Dynasty tietopalvelu Haku RSS Äänekosken kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.08.2021/Pykälä 250

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Valtuustoaloite monipaikkaisuuden toimintaohjelmasta / Lindell Leila ym.

 

KVALT 29.03.2021 § 32 

Leila Lindell jätti hänen ja 11 muun valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen monipaikkaisuuden toimintaohjelmasta.

 

Päätös Merkittiin valtuustoaloite tiedoksi ja lähetettiin se edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

  - - - - -

 

KH 12.04.2021 § 118 

 

Valtuutettu Leila Lindellin ym. 29.3.2021 jättämä valtuustoaloite on liitteenä.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee valtuustoaloitteen tiedoksi ja päättää pyytää ympäristölautakunnalta, elinvoimajohtajalta ja kaavoituspäälliköltä erilliset lausunnot aloitteesta. Lausunnot on toimitettava kaupunginhallitukselle 16.7.2021 mennessä.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -

 

YMPLTK 16.06.2021 § 27 

 

 Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on sen 1.1 §:n mukaan järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Maankäyttö- ja rakennuslaki erittäin laajana erityislakina sisältää säännökset niin maankäytön suunnitteluun kuin rakentamisen valvontaan.

 

 Ympäristölautakunta rakennusvalvontaviranomaisena ja ympäristönsuojeluviranomaisena suhtautuu lähtökohtaisesti yleisellä tasolla positiivisesti valvomiensa lakien reunaehtojen sisällä tapahtuvaan kehittämiseen, olivatpa ne sitten kaupungin, yritysten tai yksityisten ihmisten hankkeita.

 

 Valtuustoaloitteessa on yksilöity tärkeitä näkökulmia kehittämiseen ja siltä osin kuin ne liittyvät ympäristölautakunnan toimialaan mainitusti rakentamisen osalta, rakentamisen lupakäytäntöjen sujuvuus on myös yksi viranomaistoimintojen tavoitteista. Kaupungin kaavoituksesta vastaava viranomainen on maankäytön suunnittelun ja poikkeamis- tai suunnittelutarveratkaisujen osalta valtuustoaloitteessa mainittuihin tavoitteisiin nähden keskeisin viranomainen.

 

 Rakentamista valvova viranomainen on lähtökohtaisesti puolueeton lainvalvoja, joka on hankkeiden edistämisen suhteen oltava neutraali osapuoli ja vain valvoo, että lakia ja sen nojalla annettuja muita säädöksiä noudatetaan. Esim. loma-asuntojen muuttaminen vakituisiksi asunnoiksi vaatii poikkeamisen kaavamerkinnästä (RA) ja sen jälkeen rakennusluvan. Jos rantayleiskaavat muutetaan ja käyttötarkoitusmerkinnälle tulee vaihtoehtoinen merkintä A/RA, niin silloin tilanne rakentamisen osalta vaatisi enää rakentamista koskevan luvan.

 

Valmistelija Ympäristöpäällikkö Juhana Jalkanen, puh. 0400 115 696

 

Esittelijä Ympäristöpäällikkö Juhana Jalkanen, puh. 0400 115 696

 

Päätösehdotus Tulevaisuudessa kausiasutuksen potentiaali on tärkeää ottaa huomioon vetovoimaisten monipaikkaisuusalueiden kaavoituksessa. Rakentamis- ja liikkumisratkaisujen pitää silloin olla kestäviä. Liikkumisen osalta kestävä monipaikkaisuus edellyttää, että ekologisen autoilun infraa, kuten sähkön ja biokaasun latauspisteitä tarvitaan riittävässä määrin.                           

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 - - - - -

 

KH 16.08.2021 § 250  

444/00.01.05/2021  

Ympäristölautakunta on antanut lausuntonsa 16.6.2021, elinvoimajohtaja 8.7.2021 ja kaavoituspäällikkö 9.8.2021.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 

1)                    päättää, että erillistä monipaikkaisuuden toimintaohjelmaa ei laadita, vaan monipaikkaisuuteen liittyviä asioita pyritään ottamaan huomioon syksyllä 2021 aloitettavassa kaupungin strategian uudistamistyössä;

 

2)                    antaa valtuustolle tiedoksi Leila Lindellin ym. 29.3.2021 tekemän valtuustoaloitteen johdosta suoritut toimenpiteet; ja

 

3)                    ehdottaa valtuustolle, että valtuusto toteaa sanotun valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

  - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa