakentamista. Äänekosken kaupungin on myös tarkasti seurattava erilaisten liikunnallisten tarpeiden syntymistä lajien muuttuvissa arvostuksissa ja kasvavissa määrissä. On ilmeisen selvää, että yksityinen liikuntapaikkarakentaminen tulee tulevaisuudessa lisäämään alueellisten liikuntapaikkojen määrää monissa kunnissa.

 

 Tällä hetkellä Äänekosken kaupungin kaupunkirakennepalvelut katsovat, että Asemakadun koulun käytöstä poistetut tilat eivät sovellu rullalautailun tai scoottauksen suorituspaikoiksi. Koulurakennus on purettavien rakennuksien listalla. Tilojen uudelleen käyttöönotto ei ole perusteltua esim. korkeiden käyttökustannuksien vuoksi. Jäljelle jäävää rakennuksen osaa tullaan jatkokehittämään lähiliikuntapaikkana.

 

 Tässä taloudellisessa tilanteessa kaupunkirakennepalvelut voivat selvittää lajin vaatimia edellytyksiä sekä tilatarpeita ja selvittää kaupungin omistuksessa olevien tilojen soveltuvuutta kyseisiin lajeihin. Kaupunkirakennepalvelut katsovatkin, että asian eteenpäin viemiseksi, skeittaajien ja siihen liittyvien lajien tulisi järjestäytyä. Vaikka kyseisten lajien suosio on kasvamassa, on monia asioita ratkaistava, ennen kuin ollaan tilanteessa, että kyseisiä suorituspaikkoja voidaan rakentaa kunnan vastuulle tuleviksi. Osa kysymyksistä liittyy kyseisten lajien valvontaan esim. koskien sen turvallista suorittamista. Tärkeintä asian eteenpäin viemiseksi on yleisen tahtotilan muodostuminen rakentamiselle myönteiseksi. Sen jälkeen on mahdollista, että esim. rullalautailun tarvitsemat tilat saadaan investointiohjelman piiriin.

 

 Kaupunkirakennepalvelut katsovatkin, että tällä hetkellä sen resurssit riittävät rakennettujen suorituspaikkojen ylläpitoon ja pienimuotoiseen kehittämiseen. Rullalautailun ja scootauksen suhteen kuntien tulisi tehdä yhteistyötä ja panostaa lajien lahjakkuuksien kehittymiseen urheilua koskevien yhteistyökäytäntöjen, esim. urheiluakatemioiden kautta.

 

Valmistelija Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi, puh. 020 632 3355

 

Esittelijä Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää antaa yllä olevan lausunnon kuntalaisaloitteeseen.

 

Päätös Kari Kumpulainen ehdotti Eila Nurmen ja Harri Piilosen kannattamana, että kaupunkirakennepalvelut järjestää tilat Asemakadun koululle yhdessä harrastajien kanssa. Tekninen lautakunta hyväksyi Kumpulaisen ehdotuksen yksimielisesti.

 

 - - - - -

 

Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

 

 - - - - -

 

KH 21.6.2021 § 212

 

Tekninen lautakunta käsitteli 16.6.2021 (48 §) kuntalaisaloitetta, joka koskee rullalautailun ja scoottauksen talviharrastustiloja. Aloitteessa tiloja esitetään Suolahdessa sijaitsevaan Asemakadun koulun entiseen rakennukseen, tarkemmin sanoen sen opettajainhuoneeseen tai ruokalaan.

 

Esittelijänä olleen teknisen johtajan ehdotuksena oli antaa aloitteen johdosta lausunto, jonka mukaan Asemakadun koulun käytöstä poistetut tilat eivät sovellu rullalautailun tai scoottauksen suorituspaikoiksi. Koulurakennus on purettavien rakennuksien listalla ja tilojen uudelleen käyttöönotto ei ole perusteltua esimerkiksi korkeiden käyttökustannuksien vuoksi. Lisäksi lausuntoluonnoksessa korostetaan kaupungin olemassa oleviin kiinteistöihin liittyvää korjausvelkaa ja sitä, että uusien investointien suuri paine rajoittaa uusien ja mahdollisesti tarpeellistenkin liikuntapaikkojen rakentamista.

 

Tekninen lautakunta ei kuitenkaan hyväksynyt esittelijän ehdotusta, vaan lautakunnan päätökseksi tuli lautakunnan eräiden jäsenten kokouksessa tekemä ehdotus, jonka mukaan kaupunki järjestää tilat Asemakadun koululle yhdessä harrastajien kanssa.

 

Lautakunnan päätös on erittäin ongelmallinen kahdesta syystä. Ensinnäkin kaupungin vuoden 2021 talousarvioon ei ole varattu lainkaan määrärahaa rullalautailun ja scoottauksen harrastustiloja varten. Lautakunta ei voi päättää ja sitoutua tilojen järjestämiseen ilman, että valtuusto on myöntänyt tarkoitukseen riittävän määrärahan. Lautakunnan päätöksen tulisi vähintään olla siten ehdollinen, että järjestämiseen ryhdytään siinä tapauksessa, että valtuusto myöntää määrärahan.

 

Toinen merkittävä ongelma lautakunnan päätöksessä on se, että harrastustiloja on sitouduttu järjestämään nimenomaan entiselle Asemakadun koululle. Rakennuksessa on vaikeita sisäilmaongelmia, ja juuri näiden takia sen koulukäytöstä on luovuttu ja koulun toiminta on siirretty osaksi laajennettua ja perusparannettua Telakkakadun koulua (Suolahden yhtenäiskoulua).

 

On hankalaa ymmärtää, miten tilat, jotka tutkitusti eivät sovellu lasten ja nuorten koulukäyttöön, voisivat yhtäkkiä soveltua lasten ja nuorten liikunta- ja muiden harrastusten paikaksi. Rakennuksessa ei ole tehty minkäänlaista uusia korjaustoimia. Sen ottaminen harrastuspaikaksi vaatisi rakennusluvan (käyttötarkoituksen muuttaminen) ja myös esimerkiksi hätätie- ja ilmanvaihtojärjestelyt tulisi ratkaista. Ei ole selvää, että entinen Asemakadun koulu on millään järkevillä ja kohtuullisilla toimilla muutettavissa rullalautailun ja scoottauksen harrastuspaikaksi.

 

Edellä olevan perusteella kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että se päättäisi käyttää kuntalain (410/2015) 92 §:ssä tarkoitettua otto-oikeutta ja ottaa teknisen lautakunnan 16.6.2021 (48 §) käsittelemän ja päättämän asian kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja kumota lautakunnan päätöksen. Tämän jälkeen kaupunginhallitus voi tehdä asiassa uuden päätöksen, jota ennen se voi harkita, miten ja millä aikataululla kaupunki voi pyrkiä järjestämään rullalautailulle ja scoottaukselle talviharrastustiloja. Jos harrastustiloja päätetään ryhtyä järjestämään, on perusteltua selvittää myös eri tilavaihtoehtoja ja vertailla niihin liittyviä kustannuskysymyksiä ja teknisiä toteutusmahdollisuuksia.

 

On syytä mainita, että tavanomainen ja kuntalain pääsäännön mukainen menettely kaikissa kaupungin talousarvioon vaikuttavissa asioissa on se, että niihin otetaan kantaa osana seuraavan vuoden talousarvion valmistelua. Ei ole olemassa välttämätöntä syytä, jonka vuoksi rullalautailun ja scoottauksen talviharrastustilat tulisi järjestää välittömästi ja riippumatta vuoden 2022 talousarvion valmistelusta.

 

Päätös otto-oikeuden käyttämisestä on tehtävä viimeistään 12.7.2021, jotta lautakunnan päätös ei tule lainvoimaiseksi. Lainvoimaista päätöstä ei voida enää ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

Kaupunginhallituksen ei tarvitse tehdä otto-oikeudella itselleen ottamassaan asiassa uutta sisällöllistä ratkaisua samassa kokouksessa, jossa se on päättänyt otto-oikeuden käyttämisestä. Kaupunginhallitukselle esitetään, että uusi sisällöllinen ratkaisu tehtäisiin 16.8.2021 pidettävässä kaupunginhallituksen kokouksessa.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)     päättää kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi teknisen lautakunnan 16.6.2021 (48 §) käsittelemän ja päättämän asian;

 

2)     kumoaa teknisen lautakunnan 16.6.2021 (48 §) tekemän päätöksen;

 

3)     toteaa, että kaupunginhallitus suhtautuu asiaan myönteisesti; ja

 

4)     pyytää teknistä toimea valmistelemaan puheena olevan asian kaupunginhallitukselle niin, että kaupunginhallitus voi jatkaa asian käsittelyä 16.8.2021 pidettävässä kokouksessa. Valmistelussa on tarkasteltava ainakin seuraavia seikkoja:             

-

mahdolliset muut tilat, koska Asemakadun koulu on purettavien rakennusten listalla ja talousarviossa on varattu tähän alustavasti määräraha (350.000 €)

-

rakennusluvan mukainen rakennuksen käyttötarkoitus

-

turvallisuus ja valvonta

-

lukitus- ja kulunvalvonta-asiat

-

kustannukset

-

mahdollinen sopimusosapuoli (esim. rekisteröity yhdistys)

-

juridiset vastuut

-

vuokran määrä

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 - - - - -

 

KH 16.08.2021 § 244  

701/10.03.01.05/2021  

 Tekninen toimi on valmistellut asiaa ja toimittanut liitteenä olevan, teknisen johtajan allekirjoittaman selvityksen kaupunginhallitukselle 28.7.2021.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1) merkitsee tiedoksi teknisen toimen laatiman selvityksen;

 

2) päättää, että rullalautailun ja scoottauksen harrastuspaikkaa ei perusteta entiselle Asemakadun koululle, vaan paikkaa ryhdytään valmistelemaan Rautatienkatu 52:ssa olevaan rakennukseen sillä edellytyksellä, että valtuusto hyväksyy tätä varten riittävät määrärahat kaupungin vuoden 2022 talousarvioon;

 

3) päättää antaa Max Steffanssonille tiedoksi hänen ja muiden aloitteeseen yhtyneiden 25.5.2021 tekemän kuntalaisaloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet; ja

 

4) toteaa sanotun kuntalaisaloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus

 

 Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian valmisteltavaksi.

 

Päätös Hyväksyttiin kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus.

 

  - - - - - 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa